MTA Nyelvtudományi Intézet

  Nyelvtechnológiai Kutatócsoport


[English version]

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály > Nyelvtechnológiai Kutatócsoport > Korábbi munkatársak > Pajzs Júlia

Pajzs Júlia

PhD, tudományos főmunkatárs

Telefon: +36 (1) 321-4830/202
Fax: +36 (1) 322-9297
E-mail: pajzs.julia[kukac]nytud.mta.hu

Kutatási területek

 • számítógépes lexikográfia

Szakmai életrajz

Munkahely és beosztás

Tudományos főmunkatárs MTA Nyelvtudományi Intézet

Tanulmányok

1997 Alkalmazott nyelvészet PhD cím, Janus Pannonius Tudományegyetem (a magyar számítógépes lexikográfiában végzett tudományos munkáért)
1989 Általános- és alkalmazott nyelvészet doktori fokozat (summa cum laude minősítéssel), ELTE BTK - téma: „Számítógép és lexikográfia”
1977-1982 Alkalmazott matematikus szak, ELTE TTK
1973-1977 Magyar-történelem tanári szak, Pécsi Tanárképző Főiskola
1973 érettségi a budapesti Leövey Klára Gimnáziumban

Szakmai tevékenység

2008- A Nyelvtechnológiai és Élőnyelvi Osztály munkatársa
2002-2004 A Lexikológiai és Lexikográfiai Osztály vezetője
1997- Tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
1985-1997 Tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
1978-1984 kutató, KSH Államigazgatási Számítógépes Szolgálat

Részvétel nemzetközi és hazai projektekben

2010- iTranslate4.eu gépi fordító projekt - EU CIP-ICT-PSP.2009.5.1
2008- Igei szerkezetek gyakorisági szótára - MTA Nyelvtudományi Intézet
1985-2002 A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótárának számítógépes szakértője. Főbb feladatok: a szótár számára gyűjtött korpusz rögzítési terve, a korpusz forrásainak bibliográfiai adatbázisa, a korpusz lekérdezésének rendszerterve, a szócikkek írása számára szolgáló szövegszerkesztő XML támogatása. Kísérleti programok fejlesztése: magyar morfológiai elemző program (1987), elemzett szövegek egyértelműsízésére lokális szabályok alkalmazásával (1996-1998), címszógyakorisági adatbázis (1997). A munkálat megfelelő anyagi hátterének biztosítása érdekében számos sikeres pályázat kidolgozásában, benyújtásában, lebonyolításban vett részt. (OTKA, OKTK, NKFP, NIIF).
· OTKA 1991 C0008 Hardver és szoftver beszerzés a Nagyszótár számára
· NIIFKI 1996 M-668-96 Magyar nemzeti számítógépes szövegarchívum
· OTKA 1998 M 27641 Hardver és szoftver beszerzés a Nagyszótár számára
· OTKA 2000 T30297 Póttámogatás a Nagyszótári projektumhoz, hardver és szoftver beszerzés
· IHM-MTA/T5 2004-2005 A Magyar történeti szövegtár korszerűsítése
A hazai pályázatokon kívül néhány nemzetközi pályázatban is közreműködött (TELRI, MULTEXT-EAST, GRAMLEX).
A Nagyszótáron kívül több szótár számítógépes (XML) változatának tervezésében és programozásában vett részt (az ÉKsz. átdolgozott változata, a Jean Perrot főszerkesztésével készült Magyar-francia kéziszótár, a Vázsonyi-Kontra szerkesztette Túl a Kecegárdán amerikai-magyar szótár).
1978-1984 A számítógéppel való természetes nyelvi kommunikáció területén végzett kutatási tevékenység. Mintaprogramok fejlesztése: egy magyar morfológiai generáló program és egy mondatokat szintetizáló program készítése. Belső tanulmányok készítése, részvétel az Alkotó Ifjúság pályázaton. Részvétel a Magyar szépprózai gyakorisági szótár rendszertervének elkészítésében, valamint a megvalósításhoz szükséges programok fejlesztésében. - KSH Államigazgatási Számítógépes Szolgálat

