Dalmi Gréte

 

The Role of AGRP in Non-finite Predication

(Az egyeztetés szerepe az igeneves tagmondatok predikációs viszonyának megvalósításában)

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védése

2004. április 15.

Témavezető: Bródy Mihály, a nyelvtudomány doktora

Opponensek: É. Kiss Katalin, a nyelvtudomány doktora és Tóth Ildikó, PhD

Tézisek