Kádár Zoltán Dániel kutatási terve

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézet Tudományos Főmunkatársaként folytatni tervezem a korábbi évek során végztt kutatásaimat, elsőrorban a pragmatika és a nyelvi udvariasságkutatás területén. Az Intézetben végzett részmunkaidős munkám szorosan összefügg kutatásaimmal, amelyeket a Huddersfield Egyetemen a Nyelvtudomány Professzoraként végzek.  

A következő 3 év során az alábbi publikációval kapcsolatos kutatási feladatokat szeretném elvégezni:

1) A Cambridge University Press monográfiám befejezése 2016-ig, a kiadóval történt szerződés szerint. A monográfia a rituális viselkedést kutatja szociopragmatikai szempontból, és célja, hogy a rituális nyelvi viselkedést modellezze interkulturális környezetben. A monográfia korábbi (2013-as), a Palgrave Macmillan kiadóval megjelent könyvem elméletéből indul ki, és a szakma - többek között az interkulturális téma miatt - várhatóan erősen érdeklődni fog a könyv iránt.  

2) A nyelvi bekiabálással foglalkozó monográfiám megjelentetése a Palgrave Macmillan kiadóval. A témában számos cikket publikáltam (pl a Journal of Language Aggression and Conflict szakfolyóiratban), és fontosnak tartom a téma kutatását, mivel a bekiabáalásokat kevesen tanulmányozták, annak ellenére, hogy azok fontos szerepet játszanak a politikai életben és a mindennapi nylevhasználat egyéb területein.  

3) Cikkek megjelentetése a nyelvi udvariasság és a rituális viselkedés komparativ vizsgálatának témakörében. Célom, hogy a cikkeket kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban jelentessem meg.  

4) Az East Asian Pragmatics (EAP) szakfolyóirat szerkesztése. A folyóirat terve idén került elfogadásra az angliai Equinox kiadóval, és várhatóan nagy hatással lesz a szakmára, nemcsak azért mert a szerkesztőbizottság a kelet-ázsiai pragmatika legtekintélyesebb művelőit foglalja magába, de azért is, mivel a folyóirat a kínai és japán pragmatika szüvetségek támogatásával működik. A folyóirat első száma 2016-ban jelenik meg, és célom, hogy az EAP hamarosan a legmagasabb impakt faktorú pragmatikai folyóiratok között legyen.  

5) A Palgrave Handbook of Linguistic Politeness sikeres szerkesztése Jonathan Culpeperrel és Michael Haugh-val. A Handbook a nyelvi udvariasságkutatás legnagyobb méretű projektuma, várhatóan 2016-ban jelenik meg.  

6) A Politeness in China and Japan c. Michael Haugh-val közös monográfia befejezése és megjelentetése a John Benjamins kiadónál.  

A fenti projektumok mellett egyéb témakörökben is tervezek publikálni. További célom, hogy kutatásaim egy részét a hazai közönség számára is elérhetőve tegyem, magyar nyelven. További célom, hogy a 2014-16-os idősáv során új kutatási irányokkal gazdagítsam jelenlegi kutatásaimat.  

A publikációk mellett tervezek ún. impakt-projektumokba belevágni, hogy a kutatási eredményeimet a gyakorlati életben is hasznosíthatóvá tegyem.