Nyitólap > Pályázatok > A Nyelvtudományi Kutatóközpont és az MTA Nyelvtudományi Intézet elnyert pályázatai

 

 

 

A Nyelvtudományi Kutatóközpont és az MTA Nyelvtudományi Intézet elnyert pályázatai

             

 

2021. március 1. – 2023. február 28. között az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatásával megvalósuló projekt (szerződés szám: 2020-1-HU01-KA226-SCH-094146):

 

Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani-magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával

Konzorciumvezető: Nyelvtudományi Kutatóközpont, vezető: Bartha Csilla, összköltség: 258 152 EUR

 

2016. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. között megvalósult projekt (szerződés szám: MTA SZ-007/2016 és SZ-033/2019):

NyelvEsély: Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése

Vezető: Bartha Csilla, összköltség: 68 500 000 Ft

 

2018. január 1. és 2020. január 1. között megvalósult EFOP projekt (szerződés szám: EFOP-1.1.5-17-2017-00006):

Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára

konzorciumvezető: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, konzorciumi partner: MTA Nyelvtudományi Intézet, kutatásvezető: Bartha Csilla, összköltség: 1 392 122 298 Ft (MTA NYTI konzorciumi partner: 472 531 930 Ft), intenzitás: 100 %

 

2018-ban benyújtott és támogatást nyert kutatói kezdeményezésű témapályázatok (K_18, NKFIH):

Veresné Horváth Viktória: Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései (K 128810, 48 hó, 44,53 M Ft)

Szalai Andrea: Udvariasság, kapcsolati rítusok és viszonyulás a romani és a beás interakcióban (K 129378, 48 hó, 43,819 M Ft)

 

2018-ban benyújtott és támogatást nyert fiatal kutató által kezdeményezett témapályázatok (FK_18, NKFIH):

Gráczi Tekla Etelka: Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben (FK 128814, 48 hó, 39,243 M Ft)

Mus Nikolett: Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben (FK 129235, 48 hó, 33,828 M Ft)

 

2017-ben benyújtott és támogatást nyert MTA Lendület kutatócsoporti pályázat:

Kádár Zoltán Dániel: Kultúraközi kommunikáció és a rítusok (LP2017-5, 60 hó, 120 M Ft)

 

2016-ben benyújtott és támogatott kutatói kezdeményezésű témapályázatok (K_16, NKFIH):  

Kenesei István: Nyílt hozzáférésű magyar mondattani könyvsorozat angol nyelven (K 120073, 40 hó, 36.329.000 Ft)  

Rebrus Péter: A magánhangzó-harmónia mintázatainak kísérleti és elméleti vizsgálata (K 119863, 48 hó, 34.331.000 Ft)  

2016-ban benyújtott és támogatott posztdoktori pályázatok (PD_16, NKFIH):  

Hegedűs Veronika: Hol van az eredmény? A magyar rezultatív és mozgást kifejező predikátumok argumentumszerkezete (PD 121386, 36 hó, 15.264.000 Ft)  

 

A Nyelvtudományi Intézet 2015-ben támogatott 2015/1 K pályázatiazonosítójú kutatási témapályázatai (OTKA/NKFIH): 

Gyuris Beáta: A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtanaés pragmatikája  (K 115922, 48 hónap, 28.466.000 Ft) 

Dömötör Adrienne: Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben:változók elemzésén alapuló megközelítés (K 116217, 48 hónap,36.628.000 Ft) 

Váradi Tamás (Konzorcium, társ pályázat): A multimodáliskommunikáció időszerkezete (K 116938, 36 hónap, 16.290.000 Ft) 

 

2014-ben benyújtott és támogatott OTKA pályázatok (K):

Kálmán László: Variáció a romani morfológiában (különös tekintettel a Magyarországon beszélt változatokra), K 111961, 36 hó, 14.306.000 HUF

Várnai Zsuzsa: Kisebbségi nyelvek az urbanizáció folyamatában: a városi többnyelvűség összehasonlító vizsgálata sarkköri őshonos közösségekben, K 112476, 48 hó, 37.131.000 HUF

2014-ben benyújtott nagyköltségű támogatott OTKA pályázatok (K):

É. Kiss Katalin: Magyar generatív történeti szintaxis 2, K 112057, 48 hó, 73.032.000 HUF

2014-ben benyújtott és támogatott OTKA pályázatok (PD):

Egedi Barbara: A magyar főnévi kifejezések és determinánsok történeti és összehasonlító nyelvészeti vizsgálata, PD 112828, 36 hó, 18.066.000 HUF

 

Korábban elnyert pályázatok:

 

A pályázat címe:

A pályázat kiírója:

A pályázat kódja:

A pályázat kezdete:

A pályázat időtartama:

A pályázat teljes összege:

Vezető intézmény:

Résztvevők:

LEARNMe project EACAE Life Long Learning Programme 2012-5111/001-001 2013. January  36 hónap 433.291 EUR Fryske Academy

Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning/ Fryske Akademy in Ljouwert/ Leeuwarden (Fryslân, the Netherlands) (lead partner)

Mercator Legislation/ Ciemen in Barcelona (Catalonia, Spain)

