MTA Nyelvtudományi Intézet

  Nyelvtechnológiai Kutatócsoport


[English version]

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály > Nyelvtechnológiai Kutatócsoport > Korábbi munkatársak > Miháltz Márton

Miháltz Márton

PhD, tudományos munkatárs

Telefon: +36 (1) 321-4830/131
Fax: +36 (1) 322-9297
E-mail: mihaltz.marton[kukac]nytud.mta.hu
Személyes honlap: sites.google.com/site/mmihaltz

Kutatási területek

 • számítógépes véleményelemzés (opinion mining, sentiment analysis)
 • információkinyerés (information extraction)
 • koreferenciafeloldás a magyarban
 • szemantikus erőforrások, ontológiák fejlesztése automatikus eszközökkel
 • jelentés-egyértelműsítés

Szakmai életrajz

Munkahely és beosztás

tudományos munkatárs MTA Nyelvtudományi Intézet

Tanulmányok

2010 PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar
2003 Általános nyelvészet szak diploma (M.A.), Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
2001 Programozó matematikus főiskolai oklevél (B.Sc.), ELTE Természettudományi Kar

Részvétel nemzetközi és hazai projektekben

2012- helyesírás.mta.hu: Helyesírási tanácsadó portál nyelvtechnológiai eszközökkel
2009-2011 Opinhu: Többnyelvű számítógépes véleményelemző rendszer (GeoX Kft.)
2009 Információkinyerő rendszer az iGlue projekt számára (in4 Kft.)
2009 CACAO: többnyelvű digitális könyvtári hozzáférési rendszer
2008-2009 Hírelemző rendszer (MorphoLogic Kft.)
2006-2008 Nemzeti és etnikai identitás vizsgálata automatikus tartalomelemzéssel és narratív pszichológiai módszerekkel (MorphoLogic Kft.)
2005-2007 Magyar WordNet Ontológia projekt (MorphoLogic Kft.)
2004-2006 Magyar Egységes Ontológia projekt (MorphoLogic Kft.)
2004-2006 Orvosi Szakszövegek Interaktív Tartalomelemzése Elektronikus Kórlapok Kitöltésére (MorphoLogic Kft.)
2001-2003 NewsPro: információkinyerés rövid szöveges üzleti hírekből (MorphoLogic Kft.)

Oktatott kurzusok

Nyelvtechnológia, 2004-2013, PPKE ITK
Számítógépes fordítás, 2004-2005, PPKE ITK
Bevezetés a programozásba (C++), 2004-2005, PPKE ITK
A nyelvtechnológia erőforrásai, 2004, PPKE ITK

