Konferenciakötet

 

 A teljes kötet .pdf formátumban

 

 

Asztalos Anikó: A tanulói szóátadások vizsgálata   5
Balogh Andrea: A játéknyelvi szókincset befolyásoló tényezők   21
Bartók Márton: Érzelmi tartalmak észlelése a magyar beszédben   34
Gyulai Lívia: Nem kompozicionális igekötős igék argumentumszerkezetének korpuszalapú vizsgálata   45
Huszár Anna: A karakterábrázolás alapfrekvencia-jellemzői   60
Jankovics Julianna: Kérdő funkciójú megnyilatkozások enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok felolvasásában   73
Kiss Anita: Határon túli magyar egyetemisták nyelvhasználatának megítélése   90
Klenk Márk: Terminológiai változtatások az Alaptörvény különböző, angol nyelvű változataiban   101
Kovács Viktória: Az elérhetőségi elmélet névmási anaforafeloldásra gyakorolt
hatása
  114
Üveges István: Névelem-felismerés magyar nyelvű jogi szövegeken   123
Weidl Zsófia: Egyet nem értések fonetikai jellemzői középiskolások beszédében   134

 

 

 

A konferencia honlapja