Nyitólap > Pályázatok > Konferencia-támogatási pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézetében

 

 

Konferencia-támogatási pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézetében

 

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatósága konferencia-támogatási pályázatot ír ki az Intézet munkatársai számára 500 eFt összértékben. Elsősorban azok jelentkezhetnek, akik nem részesülhetnek más külső (OTKA, TÁMOP, EU stb.) támogatásban (függetlenül attól, hogy az MTA ifjúsági konferencia-pályázatára jelentkeztek-e).

 

A támogatás feltétele: a konferencia absztraktjának elfogadása; prioritásai: a konferencia színvonala, a megírandó tanulmány leadásának várható ideje és megcélzott publikálási helye (előnyben részesülnek a nagyobb/ismertebb nemzetközi folyóiratok), a konferencia költségigénye, az eddigi hasonló támogatások eredményessége, valamint a pályázó korábbi (akár konferencia-részvételektől független) publikációs sikeressége. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak abban az esetben támogatjuk a részvételt, ha abból színvonalas folyóiratban vagy komoly nemzetközi kiadó által kiadott kötetben megjelenő publikáció ered -- egyszerű konferenciakiadványbeli (proceedings) megjelenést nem támogatunk. Az ígért publikáció vállalt határidőn belüli benyújtásáról a támogatottaktól igazolást fogunk kérni.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • formális kérelem, benne a rendezvény adataival (cím, hely/idő, weblap), az előadás címével, a kért támogatási összeg és a publikáció tervezett megjelenési fórumának megjelölésével,

  • az előadás absztraktja,

  • igazolás az absztrakt elfogadott voltáról (később is benyújtható, ha most még nem áll rendelkezésre; hiányában az elfogadás várható időpontját kell megjelölni).

 

A pályázat beadásának határideje: 2017. május 23. (Ha az igazolás ekkor még nem áll rendelkezésre, az absztrakt elfogadásának várható időpontja mellékelendő.)

 

FIGYELEM! FONTOS, hogy a támogatási összeggel legkésőbb 2017. június 30-ig el kell majd számolni, vagyis csak olyan költségek fedezhetők a támogatásból, melyek eddig az időpontig teljesíthetők és elszámolhatók. A pályázati anyagokat elektronikusan Bartos Huba ig.h.-nek (bartos@nytud.hu) és Hegedűs Veronika tud. titkárnak (hegedus@nytud.hu) küldjék el a megadott határidőig.

 

Konferencia-támogatási pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézetében (2015)

Konferencia-támogatási pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézetében (2014)

 

Módosítva: 2017.05.09.