Mercator Media/ Aberystwyth University (Wales, United Kingdom)

Research Institute for Linguistics/ Hungarian Academy of Sciences in Budapest /Research Centre for Multilingualism (Hungary)

Mercator Stockholm, Stockholm University (Sweden)

A finn-számi nyelvcsere longitudinális vizsgálata finnországi északi számi beszélőközösségekben (2002--2012)

OTKA 

PD 104612 

2012. September 

36 hónap

18192 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Átfogó magyar nyelvtan

OTKA 

NK 100804 

2012. February 

48 hónap

89530 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Az enyhe kognitív zavar és az Alzheimer-kór korai nyelvi diagnózisa

MTA 

BO/00254 

2012. January 

36 hónap

4464 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Antropológiai nyelvészeti vizsgálatok a romani nyelvről

OTKA 

PD 101752 

2012. January 

48 hónap

6979 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Testi-lelki rokonság. A szinjai hantik rokonsági csoportjai c. monográfia megjelentetése

OTKA 

PUB-K 103287 

2012. January 

8 hónap

915 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Innovative Networking in Infrastructure for Endangered Languages

EU 

FP7-284415 

2011. October 

36 hónap

51568 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
Adam Mickiewicz University Poznan [pl]
Max Planck Gesellschaft zur Foerderung des Wissenschaften e.V. [de]
Universitat zu Koeln [de]

 

Division of Labour in the Grammar of Scope: The interaction of Syntax with semantics, information structure and prosody in the generation of scope effects

OTKA 

NF 84217 

2011. October 

48 hónap

61049 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Marie Curie Mobilitás Ösztöndíj

NFÜ 

HUMAN MB08-2-2011-0001 

2011. September 

19 hónap

19000 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Vendégkutatói ösztöndíj

Research Council of Norway 

YGGDRASIL 211286 

2011. September 

5 hónap

78000 NOK

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A laboratory phonology approach to Hungarian prosody

OTKA 

PD 101050 

2011. September 

36 hónap

20966 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Politeness in Taiwan

Chiang Ching-kuo Foundation (Tajvan) 

RG-125-P-10 

2011. August 

36 hónap

19000 USD

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
Griffith University [au]

 

A nyelvi alrendszerek munkamegosztása a kvantorhatókör kifejezésében

MTA 

LP 2011-013/2011 

2011. July 

60 hónap

115064 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

"Amikor a láb elnehezül.." a tisztaság koncepciója a szinjai hantiknál

OTKA 

PD 83284 

2011. April 

36 hónap

19213 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

CEASAR: Central and South-East Eauropean Resources

EU 

ICT-PSP-271022 

2011. February 

24 hónap

323428 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Új magyar etimológiai szótár

OTKA 

K 83540 

2011. February 

48 hónap

39593 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

NKTH NKTH - (Mecenatura,MULTLING: Európai többnyelvűség: gyakorlatok és távlatok kelet-közép-európában

NKTH 

MEC-09-4-2010-0306 

2010. December 

12 hónap

12717 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Schmidt Éva Könyvtár 5. kötete: Medvekultusz

NKA 

NKA 2521/2745 

2010. September 

5 hónap

300 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Language Rich Europe

EU 

DG EAC/41/09 

2010. September 

36 hónap

7000 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből

OTKA 

K81189 

2010. September 

48 hónap

10281 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

iTranslate4

EU 

ICT-PSP-250405 

2010. March 

24 hónap

316000 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Variabilitás és változás: a nyelvcsere vizsgálata látszólagos és valóságos idő

OTKA 

K 81574 

2010. February 

47 hónap

5774 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Internetes ismeretterjesztés célú adatbázis a magyar nyelv rokonságának bemutatására az uráli etimológiák segítségével

NKA 

2513/0136 

2010. January 

8 hónap

940 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Magyar társadalomtudományi folyóiratok hivatkozási listáinak adatbázisba szervezése és az adatok hálózati kiszolgálása

OTKA 

PUB-F 81666 

2010. January 

12 hónap

9718 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Obi-ugor nyelvek: konceptuális struktúrák, lexikon, szerkezetek, kategóriák

EU 

79666 NN 

2009. July 

36 hónap

10080 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 
(Ludwig-Maximilians-Universitaet München [de])

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
Helsingin yliopisto [fi]
Ludwig-Maximilians-Universitaet München [de]
Szegedi Tudományegyetem [hu]
University of Vienna [at]

 

Hungarian Focus: Predicate or Operator (Magyar fókusz: predikátum vagy operátor?)

