MTA Nyelvtudományi Intézet

  Nyelvtechnológiai Kutatócsoport


[English version]

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály > Nyelvtechnológiai Kutatócsoport > Munkatársak > Héja Enikő 

Héja Enikő

PhD, tudományos segédmunkatárs

Telefon: +36 (1) 342-9372
Fax: +36 (1) 322-9297
E-mail: heja.eniko[kukac]nytud.mta.hu

Kutatási területek

 • szintaktikai elemzés
 • igei argumentumok realizációja
 • igék szemantikai reprezentációja
 • igék jelentésegyértelműsítése
 • a szótárkészítés automatikus támogatása

Szakmai életrajz

Munkahely és beosztás

Tudományos segédmunkatárs MTA Nyelvtudományi Intézet
PhD hallgató ELTE Elméleti nyelvészeti program

Tanulmányok

2005-2008 Nyelvtudományi Doktoriskola, Elméleti Nyelvészet Program, ELTE Bölcsészettudományi Kar (abszolutórium)
2000-2004 Elméleti nyelvészet szak, ELTE Bölcsészettudományi Kar
2000-2002 Kognitív program, ELTE Pedaqógiai és Pszichológiai Kar
1998-2004 Filozófia szak, ELTE Bölcsészettudományi Kar

Részvétel nemzetközi és hazai projektekben

2010- iTranslate4.eu gépi fordító projekt - EU CIP-ICT-PSP.2009.5.1
2008- A szótárkészítés támogatása nyelvfeldolgozó eszközök segítségével - EFNILEX
2007 Magyar ontológia építése (EuroWordNet) - GVOP projekt
2005-2006 Magyar Egységes Ontológia (MEO) - NKFP-projekt
2005- Magyar-angol gépi fordítórendszer - NKFP projekt
2005 Hunglish magyar-angol párhuzamos korpusz építése - ITEM projekt
2004-2005 Xaira (XML Aware Indexing and Retrieval Architecture) lokalizálása és tesztelése
2003 Automatikus információszerzés rövid (politikai, üzleti, piaci) hírekből - NKFP projekt

Továbbképzések, tanulmányutak

2009. június 5-19. TrebleCLEF Summer School on Multilingual Information Access, Pisa, Olaszország
2008 tavaszi félév szakmai gyakorlat - Xerox Research Centre Europe, Grenoble (6 hónap) - kutatási téma: "Igék jelentésegyértelműsítése hibrid módszerrel" - témavezető: Caroline Brun
2001 Central European Summer School in Generative Grammar, Nis, Szerbia