Nyelvtudás

angol felsőfok
német középfok

Publikációk

Tanulmányok

  2013
  • Prószéky Gábor, Miháltz Márton, Kuti Judit.
   Lexikális szemantika: a számítógépes nyelvészet és a pszicholingvisztika határán.
   Megjelenés alatt: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV.
  • Ludányi Zsófia, Miháltz Márton, Pintér Tibor, Takács Dávid.
   Helyesiras.mta.hu – az intelligens helyesíró portál.
   Megjelenés alatt: XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványa.
  • Ludányi Zsófia, Miháltz Márton, Hussami Péter.
   Különírás-egybeírás – automatikusan.
   Megjelenés alatt: VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia kiadványa.
  2012
  • Miháltz Márton.
   OpinHuBank: szabadon hozzáférhető annotált korpusz magyar nyelvű véleményelemzéshez.
   In Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2013), SZTE, Szeged, 2012, pp. 343-345.
  • Miháltz Márton, Hussami Péter, Ludányi Zsófia, Mittelholcz Iván, Nagy Ágoston, Oravecz Csaba, Pintér Tibor, Takács Dávid.
   Helyesiras.hu: Nyelvtechnológiai megoldások automatikus helyesírási tanácsadó rendszerben.
   In Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2013), SZTE, Szeged, 2012, pp. 135-147
  • Ehmann Bea, Lendvai Piroska, Miháltz Márton, Vincze Orsolya, László János.
   Szemantikus szerepek a narratív kategoriális elemzés (NARRCAT) rendszerében.
   In Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2013), SZTE, Szeged, 2012, pp. 121-123
  • Bea Ehmann, Piroska Lendvai, Tibor Pólya, Orsolya Vincze, Márton Miháltz, László Tihanyi, Tamás Váradi and János László.
   In: Kristina Vučković, Bozo Bekavac and Max Silberztein (eds): Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference. Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 218-228.
  • Miháltz Márton.
   Tudásalapú koreferencia- és birtokosviszony-feloldás magyar szövegekben
   In: Prószéky Gábor, Váradi Tamás (ed.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. pp.151-166.
  2011
  • Miháltz Márton.
   Magyar NP-felismerők összehasonlítása.
   In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kiadványa, Szeged, 2011, pp. 333-335
  • Ehmann Bea, Lendvai Piroska, Fritz Adorján, Miháltz Márton, Tihanyi László.
   Szemantikus szerepek vizsgálata magyar nyelvű szövegek narratív pszichológiai elemzésében.
   In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kiadványa, Szeged, 2011, pp. 223-230
  • Dezső Németh, Rozália Eszter Ivády, Alessandro Guida, Márton Miháltz, Donald Peckham, Attila Krajcsi, Csaba Pléh.
   The Effect Of Morphological Complexity On Short-Term Memory Capacity.
   In Acta Linguistica Hungarica, Vol. 58 (1-2), pp. 85-107 (2011)
  2010
  2009
  • Miháltz Márton.
   Információ-kivonatolás szabad szövegekből szabályalapú és gépi tanulásos módszerekkel
   In: VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kiadványa, Szeged, pp. 49-58, 2009.
  2008
  • Prószéky, Gábor, Miháltz Márton.
   Magyar WordNet: az első magyar lexikális szemantikai adatbázis
   In: Magyar Terminológia 1 (2008) 1, pp. 43-57.
  • Miháltz, Márton.
   Knowledge-based Coreference Resolution for Hungarian.
   In: Proceedings of The Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2008), Marrakesh, Morocco, 2008.
  • Miháltz, Márton, Csaba Hatvani, Judit Kuti, György Szarvas, János Csirik, Gábor Prószéky, Tamás Váradi.
   Methods and Results of the Hungarian WordNet Project
   In: Proceedings of The Fourth Global WordNet Conference, Szeged, Hungary (2008), pp. 311-321.
  2007
  • Miháltz Márton, Naszódi Mátyás, Vajda Péter, Varasdi Károly.
   NP-koreferenciák feloldása magyar szövegekben a Magyar WordNet ontológia segítségével.
   In: V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kiadványa, Szeged (2007), pp. 138-146.
  2006
  • Hatvani Csaba, Kocsor András, Miháltz Márton, Szarvas György, Szécsi Katalin.
   Főnevek a Magyar WordNetben.
   In: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, pp. 109-116.
  • Miháltz, Márton, Gábor Pohl.
   Exploiting Parallel Corpora for Supervised Word-Sense Disambiguation in English-Hungarian Machine Translation.
   In: Proceedings of the 5th Conference on Language Resources and Evaluation, 1294-1297. Genoa, Italy (2006)
  • Alexin, Zoltán, János Csirik, György Szarvas, András Kocsor, Márton Miháltz.
   Construction of the Hungarian EuroWordNet Ontology and its Application to Information Extraction.
   In Proceedings of the Third International WordNet Conference (GWC 2006), Seogwipo, Jeju Island, Korea, January 22-26, 2006, pp. 291-292.
  • Németh, Dezső, Ivády Eszter Rozália, Miháltz Márton, Krajcsi Attila, Pléh Csaba.
   A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás.
   In: Magyar Pszichológiai Szemle. 61. évf., 2. szám, pp. 265-298.
  2005
  • Miháltz Márton, Pohl Gábor.
   Javaslat szemantikailag annotált többnyelvű tanítókorpuszok automatikus előállítására jelentés-egyértelműsítéshez párhuzamos korpuszokból.
   III. Magyar számítógépes nyelvészeti konferencia, Szeged, 2005. december 8-9, pp. 418-419.
  • Miháltz Márton.
   Magyar EuroWordNet projekt: bemutatás és helyzetjelentés.
   III. Magyar számítógépes nyelvészeti konferencia, Szeged, 2005. december 8-9, pp.68-78.
  • Miháltz, Márton, 2005.
   Towards A Hybrid Approach To Word-Sense Disambiguation In Machine Translation.
   Workshop "Modern Approaches in Translation Technologies" at Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP-2005) Conference, Borovets, Bulgaria.
  • Németh, Dezső, Rozália Eszter Ivády, Márton Miháltz, Attila Krajcsi, Csaba Pléh.
   Verbal Working Memory And Morphology.
   Poster at the 9th European Congress of Psychology, Granada, Spain, 2005.
  • Németh, Dezső, Ivády Eszter Rozália, Miháltz Márton, Pléh Csaba.
   Phonological loop and morphological complexity.
   XIVth ESCOP - Conference of European Society for Cognitive Psychology, August 31 - September 3, 2005, Leiden
  2004
  • Ivády Rozália Eszter, Németh Dezső, Miháltz Márton, Pléh Csaba.
   Fonológiai hurok és morfológia komplexitás.
   Magyar Pszichológiai Társaság Biennális Nagygyűlése, Debrecen, 2004.
  • Németh Dezső, Ivády Rozália Eszter, Miháltz Márton, Pléh Csaba, Krajcsi Attila, 2004.
   Verbális munkamemória és morfológia komplexitás
   Magyar Pszichológiai Szemle, Vol 58.
  • Ivády R. E., Miháltz M., Németh D., Pléh Cs..
   A rövidtávú emlékezet és morfológiai komplexitás
   In Németh D. (szerk.). Szegedi Pszichológiai Tanulmányok, JGYTF Kiadó, Szeged, pp. 21-32, 2004.
  • Miháltz Márton.
   Angol-magyar gépi fordítórendszer támogatása jelentés-egyértelműsítő modullal.
   In: Második Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSzNy-2004), Szeged, pp. 92-99.
  • Miháltz, Márton.
   Word Sense Disambiguation Using Random Indexing.
   In: Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation, Lisbon, Portugal, 2004.
  • Miháltz, Márton, Gábor Prószéky.
   Results and Evaluation of Hungarian Nominal WordNet v1.0.
   In: Proceedings of the Second International WordNet Conference (GWC 2004), Brno, Czech Republic, pp. 175-180.
  2003
  • Miháltz, Márton.
   Magyar főnévi WordNet létrehozása automatikus módszerekkel (Constructing a Hungarian WordNet Ontology with Automatic Methods).
   In: Első Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSzNy-2003), Szeged, pp. 153-160.
  • Miháltz, Márton.
   Constructing a Hungarian ontology using automatically acquired semantic information.
   In: Proceedings of the 5th International Workshop on Computational Semantics (IWCS-5), Tilburg, The Netherlands, pp. 475-478, 2003.
  2002
  • Prószéky, Gábor and Márton Miháltz.
   Automatism and User Interaction: Building a Hungarian WordNet.
   In: Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, Vol 3, pp. 957--961, 2002.
  • Prószéky, Gábor and Márton Miháltz.
   Semi-Automatic Development of the Hungarian WordNet.
   In: Proceedings of the LREC 2002 Workshop on WordNet Structures And Standardization, And How These Affect WordNet Applications And Evaluation, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, pp. 42-46.
  2001
  • Prószéky, Gábor, Márton Miháltz and Dániel. Nagy.
   Toward a Hungarian WordNet.
   In Proceedings of the NAACL 2001 Workshop on WordNet and Other Lexical Resources, Pittsburgh, USA, pp.174-176.

