Nyitólap > Publikációk

 

Publikációk

 

 

A Nyelvtudományi Kutatóközpont interneten elérhető kiadványai:

Borbély Anna (szerk.) Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon  

Dodé Réka, Ludányi Zsófia (szerk.) 2021. A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont. Budapest. 

Gugán Katalin (szerk.) Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz. Rendhagyó emlékkönyv Csepregi Márta 70. születésnapjára 

Gyuris, Beáta, Katalin Mády and Gábor Recski (eds.), K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. 

Kálmán, László (szerk): Magyar leíró nyelvtan: Mondattan I. 

Kálmán László--Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről  

Kálmán László -- Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba 

Kiefer Ferenc – Bánréti Zoltán (szerk.): Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest, 2012  

Komlósy András: A lexikai–funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai   

Pléh Csaba: A természet és a lélek  

Réger Zita: Cigány gyermekvilág  

Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció --nyelvi hátrány  

 

The LEARNMe White Paper on Linguistic Diversity  

Beszédkutatás folyóirat   

Nyelvtudományi Közlemények  

Általános Nyelvészeti Tanulmányok a XXIII-XXVI. kötet egy egyszerű regisztráció után szabadon elérhetők a MeRSZ-ről

Bartos Huba (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII. Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban

Kenesei István, Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások

Pléh Csaba, Kenesei István (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában

Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language (2006. aug.)  

 

További nyílt hozzáférésű (Open Access) kiadványok:

A Syntax of Hungarian kötetei

Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan      (epub   )

Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan   

Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. II. Fonológia   

 

A Nyelvtudományi Kutatóközpont megvásárolható kiadványai:

A magyar nyelv nagyszótára  

Acta Linguistica Academica

Nyelvtudományi Közlemények

Kas Bence (szerk.): "Szavad ne feledd!" Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. MTA NYTI, 2016.

 

Egyéb:

Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek -- a feladatok megoldásai

Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan III. Morfológia -- regisztráció valamint előfizetés után elérhető a MeRSZ online könyvtárban.

 

A kutatóközpont munkatársai által írt vagy szerkesztett új könyvek

 

A kutatóközpont munkatársainak a publikációs listái és letölthető tanulmányai a kutatók személyes honlapján találhatók.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársai