Molnár Cecília Sarolta

 

Speciális kérdések? – Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védése

 

 

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest VI., Benczúr utca 33.), földszinti előadóterem

Időpontja: 2019. szeptember 9. (hétfő), 12.00 óra

 

Az értekezés opponensei:            Németh T. Enikő, DSc (SZTE)

                                                 Rákosi György, PhD (DE)                                                         

A bizottság további tagja:            Siptár Péter, egyetemi tanár (elnök) (ELTE, MTA)                             

                                                 Dér Csilla Ilona, PhD (KRE)

                                                 Kálmán László, CSc (MTA, ELTE)

                                                 Kiefer Ferenc, akadémikus

                                                 Tóth Enikő, PhD (DE)

                                                                                                                      

A jelölt témavezetője: Gyuris Beáta, PhD

 

Az értekezés innen letölthető.

Magyar nyelvű tézisek

Angol nyelvű tézisek