Mercator European Network of Language Diversity Centres

 

 

 

A nyelvi sokféleséget támogató központokat egyesítő MERCATOR hálózat 3 éves támogatást nyert el az EU Élethosszig tartó Tanulás című programja keretében a 2. Kulcstevékenység - Nyelvek témakörben.  Főbb témák: a média és az információtechnológiai eszközök használata az oktatásban; a kisebbségi nyelvek tanulását és tanítását támogató törvényi háttér; a nyelvoktatással és nyelvtanulással kapcsolatos fejlesztések.

Az 1987-ben alapított korábbi Mercator Hálózat tevékenységét folytató, további tagokkal kibővült Új Mercator Hálózat öt partnerintézményből áll, amelyek mindegyike nyelvek kutatásával foglalkozik. A hálózat céljai közt szerepel a különböző nyelvek vitalitásának javítása a nyelvek láthatóságának, a nyelvhasználat kulturális, gazdasági és társadalmi lehetőségeinek elemzése révén. A Hálózat tervezett feladatai közt szerepel, hogy egy olyan platformot teremtsen, amely lehetővé tenné a nyelvtanítás és a nyelvi sokféleség területén a kutatási eredmények, tapasztalatok, a példaértékű gyakorlatok és ismeretek átadását, illetőleg folyamatos cseréjét. A döntéshozók, a nyelvtervezéssel és a különböző nyelvekkel, azok tanításával foglalkozó szakemberek kommunikációját évente rendezendő konferenciák és műhelyek során személyes találkozókkal, különböző kiadványok megjelentetésével, valamint interneten keresztül történő tevékenységekkel segíti elő. Mindezeken kívül a Mercator Hálózat célja, hogy központként szolgáljon a fenti célcsoportok, valamint oktatók, kutatók és tanulók számára egyaránt, pontos és megbízható információkat szolgáltatva a kormányzat és a közigazgatás minden szintje számára. Mivel a célkitűzések sikerességéhez elengedhetetlenül szükséges a nagyközönség támogatása, ezért különösen fontos a nyilvánosság minél szélesebb körű tájékoztatása, hogy mindenki megismerhesse a nyelvi sokszínűség és a többnyelvűség pozitív hatásait. A Hálózat tevékenységeivel hozzá kíván járulni a kisebbségi és többségi nyelvi közösségekben jelen levő többnyelvűség pozitív megítélésének előmozdításához. Az egyik ilyen jellegű tevékenység az Európai Bizottság nyelvekkel kapcsolatos politikájának megismertetése, terjesztése. Mindenekelőtt a legfontosabb azonban a kisebbségi és a kisebb államnyelveket beszélőkben és a nem-beszélőkben a nyelvekkel kapcsolatos kérdések tudatosítása. A Hálózat kiemelt hangsúlyt helyez a nyelv olyan szerepeire, mint a társadalmi kohézió, a gazdasági jólét, valamint a regionális identitás sajátosságainak fő befolyásoló tényezője. A Mercator hálózat egyaránt foglalkozni kíván a bevándorló kisebbségekkel, a siket közösségekkel, valamint a regionális és a kisebb államnyelvekkel, ahol is a kölcsönös megértés és együttműködés mindvégig kulcsfontosságú elem. Habár a tudományos kutatómunka kapja a fő hangsúlyt, a Mercator hálózat együttműködik majd a nyelvhasználattal, nyelvtanítással foglalkozó intézményekkel, valamint új tanítási és szabályozási modellek megvalósíthatóságával is foglalkozni kíván. 

 

Absztrakt:

A Mercator Hálózat célja a lehető legszélesebb körű információ-csere, a nyelvtanítás, a nyelvi sokféleség területén elért eredmények, tapasztalatok, jó példák megismertetése.

Oktatók, kutatók és diákok számára referencia központként működik, továbbá folyamatosan tájékoztatja majd a kormányzat és közigazgatás minden szintjét az aktuális szabályozási lehetőségekről.

Fő célja a kisebbségi és a kisebb államnyelveket beszélőkben és a nem-beszélőkben a nyelvekkel kapcsolatos kérdések tudatosítása a kölcsönös megértés és együttműködés fontosságának hangsúlyozásával.

A tudományos kutatómunka kapja a fő hangsúlyt, de a Mercator hálózat együttműködik majd a különböző EUs nyelvek használatával, tanításával foglalkozó intézményekkel is, valamint megpróbálja elősegíteni új tanítási és szabályozási modellek megvalósítását.

A célcsoportok közti kommunikációt segítik majd a személyes találkozók az évente megrendezésre kerülő konferenciák és műhelyek alkalmával, valamint a különböző kiadványok megjelentetése, továbbá a hálózat tevékenységeinek interneten keresztül történő hozzáférhetővé tétele.

 

Hírek:

Mercator International Conference

 ‘Media Convergence and Linguistic Diversity: How can the creative industries contribute to language vitality in a multiplatform environment?

 

Partnerek:

Mercator Research Centre

Mercator Legislation

Mercator Media

Centre for Finnish Studies at the Mälardalen University

Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

 

 

Módosítva: 2010.05.07.

üvegzseb
az intézet vendégei
Rólunk írták