OTKA 

77674 PD 

2009. April 

36 hónap

13757 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Magyar generatív történeti mondattan

OTKA 

78074 NK 

2009. April 

48 hónap

88337 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Magyar spontánbeszéd adatbázis

OTKA 

78315 K 

2009. April 

36 hónap

5648 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A magyar és szlovén Wordnet összehasonlító kiértékelése gépi fordításban

NKTH 

OMFB 00252/2009 

2009. January 

24 hónap

1630 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

The Collapse and Birth of Linguistics Politeness Systems: Research of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Chinese Politeness

CCKF 

RG003-U07 

2008. September 

36 hónap

19000 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A nyelvi udvariassági rendszerek összeomlása és születése kínai nyelvi udvariassági

OTKA 

PD 71628 

2008. August 

36 hónap

18768 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform

NKTH 

NTP-07-NYTBPLAT 

2008. July 

24 hónap

36700 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok

OTKA 

NF 71707 

2008. April 

36 hónap

9374 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A szintaktikai lokalitás minimalista

OTKA 

NF 73537 

2008. April 

36 hónap

40806 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Cross Categorial Case

OTKA 

PD 73829 

2008. April 

36 hónap

14011 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

CIT THINKT

EU 

FP7-2008-0615-001-001 

2008. January 

12 hónap

125480 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

CLARIN

EU 

FP7-212230 

2008. January 

36 hónap

114811 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

CACAO

EU 

FP6 ECP2006-DILI-510035 

2007. December 

24 hónap

89986 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Schmidt Éva könyvtár 4. kötete kiadására cd melléklettel

NKA 

2521/1418 

2007. October 

5 hónap

900 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A rekurzivitás interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben

OTKA 

NK 72461 

2007. October 

36 hónap

8950 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Debreceni Tudományegyetem Általános nyelvészeti tanszéke [hu]

 

Theory and practice of power in traditional Chinese criminal investigation

Taiwan 

RG001-EU-006 

2007. September 

12 hónap

770 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Interpretáció, diskurzusszerkezet és intonáció

OTKA 

F 68139 

2007. July 

36 hónap

3098 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Schmidt Éva néprajzkutató és nyelvész obi-ugor archivumának (hagyatékának) digitalizálása

NKA 

2513/0072 

2006. September 

15 hónap

1150 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Discourse and (im)politeness -- a comprehensive research of the work of (im)politeness in the vernacular Chinese institutional discourse

Taiwan 

RG001-EU-05 

2006. September 

12 hónap

2670 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Schmidt Éva: nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom munkacímû könyv megjelentetése

NKA 

2521/0874 

2006. August 

7 hónap

500 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Dimensions of Linguistic Otherness

EU 

Diling, FP6 SSA 

2006. April 

27 hónap

220000 EUR

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
Csehország, Magyarország, Moldávia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna szociolingvisztikai kutatócsoportjai [hu]

 

Budapesti beszélt nyelvi vizsgálatok

OTKA 

K 60403 

2006. February 

36 hónap

17767 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A ngaszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése

OTKA 

K 60807 

2006. February 

47 hónap

8830 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Török-magyar kéziszótár

OTKA 

K 62199 

2006. February 

34 hónap

15000 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Nemzeti és etnikai identitás vizsgálata történelmi eseményekre vonatkozó szövegeken

NKFP 

2-074/2005 

2005. October 

33 hónap

5500 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A fonológia és a morfológia analógia-alapú megközelítése, posztdoktori projektum

OTKA 

PD050018 

2005. October 

36 hónap

12693 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Tudásmenedzsment eszköz kifejlesztése az európai bûnüldöző szervek számára

NKFP 

2-024/2005 

2005. September 

26 hónap

10000 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Magyar ontológia építése és alkalmazása információkinyerő rendszerekben

NFT 

GVOP 3.1.1.-2004 

2005. February 

27 hónap

32000 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
BME Média Oktatási és Kutatási Központ [hu]
Morphologic Számítástechnikai Kft. [hu]
Szegedi Tudományegyetem [hu]

 

Permi nyelvészeti adatbázisok

OTKA 

48309 

2005. February 

34 hónap

10042 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A középmagyar kor mondattana

OTKA 

48867 

2005. February 

35 hónap

2000 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A fonológia és a morfológia analógia-alapú megközelítése

OTKA 

49327 

2005. February 

35 hónap

8540 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv elsajátításában

OTKA 

49426 

2005. February 

25 hónap

3700 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Magyar-angol gépi fordítórendszer

NKFP 

2/008/2004 

2005. January 

29 hónap

39843 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
Morphologic Számítástechnikai Kft. [hu]
Szegedi Tudományegyetem [hu]

 

A magyar nyelvváltozatok geolingvisztikai vizsgálata

NKFP 

5/056/2004 

2005. January 

22 hónap

7000 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke és az MTA Zenetudományi Intézete [hu]

 

Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései

OTKA 

49873 

2005. January 

32 hónap

51500 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

A természeteshez közeli gép és ember kapcsolat

NKFP 

2/034/2004 

2004. December 

34 hónap

9000 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar [hu]
T-Mobile Magyarország Távközlési Rt [hu]

 

Mondattani opcionalitás a magyar nyelvben

OTKA 

D048454 

2004. October 

36 hónap

12614 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

Önszervező tanulási módszereken alapuló, természetes nyelvi modellek

NKFP 

2/051/2004 

2004. September 

36 hónap

13500 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI)
ELTE TTK []

 

Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete

OTKA 

42687 

2003. January 

36 hónap

9460 eFt

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 

MTA Nyelvtudományi Intézet (NYTI)

 

 

az intézet vendégei
Rólunk írták