Azonos vagy különbözõ
Szópárokat fog hallani.Állapítsa meg, hogy egy-egy párban a szavak azonos jelentésûek-e vagy sem. Ha igen, például ALMA - ALMA, karikázza be az A betût! Ha különbözõ jelentésûek, például ALMA - KÖRTE, karikázza be a K betût!
Íme két próbafeladat. Elsõ HAT - HÉT. A két szó jelentése különbözik, tehát a helyes válasz K, különbözõ. Második próbafeladat: EPER - EPER. A két szó jelentése azonos, tehát a helyes megoldás: A, azonos. Kezdhetjük?
 
 
1. gyanu - gyanú azonos
2. kínt - kint azonos
3. fel - föl azonos
4. sor - sör különbözõ
5. hëgyës - hëgyes azonos
6. írjanak - irjanak azonos
7. meglássa - meglátja különbözõ
8. jelenkezik - jelentkezik azonos
9. értem - értëm különbözõ
10. hat - hát különbözõ
11. házban - házba különbözõ
12. igér - ígér azonos
13. csinálnák - csinálnék különbözõ
14. hosszú - hosszu azonos
15. ossza - osztja különbözõ
16. kertbe - kertben különbözõ
17. fönn - fenn azonos
18. elbirál - elbírál azonos
19. engemet - engem azonos
20. kiírt- kiirt különbözõ
21. fésü - fésû azonos
 
Melyik a helyes?
Bizonyos szavaknak két különbözõ kiejtését fogja hallani. Az a kérdés, hogy Ön szerint melyik kiejtés a helyes? Ha az elsõ változat a helyes, karikázza be az egyes számot! Ha a második a helyes, a kettes számot karikázza be! Íme egy próbafeladat: szupermarket - supermarket. Ha az egyes számot karikázta be, helyesen válaszolt: a szupermarket kiejtés a helyes.
 
1. nejlon - nájlon elsõ
2. hivõk - hívõk második
3. ember - embër elsõ
4. tanultam - tanútam  elsõ
5. grepfruit - grépfrut második
6. eszem - eszek elsõ
7. öccörös -ötszörös elsõ
8. aggya - adja második
9. értëm - értem második
10. injekció -inekció elsõ
11. jöttök - jösztök  elsõ
12. dícsér - dicsér elsõ
13. bólintgat - bólingat elsõ
14. meggyõzõdjön - meggyõzõdjék második
15. gyanúsítja - gyanusítja  második
16. szopiáne- szofiáne második
17.  szivesen - szívesen elsõ
18. etyszer - eccer elsõ
19. elbírálás - elbirálás  elsõ
20.  jelenkezik- jelentkezik második
21. bölcsöde - bölcsõde elsõ
 
Ön hogyan szokta ejteni?
Most újra szópárokat fogunk lejátszani. Azt a kiejtésváltozatot legyen szíves megjelölni, amelyiket Ön szokta használni. Ha az elsõ változatot szokta használni, karikázza be az egyest! Ha pedig a másodikat, a kettest karikázza be! Ha pedig a másodikat, a kettest karikázza be! Íme egy próbafeladat: körût - kõrut. Ha Ön hosszú õ-vel szokta ejteni a szót, tehát kõrût, akkor nyilván a kettest karikázta be, mert az hangzott el másodszor. Ha rövid ö-vel ejti, tehát körút, akkor az egyest kellett bekarkikáznia.
 
1. jösztök- jöttök jöttök
2. értëm - értem értem
3. injekció - inekció injekció 
4. dicsér- dícsér dicsér
5. adja- aggya aggya
6. bólingat- bólintgat bólintgat
 7. 
ötszörös -öccörös ötszörös 
8. meggyõzõdjék - meggyõzõdjön meggyõzõdjön
9. grépfrut - grepfruit grépfrut 
10. gyanusítja -gyanúsítja gyanusítja 
11. embër- ember ember
12. szofiáne - szopiáne szofiáne
13. tanultam - tanútam tanultam 
14. hívõk - hivõk hívõk 
15. eszem - eszek eszem 
16. jelentkezik - jelenkezik jelentkezik 
17.  szívesen - szivesen szivesen
18. eccer - etyszer etyszer
19. nájlon- nejlon nejlon
20. elbirálás - elbírálás elbírálás
21. bölcsõde - bölcsöde bölcsöde