Mus Nikolett

2006-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar és finnugor bölcsész és tanár szakon. 2007-2010 között hallgatója volt a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának, az Uráli Nyelvészet Alprogram keretei között. Az elmúlt két évben nemzetközi projektumokban vett részt mint munkatárs (Syntactic and Pragmatic Analysis in the Uralic Languages, Ludwig Maximilian Universität, München és Typologie der Negation in den obugrischen und samojedischen Sprachen, Universität Wien). Főbb kutatási területei: szamojéd szintaxis, tagadó szerkezetek a szamojéd nyelvekben, a tundrai nyenyec nyelv morfológiai és szintaktikai szerkezete, a tundrai nyenyec nyelv kérdő mondatainak szintaktikai jellemzői, a birtokos szerkezetek a tundrai nyenyec nyelvben, dokumentációs nyelvészet.