PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 Az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója pályázatot ír ki tudományos
osztályvezetői feladatok ellátására 2007. január 1-től hároméves időtartamra
az Intézet alábbi osztályain:

 

 

A pályázónak az Intézettel közalkalmazotti munkaviszonyban kell állnia és a pályázat mellékleteként az alábbiakat kell benyújtania:

 

a) PhD vagy kandidátusi fokozatot tanúsító dokumentum másolata (amennyiben személyi anyagában ez nem szerepel);

b) szakmai életrajz;

c) publikációs lista, amelyek az osztály tevékenységi területén mutatott kiemelkedő kutatási tevékenységet és szakmai közéleti szerepvállalást demonstrálja;

d) részletes (de legfeljebb három oldalnyi terjedelmű) koncepció az osztály tudományos tevékenységének alapvető céljairól, tartalmáról, összhangban a vezető hazai és nemzetközi kutatási irányokkal; a kutatás szervezeti és anyagi feltételeihez való aktív hozzájárulásáról, az intenzív pályázati tevékenységre vonatkozó elgondolásokról; az osztályon folyó tudományos kommunikáció rendszerének szervezéséről, az Intézet tudományos munkájához való hozzájárulásról; a jó emberi kapcsolatok, harmonikus, konfliktusmentes, támogató légkör biztosításáról szóló elgondolásokról.


A pályázat elbírálása a szakmai életrajz, a publikációs lista és az osztályvezetői koncepció alapján történik. Az osztályvezetők jogállásáról és feladatairól az Intézet érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. Ugyancsak az SzMSz rendelkezik arról, hogy a pályázat elbírálásában kik vesznek részt. A pályázati anyagokat a Titkárság kezeli és a pályázat lezárulásától számított 5. év végén megsemmisíti.


A pályázatokat az Intézet igazgatójához kell benyújtani 2006. október 17., déli 12 óráig.


Budapest, 2006. szeptember 14.
Kenesei István s.k.

igazgató