A pályázat nyertese:

 

Pintér Tibor, Neurolingvisztikai és Pszicholingvisztikai Osztály,  A magyarországi romák, illetve magyarországi szlovákok többnyelvűségének kutatása

 

 

 

Pályázati kiírás:

 

Fiatal kutatói pályázat

 

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete pályázatot ír ki az MTA illetékes testületeinek döntésétől függően előreláthatólag 1 vagy 2 fiatal kutatói álláshelyre a 2006. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakra.  A pályázók felső korhatára 30 év, kivételes esetben 35 év (az MTA főtitkárának engedélyével). Fizetés tudományos segédmunkatársi besorolásban: 166.600,- forint/hó.

 

 

Pályázatokat bármely, az intézetben művelt kutatási területen be lehet nyújtani (ezek az intézet honlapján az „osztályok” címszó alatt találhatók), az alábbi témakörökben pedig különösen számítunk pályázatokra:

  1. A fonetikai és fonológiai koartikulációs jelenségek empirikus vizsgálata.
  2. A lexikon szerkezetének szintaktikai és szemantikai alapú modellálása.
  3. A kisebb uráli népek szociolingvisztikai profiljának kialakítására vonatkozó vizsgálatok.
  4. Nyelvhasználati formák kutatása a nyelvművelés megújítása céljából.

 

A pályázatot három példányban kell benyújtani az intézet címére a következő mellékletekkel:

  1. Szakmai önéletrajz
  2. Publikációs jegyzék
  3. Kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben
  4. Egyetemi végzettséget igazoló diploma másolata

 

Benyújtási határidő: 2006. június 16. (postabélyegző kelte)

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A döntés várható határideje: 2006. július 14.

 

 

 

Budapest, 2006. május 16.

 

                                                           Kenesei István s.k.

                                                           igazgató