Fiatal kutatói pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézetében

 

 

A pályázat nyertese:

 

Bottyán Gergely:

Végzettsége:   ELTE BTK Angol Nyelvészet Doktori Program abszolutórium,

                      ELTE BTK angol nyelv- és irodalom szak

Téma: Alap- és alkalmazott kutatási célokat szolgáló egymillió szavas angol-magyar párhuzamos korpusz szerkesztési munkálatai

 

Pályázati kiírás:

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete pályázatot ír ki az MTA illetékes testületeinek döntésétől függően előreláthatólag 1 fiatal kutatói álláshelyre a 2004. szeptember 1. és 2007. augusztus 31. közötti időszakra.  A pályázók felső korhatára 30 év, kivételes esetben 35 év (az MTA főtitkárának engedélyével). Fizetés tudományos segédmunkatársi besorolásban: 144.000,- forint/hó.

 

 

A pályázatokat a következő kutatási témákban lehet benyújtani:

1.     Akusztikai-fonetikai és percepciós kutatások végzése a spontán beszédben előforduló koartikulációs folyamatokban

2.     Nyelvtechnológiai alapkutatások a magyar nyelvre, illetve többnyelvű számítógépes nyelvfeldolgozásban

3.     Az uráli nyelvek morfoszintaktikai leírása

 

A pályázatot három példányban kell benyújtani az intézet címére a következő mellékletekkel:

1.     Szakmai önéletrajz

2.     Publikációs jegyzék

3.     Kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben

 

Benyújtási határidő: 2004. június 4. (postabélyegző kelte)

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A döntés várható határideje: 2004. július 1.

 

 

 

Budapest, 2004. május 4.

 

                                               Kenesei István s.k.

                                                       igazgató