Pályázat

tudományos főmunkatársi munkakörre

az intézet Lexikográfiai Osztályán

 

 

 

A Nyelvtudományi Intézet pályázatot ír ki az intézet Lexikográfiai Osztályán tudományos főmunkatársi munkakörre. A pályázónak az érvényes Szervezeti és Működési szabályzatnak és a kutatói munkaköri követelményekre vonatkozó szabályzatnak megfelelően rendelkeznie kell doktori (PhD) fokozattal, továbbá publikációkkal szakterületén, a szótárírásban, illetve a lexikográfiában.

Pályázatot kizárólag az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatárs nyújthat be. A pályázatnak tartalmaznia kell a doktori cím odaítéléséről szóló dokumentum másolatát, továbbá a pályázó tudományos életrajzát és publikációs jegyzékét.

A pályázat beadásának határideje: 2004. április 15.