Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Önálló programok

 

Önálló programok

nem nyelvészet szakos egyetemi hallgatók számára

 

--- nem indul --

Fórum  

 

Az Elméleti Nyelvészeti Tanszéki Szakcsoport által indított önálló programok célja az, hogy a modern nyelvészet/nyelvelmélet iránt érdeklődő, nem szakos hallgatókkal a nyelvészeti kutatások legújabb eredményeit megismertesse, szakfüggetlen tanulmányaik/kutatásaik számára speciális, emelt szintű, modern nyelvelméleti hátteret biztosítson.

Az önálló programok úgy vannak összeállítva, hogy minden nyelvészeti előképzettség nélkül elvégezhetők, és így felvételüket semmilyen előfeltételhez nem kötjük.

A szakcsoport a programok felvételét bármely évfolyamon hallgató diáknak engedélyezi.

Az Elméleti Nyelvészeti Tanszéki Szakcsoport által indított önálló programok a következők:

1. Nyelvészet és nyelvi nevelés

Programvezető: Bánréti Zoltán doc.

2. Modern nyelvelméletek

     A. Fonológia

     Felelős: Törkenczy Miklós doc.

     B. Szintaxis

     Felelős: É. Kiss Katalin tud. tanácsadó

     C. Szemantika

     Felelős: Kálmán László doc.

3. Számítógépes nyelvészet -- nyelvészinformatikus

Programvezető: Kálmán László doc.

4. Neurolingvisztika

Programvezető: Bánréti Zoltán doc.  

 
 vissza