Konferenciakötet

 

 A teljes kötet .pdf formátumban

 

 

 

 

Fábián Beáta: Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből   3
Fűköh Borbála: Nyelvismeret, nyelvtanulási motiváció és második idegen nyelv: a nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus–vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók egy csoportjában   19
Huber Máté Imre: Analitikus szerkezetek egy kanadai magyar beszélőközösség nyelvhasználatában   31
Kondacs Flóra: A hát diskurzusjelölőről az óvodások diskurzusaiban   45
Németh Margarita Veronika: Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban   59
Palágyi László: A kognitív metaforaelmélet alkalmazása a magyar mint idegen nyelv oktatásában   69
Varga Marianna: Választ kiváltó stratégiák bírói kérdésfeltevésekben   81
Wirt Patrícia: „A seprűvel is söprögetünk” E ~ ö váltakozás az azonos tövű szavakban   92

 

 

 

A konferencia honlapja