Tudományszervezési tevékenység

2002-2006 Részvétel az EURALEX 2002, 2004 és 2006 kongresszus bíráló bizottságában
1992-2005 A COMPLEX '92, '94, '96, '99, 2003, 2005 nemzetközi konferenciák szervezője
1995 Az első TELRI szeminárium szervezője
OTKA pályázatok, az USA National Science Foundation-hoz benyújtott pályázat és egy PhD-disszertáció opponense, több PhD védésen bizottsági tag

Ösztöndíjak

1999 A Tuscan Word Centre támogatásával részvétel a Nemzetközi számítógépes lexikográfiai kurzuson
1998 A Soros Alapítvány támogatásával részvétel az EURALEX '98 kongresszuson
1992 A Soros Alapítvány támogatásával részvétel a Nemzetközi lexikográfiai kurzuson (Exeter, Anglia)
1991 A párizsi EHESS 1 hónapos ösztöndíja
1987 A párizsi EHESS 1 hónapos ösztöndíja
1987 A Centre for the New OED 3 hónapos kutatói ösztöndíja

Publikációk

 • 1. Számítógép és lexikográfia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 1990. p. 83.
 • 2. Félmillió szó számítógépen. Computerworld - Számítástechnika vol. III. no. 5. 9. March 1988. p. 24-25.
 • 3. Dictionary digitalisiert. Oxford Englisch per Knopfdruck. Computerwelt Östereich Nr. 9. 13. 5. 1988. p.9.
 • 4. Francia számítógépes nagyszótár. Computerworld - Számítástechnika vol. IV. no. 27. 1 July 1989. p. 26.
 • 5. Magyar számítógépes nagyszótár. Computerworld - Számítástechnika vol. IV. no. 28. 8. July 1989. p. 14.
 • 6. Kiss Lajossal mint társszerzővel: A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára (1533-1990). Magyar Nyelv vol. 1989. no. 2. p. 129-136.
 • 7. Számítógépes szótárak. Nyelvtudományi Közlemények vol. 89. no 1-2. szám Budapest. 1987. p. 67-97.
 • 8. Creating a Historical Dictionary of Hungarian with the Aid of Computer T. Magay - J. Zigány: BUDALEX '88 Proceedings Akadémia Kiadó Budapest 1990. p. 559-563.
 • 9. Réalisation assistée par ordinateur de grands dictionnaires français et hongrois Cahiers d'études hongroises 3/91 Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises Université Paris III. Institut Hongrois de Parisp. 47-54.
 • 10. The Use of a Lemmatized Corpus for Compiling the Dictionary of Hungarian In: Using Corpora Proceedings of the 7th Annual Conference of the OUP & Centre for the New OED and Text Research. University of Waterloo Centre for the New OED, 1991. p. 129-136.
 • 11. A Debreceni Tezaurusz egy felhasználási lehetőségéről: a magyar nyelv számítógépes alapszókincstára. Klaudy K.(ed): Könyv Papp Ferencnek 1992. p. 343-348.
 • 12. Magyar nyelvű szövegek vizsgálata számítógéppel Székely G. (ed): Első magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia Nyíregyháza II. 1992. p. 717-722.
 • 13. Le rôle de l'ordinateur dans la rédaction de nouveau dictionnaire hongroise-française/française-hongroise Cahiers d'études hongroises 4/92 Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises Université Paris III. Institut Hongrois de Paris p. 119-125.
 • 14. Tihanyi Lászlóval és Villó Ildikóval mint társszerzőkkel: Writing Dictionaries with Grammar Defined Databases. Kiefer F. - Kiss G. - Pajzs J: (eds) Papers on Computational Lexicography and Text Research Proceedings of COMPLEX '92. Budapest: Research Institute for Linguistics of the HAS, 1992. p. 259-274.
 • 15. Project Report on the Historical Dictionary of Hungarian. Kiefer F. - Kiss G. - Pajzs J.: (eds) Papers on Computational Lexicography and Text Research Proceedings of COMPLEX '94. Budapest: Research Institute for Linguistics of the HAS 1994 p. 205-214.
 • 16. A számítógépes nagyszótári korpusz felhasználásának lehetőségei. Magyar Nyelv 1994. 3. p. 287-302.
