Pályázat kiemelkedő nyelvész doktori disszertációk publikálására

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által kiemelkedő doktori disszertáció publikálására hirdetett pályázaton 2004-ben  a következők nyertek támogatást az Akadémiai Kiadó által gondozott Philosophiae Doctores sorozatban való megjelenéshez:

Vladár Zsuzsa – A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai

Gécseg Zsuzsanna – A francia argumentum-pozíciójú determinánsok szintaxisa és szemantikája

Várnai Zsuzsa – A nganaszan nyelv fonológiai leírása

 

Pályázati kiírás >>