Konferenciakötet

 

 A teljes kötet .pdf formátumban

 

 

Bencze Norbert: Önkonstruálás és benyomáskeltés az első találkozás során   6
Benedek Enikő: Fordítók és fordítóhallgatók terminusválasztásai egy angol nyelvű pakisztáni hivatalos dokumentum magyar fordításában – esettanulmány   21
Havadi-Nagy Marian: Az atipikus nyelés és a beszédhangejtés vizsgálata palato­grá­fiá­val gyermekeknél   32
Jankovics Julianna - Garai Luca: Ismétlések enyhe értelmi fogyatékossággal élők spontán beszédében   51
Juhász Kornélia: Mandarin frikatívák produkciója kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében   64
Kiss Anita: Kódváltáshoz és nyelvjárási jelenségekhez kapcsolódó attitűdök kárpátaljai magyar egyetemi hallgatók körében   77
Mátraházi Noémi: Eltérő nyelvi hátterű hallgatók beszédfolyamatosság-értékelése magyar és spanyol beszéd alapján   93
Szabó Lilla: Én és a pártom: A politikai kommunikáció perszonalizációja a személyes névmások tükrében   106

 

 

 

A konferencia honlapja