Nyitólap > Archívum > Kitüntetettek

 

Kitüntetettek a Nyelvtudományi Intézetben

 

 

2017:

É.Kiss Katalin kapta az idei Bolyai-díjat, a magyar tudományosság legjelentősebb elismerését.

Bartha Csillát kiemelkedő munkásságáért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével (polgári tagozat) tüntette ki a köztársasági elnök.

2016:

Dékány Éva, a Nyelvtudományi Intézet munkatársa Junior Príma Díjat vehetett át.

Szépe György publikációs díjat nyert el a Nyelvtudományi Intézet két munkatársa: Polgárdi Krisztina és Rebrus Péter.

Kálmán Lászlónak a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszéke Szépe György-emlékérmet adományozott.

Bakró-Nagy Marianne a nemzetközi uralisztika területén meghatározó, többek között a szociolingvisztikai vizsgálatok meghonosítására, illetve a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló kutatásokat is magába foglaló tudományos pályája, valamint nagyhatású oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztét kapta .

Káldi Tamás, az MTA Nyelvtudományi Intézet  munkatársa az "MTA Fiatal Kutatók Félidőben Konferencia" I. díját vehette át.

Herman József Fiatal Kutatói Díjat nyert el az Intézet két munkatársa: Dékány Éva és Neuberger Tilda.

Máté Ildikó, a Nyelvtudományi Intézet gazdasági vezetője Főtitkári Elimerésben részesült.

2015:

Deme Andrea, az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályának munkatársa az "MTA Fiatal Kutatók Félidőben Konferencia" I. díját vehette át.

É. Kiss Katalin, a Nyelvtudományi Intézet kutatóprofesszora Príma Díjat vehetett át.

Kádár Zoltán Dániel, a Nyelvtudományi Intézet részfoglalkozású tudományos főmunkatársa, a University of Huddersfield professzora kiemelkedő tudományos munkássága alapján megkapta a Doctor of Letters (D.Litt.) kitüntető címet.

Az É. Kiss Katalin által szerkesztett Magyar generatív történeti mondattan című kötet elnyerte az Akadémiai Kiadó Nívódíját.

Simon Zsolt, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa, elnyerte a visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2015. évi ifjúsági díját.

Szépe György publikációs díjat nyert el a Nyelvtudományi Intézet négy munkatársa: Duray Zsuzsanna, Kálmán László, Simon Zsolt és Sipos Mária.

Heltainé Nagy Erzsébet, az MTA Nyelvtudományi Intézet főmunkatársa a magyar helyesírás gondozásában, tanításában végzett eredményes kutatói, tanári munkája elismeréseként Implom József-díjat vehetett át Gyulán, az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjén.

2014:

Neuberger Tilda, az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának munkatársa az "MTA Fiatal Kutatók Félidőben Konferencia" I. díját vehette át.

Simon Zsolt, az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztálya tudományos munkatársa, a bölcsészet- és társadalomtudomány területén egyedüli díjazottként Junior Prima Díjat vehetett át az MTA Székházában.

Dr. Bartha Csilla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó Magyar jelnyelvi specializáció szakfelelőseként Európai Nyelvi Díjat vehetett át .

Bartos Huba, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.

2013:

Simon Zsolt a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült.

2012:

Bartha Csilla tudományos tanácsadónak Magyarország Miniszterelnöke december 18-án "A Nemzetiségekért Díj"-at adományozta.

Gósy Mária, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.

2011:

É. Kiss Katalin, az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, a PPKE egyetemi tanára, az Akadémia levelező tagja a magyar nyelv generatív szintaxisának kutatásában és a magyar nyelv szerkezete iránti nemzetközi érdeklődés felkeltésében, a magyar nyelvtan oktatásának megújításában, valamint a generatív nyelvészet módszertanának újításában végzett iskolateremtő tudományos munkásságáért Széchenyi-díjat kapott.

Váradi Tamás, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatóhelyettese a számítógépes nyelvészet egyik nemzetközileg ismert alakjaként végzett több évtizedes tudományos munkájáért és tudományszervező tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje elismerésben részesült.

2010:

A Jelnyelvi Törvény létrehozásáért és elismeréséért nyújtott odaadó elkötelezettségéért a Siketek és Nagyothallók Országos szövetségének elnöksége a "Tiszteletbeli tag" címet adományozta Bartha Csillának.

Kádár Zoltán Dániel a Historical Chinese Letter Writing (Történeti Kínai Levélírás) című pályamunkájáért Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott

2009:

É. Kiss Katalin, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója, az MTA levelező tagja; a magyar nyelven megfigyelt jelenségekből levont következtetéseiért, az egyetemes emberi nyelvre vonatkozó tudás gazdagításában elért eredményeiért, valamint a mondattan elméletének fejlesztésében és a magyar nyelv szerkezetének leírásában nemzetközileg is kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutatásaiért vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.