Nyelvtudás

angol felsőfok
francia középfok
német középfok

Publikációk

Tanulmányok

 • Héja Enikő, Gábor Kata.
  Igék lexikai reprezentációja és a nyelvtechnológia.
  In: Kenesei István (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, Akadémiai Kiadó (megjelenés alatt)
 • Héja Enikő, Takács Dávid.
  In: Proceedings of EURALEX2012, p. 468-477. Oslo, Norway, August 7-11, 2012
 • Héja Enikő, Takács Dávid.
  In: Daelemans W. et al. (eds.) Proceedings of EACL2012, p. 51-57. The Association for Computer Linguistics, (2012) Avignon, France, April 23-27, 2012
 • Héja Enikő, Takács Dávid.
  In: Calzolari N. et al. (eds.) Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2012), European Language Resources Association (ELRA), Istanbul, Turkey, May, 23-25, 2012
 • Váradi Tamás, Héja Enikő.
  Multilingual term extraction from parallel corpora - A methodology for the automatic extraction of verbal structures and their translation equivalents.
  In: Fóris Ágota (szerk.) Magyar Terminológia 4 (2011) 2, p. 226-237. Akadémiai Kiadó
 • Héja Enikő, Takács Dávid.
  In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.) VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2011. Szeged, Magyarország, 2011.12.01-2011.12.02. p. 319-321.
 • Héja Enikő, Takács Dávid, Sass Bálint.
  In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.) VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2011. Szeged, Magyarország, 2011.12.01-2011.12.02. p. 47-59.
 • Héja Enikő, Sass Bálint.
  In: MSZNY2010, VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2010., p. 80-90.
 • Héja E.
  Dictionary Building based on Parallel Corpora and Word Alignment.
  In: Dykstra, A. and Schoonheim, T., (eds): Proceedings of the XIV. EURALEX International Congress, 2010, pp. 341-352.
 • Héja E.
  In: Proceedings of the LREC2010 Conference, La Valletta, Malta, May 2010, pp. 2798-2805.
 • Kuti, Judit, Héja, Enikő and Sass, Bálint.
  Sense disambiguation - "Ambiguous sensation"? Evaluating sense inventories for verbal WSD in Hungarian.
  In: Proceedings of LREC 2010 Workshop on Exploitation of Multilingual Resources and Tools for Central and (South-) Eastern European Languages, 2010.
 • Váradi T, Héja E.
  Szaknyelv és korpusznyelvészet.
  In: Dobos Cs., (szerk): Szaknyelvi kommunikáció (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 110.), Tinta Könyvkiadó, 2010, pp. 107-125.
 • Héja Enikő, Kuti Judit, Sass Bálint.
  In: Tanács A., Szauter D., Vincze V. (szerk.): MSZNY2009, VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2009., p. 348-352. [prezentáció]
 • Gábor, K., Héja E., Kuti J., Nagy V., Váradi T.
  A lexikon a nyelvtechnológiában.
  In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan IV. A lexikon szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, p. 853-893.
 • Gábor K., Héja E.
  Clustering Hungarian Verbs on the basis of Complementation Patterns.
  In: Proceedings of the 45th Annual Meeting of the ACL: Student Research Workshop, Prague, Czech Republic, 2007., p. 91-96.
 • Gábor K., Héja E.
  Szemantikai igeosztályok tesztelése az MNSz-ben.
  In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2006, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem Nyomdája, Szeged, 2006., p. 147-156.
 • Gábor K., Héja E.
  In: Kálmán L. (szerk): A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére, Tinta kiadó, Budapest, 2006.
 • Gábor K., Héja E.
  In Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2005, III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem Nyomdája, Szeged, 2005., p. 245-256.
 • Gábor K., Héja E.
  In: Proceedings of the third international seminar on Computer Treatment of Slavic and East-European Languages (Slovko 2005), Bratislava, Slovakia, 2005., p. 37-50.
 • Gábor K., Héja E., Mészáros Á.
  In Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2004, II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2004., p. 54-62.
 • Gábor Kata, Héja Enikő, Mészáros Ágnes.
  In Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2003, I. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2003., p. 305-306.
 • Héja Enikő.
  In: Magyar Filozófiai Szemle 2002. 3.

Konferencia-előadások

 • Héja E.
  The Outlines of a Hybrid Approach to Word Sense Disambiguation.
  Intern's day, Xerox Research Centre Europe, Grenoble, Franciaország, 2008. jún. 23.
 • (Gábor Katával)
  Szemantikai igeosztályok tesztelése az MNSz-ben.
  IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2006. dec. 7-8.
 • (Gábor Katával)
  Vonzatok és szabad határozók elkülönítése a magyarban.
  Nyelvészdoktoranduszok 10. Országos Konferenciája, Szeged, 2006. nov. 30 - dec. 1.
 • (Gábor Katával)
  Annotation of Adjunct NPs on the basis of Lexical Semantic Representation.
  XXVth International Conference on Lexis and Grammar, Palermo, Olaszország, 2006. szept. 6-10.
 • Héja Enikő.
  MANYE vitaülés, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. február 20.
 • (Gábor Katával)
  Vonzatok és szabad határozók szabályalapú kezelése.
  III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2005. dec. 8-9.
 • (Gábor Katával)
  A Rule-based Analysis of Complements and Adjuncts.
  Computer Treatment of Slavic and East European Languages (SLOVKO) konferencia, Pozsony, 2005. nov. 10-12.
 • (Gábor Katával)
  Extracting Information from Participial Structures.
  Bilbao-Deusto Student Conference in Linguistics (BIDE05), Bilbao, Spanyolország, 2005. jún. 15-17.
 • (Gábor Katával)
  Complements and Adjuncts in Machine Translation.
  Bilbao-Deusto Student Conference in Linguistics (BIDE05), Bilbao, Spanyolország, 2005. jún. 15-17.
 • (Gábor Katával és Mészáros Ágnessel)
  Extracting Information from Paricipial Structures.
  8th INTEX/NooJ workshop, Besancon, Franciaország, 2005. máj. 30 - jún. 1.
 • (Gábor Katával és Mészáros Ágnessel)
  Információkinyerés igeneves szerkezetekből.
  II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2004. dec. 9-10.
 • (Gábor Katával és Mészáros Ágnessel)
  Kötőszók korpuszalapú vizsgálata.
  I. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2003. dec. 10-11.

 
  vissza  
NyitólapOsztályokNyelvtech/AlknyelvNyelvtechnológiaMunkatársak
Váradi TamásArató VeraDodé RékaFerenczi ZsanettHéja Enikő Jelencsik-Mátyus KingaKalivoda ÁgnesLudányi ZsófiaMakrai MártonMittelholcz IvánSass BálintSimon EszterVadász Noémi