  Konferencia-előadások

  • Miháltz Márton.
   Automatikus helyesírási tanácsadás nyelvtechnológiai eszközökkel.
  • Piroska Lendvai, Thierry Declerck, Márton Miháltz, László Tihanyi, Tamás Váradi.
   Presented at the NooJ 2011 Conference, June 13-15, 2011, Dubrovnik, Croatia.
  • Miháltz, Márton.
   Development of the Hungarian WordNet Ontology and its Application to Information Extraction.
   Presentation at the 10th International Protégé Conference, Budapest, Hungary (2007)
  • Miháltz Márton, Prószéky Gábor.
   Egy magyar WordNet felé.
   W3C Szemantikus Web Műhelykonferencia, MTA SZTAKI W3C Magyar Iroda, Budapest, 2006. április 13.

   
    vissza  
  NyitólapOsztályokNyelvtech/AlknyelvNyelvtechnológiaKorábbi munkatársak
  Becsei KatalinBenyeda IvettBottyán GergelyCziczelszki JuditDienes PéterDancsecs ErzsébetFalyuna NóraFerenczi ZsanettGábor KataGerőcs MátyásGyarmati ÁgnesJuhász ZsuzsaKiss GáborKoczka PéterKovács GabriellaMarcus KrachtKuti JuditLakatos BoglárkaLendvai PiroskaM. Pintér TiborMátyás ImreMészáros ÁgnesMiháltz MártonNagy EditNagy ViktorOravecz CsabaPajzs JúliaPéch OlíviaPintér BernadettTakács DávidTalián ÁgnesTihanyi LászlóTóth BiankaTóth MariannaVajda PéterVarasdi KárolyVargha Katalin