A bíráló bizottság és az Intézeti Tanács javaslata alapján az intézet  igazgatója Ittzés Nóra PhD, tud. munkatársat 2012. március 1-től tudományos főmunkatárssá nevezte ki.