Akadémiai Ifjúsági Díj 2 O O 5

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

1. Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére hozta létre.

A Díj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan kutató, aki 35. életévét még nem töltötte be és a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alatt álló kutatóintézetben, illetőleg az általa támogatott kutatóhelyen (továbbiakban: intézmény) dolgozik.

Közös pályázat esetén társszerzőként pályázhat olyan fiatal kutató is, aki nem akadémiai kutatóhelyen dolgozik, amennyiben a pályázatnak legalább egy akadémiai állományú társszerzője van.

Ha a pályamű olyan kutatócsoport munkájának eredménye, amelynek 35 éven felüli tagjai is vannak, a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó fiatal kutatók munkája elkülöníthető, önállóan értékelhető legyen.

2. A Díj elnyerésére pályázni lehet olyan egyéni, vagy csoportos munkával elért eredménnyel

(szabadalom, találmány, könyv, szakcikk vagy cikksorozat, önállóan értékelhető. kutatási

részeredmény, a társadalomtudományok területén a doktori értekezés is), amelynek tudományos értéke az elismerést indokolja.

3. A pályázatot 2004. szeptember 30-ig kell az intézmény igazgatójához benyújtani, aki azt a mellékelt értékelő lapon pontozza, az értékelést indokolja, majd a pályamunkával együtt 2004. október 31-ig megküldi - illetékesség szerint - az MTA Titkársága Társadalomtudományi vagy Természettudományi Főosztályának. .

A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát és publikációinak jegyzékét.

Az MTA Titkárságának tudományterületi főosztályai szakértők bevonásával rangsorolják a pályaműveket, amelynek alapján az Akadémia Főtitkára dönt a díjak odaítéléséről.

4. A díj összeg egyéni pályázó esetén 100000 forint, együttes pályázat esetén a legkisebb díj összeg személyenként 40 000 forint.

5. Az Akadémiai Ifjúsági Díjat az Akadémia főtitkára ünnepélyes keretek között a 2005. évi március 15-i Ünnepségek során adja át. A pályázat eredményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak. A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az Akadémiai Értesítő közli.

Budapest, 2004. május

 

 

Az Akadémiai Ifjúsági Díj nyertese (2005):

 

Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban