Konferenciakötet

 

 A teljes kötet .pdf formátumban

 

Berente Anikó: A szegedi boszorkányperek négy írnokának nyelvi adatai   4
Dodé Réka: Doménspecifikus korpusz építése és validálása   17
Dömötör Andrea: Hány VAN nincs? A létige – zéró váltakozás korpuszvezérelt vizsgálata   28
Drávucz Fanni, Szabó Martina Katalin: A beszélői szubjektivitás vizsgálata szentiment- és emóciókorpuszokon   39
Jing Feng: The Generic Structure of Chinese MA Students’ Thesis Acknowledgments: A Comparative Study across Contexts   50
Gaál Péter: Online-szótár-használati szokások vizsgálata Magyarországon   65
Huszár Attiláné Fábiánkovits Erzsébet: Nyelvmegtartás és identitásépítés egy nemzetiségi horvát településen   76
Kaba Ariel: Pokemon-go ポケモン語 – avagy hogyan kommunikálnak a Pokemonok?   87
Kalivoda Ágnes: Az igekötők gépi annotálásának problémái   100
Kondacs Flóra: Az óvodások megnyilatkozásairól az izé kapcsán   109
Kovács Viktória: Koreferenciaviszonyok vizsgálata enyhe kognitív zavarban szenvedők beszédátirataiban   120
Kresztyankó Annamária: Cigány identitáskonstrukciók heterogenitása egyetemisták nyelvhasználatában   131
Simkó Katalin Ilona: Fordíthatóság az angol és magyar idiómák tükrében Egy angol–magyar idióma-adatbázis létrehozásáról   140
Sitkei Dóra: Magyarul tanuló lengyel hallgatók köztesnyelvéről különböző beszédaktusokban   148
Szabó Martina Katalin, Lázár Bernadett, Nyíri Zsófi, Morvay Gergely: A negatív emotív elemek vizsgálata a nemek közötti nyelvhasználati különbségek szempontjából   161
Szabó Martina Katalin, Nyíri Zsófi, Lázár Bernadett: Negatív emotív szemantikai tartalmú fokozó elemek vizsgálata az angol–orosz és orosz–angol fordítás tükrében   177
Vadász Noémi: Anaforafeloldás menet közben – névmások egy pszicholingvisztikailag motivált elemzőben   192

 

 

A konferencia honlapja