MTA Nyelvtudományi Intézet

  Nyelvtechnológiai Kutatócsoport


[English version]

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály > Nyelvtechnológiai Kutatócsoport > Munkatársak > Vadász Noémi

Vadász Noémi

tudományos segédmunkatárs

Telefon: +36 (1) 342-9372
Fax: +36 (1) 322-9297
E-mail: vadasz.noemi[kukac]nytud.hu

Kutatási területek

 • számítógépes nyelvészet
 • korpuszépítés és -annotáció
 • koreferenciafeloldás

Szakmai életrajz

Munkahely és beosztás

tudományos segédmunkatárs MTA Nyelvtudományi Intézet

Tanulmányok

2018 abszolutórium, PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola
2016 digitális bölcsészet mesterszak, számítógépes nyelvészet szakirány, PPKE-BTK
2015 elméleti nyelvészet mesterszak, PPKE-BTK
2013 magyar alapszak, magyar nyelv és kultúra szakirány, PTE-BTK

Szakmai tevékenység

2018- tudományos segédmunkatárs, MTA-NyTI, Nyelvtechnológiai Kutatócsoport
2017 hallgató, MTA-TTK, Társadalom és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoport
2015-2018 tudományos segédmunkatárs, MTA-PPKE, Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport
2015-2017 tudományos segédmunkatárs, MTA-NYTI, Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoport
2013 hallgató, PTE, ReALIS Kutatócsoport
2013 hallgató, PTE, Átfogó Magyar Nyelvtan Kutatócsoport

Nyelvtudás

angol felsőfok
német középfok

Publikációk

     2020
     • Vadász Noémi.
      Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2020). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2020. pp. 141-154.
     • Simon Eszter, Indig Balázs, Kalivoda Ágnes, Mittelholcz Iván, Sass Bálint, Vadász Noémi.
      Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2020). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2020. pp. 29-42.
     2019
     • Ligeti-Nagy Noémi, Dömötör Andrea, Vadász Noémi.
      The fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages : Proceedings of the Workshop. 2019, pp. 27-41.
     • Indig Balázs, Sass Bálint, Simon Eszter, Mittelholcz Iván, Vadász Noémi, Makrai Márton.
      Proceedings of the 13th Linguistic Annotation Workshop, Association for Computational Linguistics. 2019, pp. 155-165.
     • Vadász Noémi, Simon Eszter.
      Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2019. pp. 99-112.
     • Indig Balázs, Sass Bálint, Simon Eszter, Mittelholcz Iván, Kundráth Péter, Vadász Noémi.
      Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2019. pp. 235-247.
     2018
     • Fellegi Zsófia, Vadász Noémi.
      Digitálisbölcsészet-oktatás Magyarországon.
      L. Varga Péter, Molnár Gábor Tamás, Palkó Gábor (szerk.) Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben. Budapest, Magyarország : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, (2018) pp. 168-180.
     • Noémi Vadász, Eszter Simon.
      NORMO: An Automatic Normalization Tool for Middle Hungarian.
      Andrew U Frank, Christine Ivanovic, Francesco Mambrini, Marco Passarotti, Caroline Sporleder (szerk.): Proceedings of the Second Workshop on Corpus-based Research in the Humanities (CRH-2). Wien: Gerastree, Dept. of Geoinformation, 2018. pp. 227-236.
     • Vadász Noémi, Simon Eszter.
      Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 135-145.
     • Vadász Noémi, Kalivoda Ágnes, Indig Balázs.
      Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 3-15.
     • Ligeti-Nagy Noémi, Vadász Noémi, Dömötör Andrea, Indig Balázs.
      Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 25-37.
     • Ágnes Kalivoda, Noémi Vadász, Balázs Indig.
      Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian.
      Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala (szerk.): Text, Speech,and Dialogue: 21st International Conference, (TSD 2018). Cham, Springer, 2018. pp. 135-143.
     • Vadász Noémi, Indig Balázs.
      A birtokos esete az ablakkal.
      Scheibl György (szerk.) LingDok: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai 17. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged. 2018. pp. 85-99.
     2017
     • Vadász Noémi, Kalivoda Ágnes, Indig Balázs.
      Ablak által világosan - az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével.
      Vincze Veronika (szerk.) XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet. 2017. pp. 3-12.
     • Vadász Noémi. Anaforafeloldás menet közben – névmások egy pszicholingvisztikailagmotivált elemzőben.
      Ludányi Zsófia (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, pp. 192-205.
     • Vadász Noémi.
      Beszámoló a XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciáról.
      In: Dróth Júlia (szerk.) Modern Nyelvoktatás. 2-3. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2017. pp. 137-139.
     2016
     • Turi Gergő, Vadász Noémi (szerk.)
      A Nyelvtudományi Doktori Iskola tanulmányai.
      Studia Varia Tanulmánykötet. PPKE BTK, Budapest. 2016. 87-258.
     • Balázs Indig, Noémi Vadász.
      Window in Human Parsing – How Far Can a Preverb Go?
      Marko, Tadić and Bekavac, Božo (szerk.) Proceedings of the Tenth International Con-ference on Natural Language Processing (HrTAL2016). Elfogadva, megjelenés alatt.
     • Balázs Indig, Noémi Vadász, Ágnes Kalivoda.
      Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window?
      Carlos Martín-Vide, Takaaki Mizuki and Miguel A. Vega-Rodríguez (szerk.) Theory and Practice of Natural Computing: 5th International Conference (TPNC 2016). Cham, Springer International Publishing, 2016. pp. 137-148.
     • Prószéky Gábor, Indig Balázs, Vadász Noémi.
      Performanciaalapú elemző magyar szövegek számítógépes megértéséhez.
      In: Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. pp. 223-232.
     2014
     • Gábor Alberti, Noémi Vadász, Judit Kleiber.
      Ideal and Deviant Interlocutors in a Formal Interpretation System.
      Andrzej Zuczkowski, Ramona Bongelli, Ilaria Riccioni, Carla Canestrari (szerk.) Communicating Certainty and Uncertainty in Medical, Supportive and Scientific Contexts. Benjamins Dialogue Studies Series 25. Amsterdam: Benjamins, 2014. pp. 59-78.
     2013
     • Noémi Vadász, Gábor Alberti, Judit Kleiber.
      The Matrix of Beliefs, Desires and Intentions – Sentence by Sentence.
      In: International Journal of Computational Linguistics and Applications 4:(1), 2013. pp. 95-110.
     • Alberti Gábor, Károly Márton, Kilián Imre, Kleiber Judit, Vadász Noémi.
      Az igazság pillanata – avagy a ReALIS alfa horgonyzó függvénye.
      Vincze Veronika és Tanács Attila (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2013) Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2013. pp. 236-250.
     2012
     • Vadász Noémi.
      A beálló melléknévi igenév problémái.
      Akikre büszkék vagyunk. Válogatás a Fiatal bölcsészek a tudományért intézményközi TDK konferencián bemutatott dolgozatokból. Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, 2012. pp. 234-242.
      
       vissza  
     NyitólapOsztályokNyelvtech/AlknyelvNyelvtechnológiaMunkatársak
     Váradi TamásArató VeraDodé RékaFerenczi ZsanettHéja Enikő Jelencsik-Mátyus KingaKalivoda ÁgnesLudányi ZsófiaMakrai MártonMittelholcz IvánSass BálintSimon EszterVadász Noémi