MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 101. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 101. kötet

 

 

Widmer Anna: Szemantika, jelentésváltozás és mitológia [Semantics, meaning change and mythology]

7

Bíró Bernadett: A vogul rokonságnevek rendszere és morfológiai felépítése [The system and morphology of Vogul kinship terms]

32

Siptár Péter – Szentgyörgyi Szilárd: A magyar H-féle hangok optimális elemzése [An optimality theoretic account of Hungarian H-type segments]

57

Kassai Ilona: Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében [Anomalies in language and speech in the history of linguistics]

91

 

Kisebb közlemények

 

 

Rédei Károly: Még egyszer a permi accusativusról [Permic accusative revisited]

124

Rédei Károly: Szófejtések [Etymologies]

130

Honti László: Mítoszok a magyar nyelv eredete körül [Myths about the origin of the Hungarian language]

137

Aradi András: Egy emotív jelentésű igecsoport néhány nyelvhasználati sajátossága [On some characteristics of a group of emotive verbs]

152

É. Kiss Katalin: Eseményszerkezet és topic–predikátum tagolás a magyar mondat­ban [Event structure and topic-comment articulation in the Hungarian sentence]

160

Berta Árpád: Keszi és társai [Keszi and company]

172

Dér Csilla: Határok nélkül: a grammatikalizáció státusáról [Across the boundaries on the status of grammaticalisation]

181

 

Szemle, ismertetések

 

 

Szemle, ismertetések I.  
 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Nyelv jubileumára [On the anniver­sary of the Hungarian Linguistics Association and the journal Hungarian Language] (Csúcs Sándor)

195

 

Alekszandr Pavlovics Feoktyisztov [Aleksandr Pavlovich Feoktistov] (Rédei Károly)

199

 

Harmatta János (Maróth Miklós)

202

 

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana [The Text Linguistics of Hun­garian] (Szabó Zoltán)

204

 

Forgács Tamás: Ungarische Grammatik [Hungarian Grammar] (Fazekas Tiborc)

208

 

Új magyar tájszótár [New Hungarian Dialectological Dictionary] (Gerstner Károly)               

217

 

Egy új modern magyar nyelvtörténetről [On a new history of Hungarian] (Nyirkos István)

224

 

Jukka Mäkisalo: Grammar and Experimental Evidence in Finnish Compounds (Fejes László)

240

 

Új orosz kiadványok nyelvrokonainkról [Recent Russian publications on Uralic] (Vándor Anna)

256

Szemle, ismertetések II.  
 

Cser András: A történeti nyelvészet alapvonalai [Introduction to historical linguistics] (Giampaolo Salvi)

268

 

Areális tipológiai megjegyzések J. H. Greenberg könyvéről [Areal-typological remarks on J. H. Greenberg’s book] (Dezső László)

273

 

Pillanatkép a pszicholingvisztikáról: fogódzók és hiányhelyek [State of the art in psycholinguistics: strengths and lacunae] (Szépe Judit)

290

 

Zavarok a nyelvi zavarok körül [On the confusion surrounding language disorder] (Forró Orsolya – Kálmán László)

321

 

Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek [The bilingual child] (Simon Orsolya)

332

 

Borbély Anna: Nyelvcsere (Duray Zsuzsa – Laihonen Petteri) [Language shift]

337

 

Sándor Anna: Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélő­közösségben, Kolonban (Menyhárt József) [Native language use and bi­lingualism in a minority Hungarian speech community in Kolon]

344