 • 17. Számítógépes szótárak mint adatbázisok. NyK vol 93. no 1-2. Budapest, 1992-1993. p. 161-177.
 • 18. Az elektronikus levelezés, mint a kommunikáció új formája. In: Terts István (szerk.) Nyelv, nyelvész, társadalom. JPTE Pécs 1996. I. p. 208-212.
 • 19. Milyen szótár készíthető a nagyszótári korpuszból. Kiss G. - Zaicz G. (szerk.) Szavak - nevek szótárak Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Budapest, MTA NYTI. 1997. p. 289-297.
 • 20. Váradi Tamással mint társszerzővel: A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótárának korpusza a HUNGARNET közösség számára. Proceedings of the Networkshop '97 conference. Budapest, NIIF, 1997. CD
 • 21. Pais Judittal mint társszerővel: Using local rules for disambiguation of Homographs in Hungarian corpora. Proceedings of the EURALEX '98 Conference. University of Liege, 1998. p. 239-248.
 • 22. Synthesis of results about analysis of corpora in Hungarian. Linguisticae Investigationes XXI-2. p. 349-365 1997. John Benjamins Amsterdam
 • 23. Homonimák és homográfok egyértelműsítése a nagyszótári korpuszban. Gecső Tamás (szerk.) Poliszémia, homonimia Segédkönyvek a nyelvtudományok tanulmányozásához. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999. p. 245-248.
 • 24. Ország=szótár. Élet és Irodalom 1999 január 15. p. 14.
 • 25. Országh - Magay: Angol-magyar nagyszótár , Országh -Futász- Kövecses: Magyar-angol nagyszótár. Magyar Nyelvőr 123. évf. 1999. április-június 2. szám p. 245-248.
 • 26. Making Historical Dictionaries with the Computer. Proceedings of EURALEX 2000 University of Stuttgart, 2000. p 249-259
 • 27. Frazeológiai egységek a Nagyszótárban. Gecső Tamás (szerk.) Lexikális jelentés, aktuális jelentés Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2000. p. 217-226.
 • 28. Kiss Gabriellával mint társszerzővel: A nagyszótári korpusz címszavainak előállításáról Az NIIF 2000 kongresszusának CD-n megjelent anyaga.
 • 29. A kocsi szó jelentésének alakulása a magyar és az angol nyelvben Kontrasztív szemantikai kutatások. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. XI. Szerk: Gecső Tamás. Budapest, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001. p. 227-235.
 • 30. Számítógépes korpuszra épülő angol értelmező szótárak Színes eszmék nem alszanak. Szépe György 70. születésnapjára. Lingua Franca Csoport, Pécs, 2001, p. 915-925.
 • 31. Kiss Gabriellával mint társszerzővel: An attempt to develop a lemmatiser for the Historical Corpus of Hungarian. Proceedings of CL 2001. University of Lancaster, 2001. p. 443-451.
 • 32. Kiss Gabriella és Kiss Margit szerzőtársakkal: Normalisation of Hungarian Archaic Texts Proceedings of COMPLEX 2001, University of Birmingham, 2001, p. 83-94.
 • 33. A Corpus Based Investigation of Collocations in Hungarian Proceedings of EURALEX 2002 University of Coppanhagen, 2002. p. 831-840.
 • 34. A lojális szó korpuszalapú vizsgálata Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára, Budapest, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Nyelvészeti Intézet és Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2003. p. 251-256.
 • 35. Kiss Gabriella és Kiss Margit társszerzőkkel: A Nagyszótár történeti korpuszának elemzéséről. Magyar Nyelv C. évf. 2004. 2. szám Magyar Nyelvtudományi Társaság, Argumentum Kiadó, Budapest, 185-191.
 • 36. Wade through letter A: the current state of the Historical Dictionary of Hungarian. Proceedings of the 11th EURALEX congress Université de Bretagne –Sud, 2004. p. 397-404.
 • 37. A korpuszalapú szótárírás alternatívái Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Fasciculi Linguistici Series Lexicographica, Szeged, Generália, 2004. p. 134-141.