A 2008. évi Talentum Díjat társadalomtudomány kategóriában Lukács Ágnes kapta a "Nyelvi tünetek és kognitív képességek a nyelvi fejlődés zavaraiban" című tanulmányáért, valamint a társadalomtudományok terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. (MTA hírek)

2008:

Gósy Mária Akadémiai Díjat kapott.

Gósy Mária Bárczi Gusztáv-Emlékérmet kapott

Kiefer Ferencnek az elméleti és leíró nyelvészet terén elért, világszerte elismert eredményeiért, a nyelvtudomány egészére kiható újító munkásságáért, valamint a magyar és a nemzetközi tudományos közéletben játszott szerepéért a Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - a nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából Széchenyi-díjat adományozott.   

2007:

Surányi Balázs a Multiple operator movements in Hungarian c. művének elismeréseként Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott

A magyar nyelv nagyszótára I. és II. kötete (MTA Nyelvtudományi Intézet, főszerkesztő: Ittzés Nóra) Kiváló Magyar Szótár díjat kapott.

2006:

Balogh Lajos Pais Dezső-díjat kapott.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének előterjesztésére március 15-e, az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Bánréti Zoltánnak, a nyelvtudomány kandidátusának, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatóhelyettesének, a nyelvtudomány, a neurolingvisztikai kutatások fejlesztése, új kutatási irányainak meghonosítása, új tudósnemzedékek nevelése terén és vezetői munkája során elért érdemei elismeréseként.

Pálmainé Orsós Anna Trefort Ágoston közoktatási díjat kapott.

Takács Gábor az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa A Comparative Dictionary of the Angas-Sura Languages c. művének elismeréseként Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott

2005:

Domonkosi Ágnes a Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban c. művének elismeréseként Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.

Kiefer Ferenc és Siptár Péter az Akadémiai Kiadó Nívódíját kapták.

A Talentum 2005. évi Akadémiai díjat Takács Gábor nyerte el „Egyiptomi etimológiai szótár (első és második kötet)” című pályázatával.

2004:

É. Kiss Katalin Palladium díjat kapott.

Gósy Mária Brassai Sámuel Díjat és Emlékérmet kapott

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére -  Herman Józsefnek, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, a nyelvtudomány területén nemzetközileg elismert, évtizedeken át végzett tudományos tevékenységéért Széchenyi-díjat adományozott. 

Lukács Ágnes és Racsmány Mihály a Nyelvi és emlékezeti funkciók a Williams-szindrómában c. művének elismeréseként Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.

Várnai Zsuzsa a Magyar Nyelvtudományi Társaság Fokos díja

2002:

Bárkányi Zsuzsanna a Spanish and Related issues: Quantity Sensitivity c. művének elismeréseként Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.

Bartos Huba MTA Bolyai Plakettet kapott.

Gyuris Beáta a The Semantics of Constructive Topics in Hungarian c. művének elismeréseként Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.

2001:

Bartos Huba Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.

2000:

Kiefer Ferenc Munkácsi Bernát díjat kapott

Pálmainé Orsós Anna Solt Ottilia díjat kapott.

Rádai Gábor Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.

1999:

Kemény Gábor az Anyanyelvápolók Szövetségének Lőrincze Lajos díját kapta.

Olaszy Gábor Akadémiai Díjat kapott.

1998:

Siptár Péter Akadémiai Díjat kapott.

1996:

Gerstner Károly Akadémiai Díjat kapott.

Rebrus Péter Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.

Zaicz Gábor Akadémiai Díjat kapott.

1994:

É. Kiss Katalin öt Center for Advanced Study (Stanford, Princeton, Berlin, Wassenaar és North Carolina) által adományozott New Europe Prize. Ebbõl a 40 000 dolláros díjból alapíttatott a Telegdi Zsigmond Ösztöndíj magyar nyelvészek számára.

1993:

Bakró-Nagy Marianne Akadémiai Díjat kapott.

Csúcs Sándor Akadémiai Díjat kapott.

Honti László Akadémiai Díjat kapott.

1992:

Kassai Ilona Kempelen Farkas Emlékérmet kapott.

1991:

Kiss Lajos Akadémiai Díjat kapott.

1990:

Gósy Mária Kempelen Farkas Emlékérmet kapott.

1986:

Gósy Mária Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.

1985:

É. Kiss Katalin a Nyelvtudományi Társaság Gombocz Zoltán díját kapta

1983:

Bakró-Nagy Marianne a Nyelvtudományi Társaság Gombocz Zoltán díját kapta

1978:

Kemény Gábor a Nyelvtudományi Társaság Gombocz Zoltán díját kapta

 

Módosítva: 2017.05.08.

Hely, e-mail, telefon, fax
üvegzseb
az intézet vendégei
Rólunk írták