Pályázat kiemelkedő nyelvész doktori disszertációk publikálására

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által kiemelkedő doktori disszertáció publikálására hirdetett pályázaton 2003-ban  a következők nyertek támogatást az Akadémiai Kiadó által gondozott Philosophiae Doctores sorozatban való megjelenéshez:

 

 

Gyuris Beáta: The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian (A kontrasztív topik szemantikája a magyarban)

 

Pátrovics Péter: Aspektus a lengyel, a német és a magyar nyelvben. A lengyel aspektusjelentések német és magyar funkcionális megfelelői

 

 

Pályázati kiírás >>