Research Institute for Linguistics HAS

  Research Group for Language Technology


[Magyar változat]

Home > Departments > Department of Language Technology and Applied Linguistics > Research Group for Language Technology > Staff > Noémi Vadász

Noémi Vadász

junior research fellow

Phone: +36 (1) 342-9372
Fax: +36 (1) 322-9297
E-mail: vadasz.noemi[at]nytud.hu

Fields of research

 • computational linguistics
 • corpus building and annotation
 • coreference resolution

CV

Position

junior research fellow Research Institute for Linguistics HAS

Education

2018 final certificate, Pázmány Péter Catholic University, Doctoral School of Linguistics
2016 Digital Humanities master, Computational Linguistics specialization, Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences
2015 Theoretical Linguistics master, Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences
2013 Hungarian Studies bachelor, Hungarian Language and Culture specialization, University of Pécs, Faculty of Humanities

Language skills

English – C1
German – B2

Publications

     2020
     • Vadász Noémi.
      Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2020). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2020. pp. 141-154.
     • Simon Eszter, Indig Balázs, Kalivoda Ágnes, Mittelholcz Iván, Sass Bálint, Vadász Noémi.
      Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2020). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2020. pp. 29-42.
     2019
     • Ligeti-Nagy Noémi, Dömötör Andrea, Vadász Noémi.
      The fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages : Proceedings of the Workshop. 2019, pp. 27-41.
     • Indig Balázs, Sass Bálint, Simon Eszter, Mittelholcz Iván, Vadász Noémi, Makrai Márton.
      Proceedings of the 13th Linguistic Annotation Workshop, Association for Computational Linguistics. 2019, pp. 155-165.
     • Vadász Noémi, Simon Eszter.
      Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2019. pp. 99-112.
     • Indig Balázs, Sass Bálint, Simon Eszter, Mittelholcz Iván, Kundráth Péter, Vadász Noémi.
      Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2019. pp. 235-247.
     2018
     • Fellegi Zsófia, Vadász Noémi.
      Digitálisbölcsészet-oktatás Magyarországon.
      L. Varga Péter, Molnár Gábor Tamás, Palkó Gábor (szerk.) Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben. Budapest, Magyarország : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, (2018) pp. 168-180.
     • Noémi Vadász, Eszter Simon.
      NORMO: An Automatic Normalization Tool for Middle Hungarian.
      Andrew U Frank, Christine Ivanovic, Francesco Mambrini, Marco Passarotti, Caroline Sporleder (szerk.): Proceedings of the Second Workshop on Corpus-based Research in the Humanities (CRH-2). Wien: Gerastree, Dept. of Geoinformation, 2018. pp. 227-236.
     • Vadász Noémi, Simon Eszter.
      Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 135-145.
     • Vadász Noémi, Kalivoda Ágnes, Indig Balázs.
      Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 3-15.
     • Ligeti-Nagy Noémi, Vadász Noémi, Dömötör Andrea, Indig Balázs.
      Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 25-37.
     • Ágnes Kalivoda, Noémi Vadász, Balázs Indig.
      Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian.
      Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala (szerk.): Text, Speech,and Dialogue: 21st International Conference, (TSD 2018). Cham, Springer, 2018. pp. 135-143.
     • Vadász Noémi, Indig Balázs.
      A birtokos esete az ablakkal.
      Scheibl György (szerk.) LingDok: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai 17. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged. 2018. pp. 85-99.
     2017
     • Vadász Noémi, Kalivoda Ágnes, Indig Balázs.
      Ablak által világosan - az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével.
      Vincze Veronika (szerk.) XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet. 2017. pp. 3-12.
     • Vadász Noémi. Anaforafeloldás menet közben – névmások egy pszicholingvisztikailagmotivált elemzőben.
      Ludányi Zsófia (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, pp. 192-205.
     • Vadász Noémi.
      Beszámoló a XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciáról.
      In: Dróth Júlia (szerk.) Modern Nyelvoktatás. 2-3. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2017. pp. 137-139.
     2016
     • Turi Gergő, Vadász Noémi (szerk.)
      A Nyelvtudományi Doktori Iskola tanulmányai.
      Studia Varia Tanulmánykötet. PPKE BTK, Budapest. 2016. 87-258.
     • Balázs Indig, Noémi Vadász.
      Window in Human Parsing – How Far Can a Preverb Go?
      Marko, Tadić and Bekavac, Božo (szerk.) Proceedings of the Tenth International Con-ference on Natural Language Processing (HrTAL2016). Elfogadva, megjelenés alatt.
     • Balázs Indig, Noémi Vadász, Ágnes Kalivoda.
      Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window?
      Carlos Martín-Vide, Takaaki Mizuki and Miguel A. Vega-Rodríguez (szerk.) Theory and Practice of Natural Computing: 5th International Conference (TPNC 2016). Cham, Springer International Publishing, 2016. pp. 137-148.
     • Prószéky Gábor, Indig Balázs, Vadász Noémi.
      Performanciaalapú elemző magyar szövegek számítógépes megértéséhez.
      In: Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. pp. 223-232.
     2014
     • Gábor Alberti, Noémi Vadász, Judit Kleiber.
      Ideal and Deviant Interlocutors in a Formal Interpretation System.
      Andrzej Zuczkowski, Ramona Bongelli, Ilaria Riccioni, Carla Canestrari (szerk.) Communicating Certainty and Uncertainty in Medical, Supportive and Scientific Contexts. Benjamins Dialogue Studies Series 25. Amsterdam: Benjamins, 2014. pp. 59-78.
     2013
     • Noémi Vadász, Gábor Alberti, Judit Kleiber.
      The Matrix of Beliefs, Desires and Intentions – Sentence by Sentence.
      In: International Journal of Computational Linguistics and Applications 4:(1), 2013. pp. 95-110.
     • Alberti Gábor, Károly Márton, Kilián Imre, Kleiber Judit, Vadász Noémi.
      Az igazság pillanata – avagy a ReALIS alfa horgonyzó függvénye.
      Vincze Veronika és Tanács Attila (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2013) Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2013. pp. 236-250.
     2012
     • Vadász Noémi.
      A beálló melléknévi igenév problémái.
      Akikre büszkék vagyunk. Válogatás a Fiatal bölcsészek a tudományért intézményközi TDK konferencián bemutatott dolgozatokból. Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, 2012. pp. 234-242.
      
       vissza  
     HomeDepartmentsLangtech/AppliedLanguage Techn.Staff
     Tamás VáradiVera Arató Réka Dodé Zsanett FerencziEnikő HéjaKinga Jelencsik-MátyusÁgnes KalivodaZsófia LudányiMárton MakraiIván MittelholczBálint SassEszter SimonNoémi Vadász