 • 38. Hungarian lexicography. Encyclopedia of Language and Linguistics, Elsevier, 2005. Vol. 5 (Gen-Int), p. 431-433.
 • 39. A magyar értelmező szótárak számítógépes változatairól 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest, Argumentum 2006. p. 462-463.
 • 40. Mártonfi Attilával: A magyar nyelv nagyszótárának számítógépes vonatkozásai A magyar nyelv nagyszótára I. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006., p. 20-22.
 • 41. Szinonímák korpuszalapú vizsgálata. Ordít, üvölt A mondat: kaland Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára.SZTE JGYF Kiadó, Szeged, 2006. p. 291-293.
 • 42. A jövő szótára és a magyar számítógépes lexikográfia. in: Magay Tamás (szerk): Félmúlt és közeljövő Lexikográfiai füzetek 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 171─188.
 • 43. Pálfi Loránd-Leventével: Das Akademiewörterbuch lebt! Die monolinguale Lexikographie in Ungarn von den Anfängen bis zur Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung des neuen Akademiewörterbuchs In: International Journal of Lexicography Vol. 20. No. 4. Oxford University Press, Oxford, 2007, 369─391.
 • 44. Pálfi Loránd-Leventével: Gennem kejserdømme, kommunisme og republik - akademiordbogen lever! : Om den ungarske modersmålsleksikografi fra begyndelsen og til nyeste tid med særlig hensyntagen til det Ungarske Videnskabernes Selskabs nye storordbog Kontur - Tidsskrift for Kulturstudier, 2007. Vol. 16, Handelshøjskolen i Århus, Arhus, 51─63.
 • 45. Merre tart a lexikográfia? Modern Nyelvoktatás XIV/3. Budapest, Tinta Kiadó, 2008. p. 3-9.
 • 46. On the Possibility of Creating Multifunctional Lexicographical Databases Lexicography at a Crossroads Bergenholtz-Nielsen-Trap (eds) Peter Lang, Bern etc. 327-354.
 • 47. Szótár és társadalom Szótárírás és szótárírók Lexikográfiai Füzetek 4. Fábián Zsuzsa (szerk) Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. 81-96.
 • 48. Magay Tamással: 25 éves az EURALEX Szótárírás és szótárírók Lexikográfiai Füzetek 4. Fábián Zsuzsa (szerk) Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. 41-49.
 • 49. Könyvismertetés: Bowker, Lynne (szerk.) Lexicography, Terminolgy and Trasnlation. Text based studies in Honuor of Ingrid Meyer. Modern Nyelvoktatás. XV. 1-2. szám. 2009. Budapest, Tinta, 89-98.
 • 50. Sass, Bálint and Pajzs, Júlia. FDVC -- Creating a Corpus-driven Frequency Dictionary of Verb Phrase Constructions for Hungarian. In: Sylviane Granger, Magali Paquot (Eds.) eLexicography in the 21st century: New challenges, new applications. Proceedings of eLex 2009, Louvain-la-Neuve, 22-24 October 2009. Cahiers du CENTAL 7. Presses universitaires de Louvain, 2010., p. 263-272.
 • 51. Pajzs, J. and Sass, B. Towards semi-automatic dictionary making. In: Dykstra, A. and Schoonheim, T., (eds): Proceedings of the XIV. EURALEX International Congress, 2010., p. 453-462.

Szerkesztett kötetek

A COMPLEX '92, '94, '96, '99, 2003, 2005 konferenciák köteteinek megszerkesztése

 
  vissza  
NyitólapOsztályokNyelvtech/AlknyelvNyelvtechnológiaKorábbi munkatársak
Becsei KatalinBenyeda IvettBottyán GergelyCziczelszki JuditDienes PéterDancsecs ErzsébetFalyuna NóraFerenczi ZsanettGábor KataGerőcs MátyásGyarmati ÁgnesJuhász ZsuzsaKiss GáborKoczka PéterKovács GabriellaMarcus KrachtKuti JuditLakatos BoglárkaLendvai PiroskaM. Pintér TiborMátyás ImreMészáros ÁgnesMiháltz MártonNagy EditNagy ViktorOravecz CsabaPajzs JúliaPéch OlíviaPintér BernadettTakács DávidTalián ÁgnesTihanyi LászlóTóth BiankaTóth MariannaVajda PéterVarasdi KárolyVargha Katalin