A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

pályázatot hirdet kiemelkedő nyelvész doktori disszertációk publikálására

az Akadémiai Kiadó által gondozott Philosophiae Doctores sorozatban

 

 

 

A pályázat nyertese:  Bóna Judit: A felgyorsult beszéd produkciós és percepciós sajátosságai című PhD értekezése. tézisek

 

 

 

Pályázati  kiírás: 

 

Pályázhatnak mindazon nyelvész PhD fokozattal rendelkezők, akik 2006. szeptember 1. és 2007. szeptember 1. között Magyarországon védték meg PhD disszertációjukat. Feltétel, hogy a disszertáció témája a Nyelvtudományi Intézetben művelt kutatási területeken belül legyen. Ezekről az intézet internetes honlapján találhatók információk.

 

A pályázathoz a következő mellékletek csatolását kérjük:

-        a disszertáció tézisei, 

-        az aláírt opponensi vélemények másolatai,

-        a bíráló bizottság tagjainak névsora

-        a témavezető neve

 

A pályázatot 2007. november 30-ig kell benyújtani a Nyelvtudományi Intézet igazgatójának (1068 Budapest Benczúr u. 33.) A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2008. január 31. 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiadó 10 szerzői ívben (400 000 karakter szóközökkel együtt) korlátozza a megjelenő művek hosszát. Az esetleges rövidítésről a nyertes pályázóknak a kiadóval együtt később megállapítandó határidőig kell gondoskodniuk.

 

  Budapest, 2007. október 8.

                                                                                              Kenesei István s.k.

                                                                                                      igazgató