Nyitólap > Új könyvek

 

 

 

Az intézet munkatársai által írt vagy szerkesztett könyvek

 

 

2020:

Balogné, Bérces Katalin (szerk.) ; Hegedűs, Attila (szerk.) ; Pintér, Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 4. Budapest : PPKE BTK (2020) , 213 p. ISBN: 978-963-3083-895

Bóna, Judit (szerk.) ; Krepsz, Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó (2020) ISBN: 978-963-4892-380

Borbély, Anna (szerk.) Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon. Budapest : Nyelvtudományi Intézet (2020) , 260 p. ISBN: 978-963-9074-873 

Fóris, Ágota (szerk.) ; Bölcskei, Andrea (szerk.) ; Bóna, Judit (szerk.) ; Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) ; Markó, Alexandra (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: III. Fonetika.  Budapest : Akadémiai Kiadó (2020) ISBN: 978-963-4545-378

Gárdai, Kinga (szerk.) ; Kohári, Anna (szerk.) ; Molnár, Cecília (szerk.) GyurMa 100: Kérdések Gyuris Beának és Mády Katinak. Budapest : Nyelvtudományi Intézet (2020) , 33 p.

Hegedűs, Veronika (szerk.) ; Vogel, Irene (szerk.) Approaches to Hungarian 16. Papers from the 2017 Budapest Conference. Amsterdam : John Benjamins (2020) ISBN: 978-90-272-6160-1

Heltai, János Imre (szerk.) ; Oszkó, Beatrix (szerk.) Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül: Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Budapest : Nyelvtudományi Intézet (2020) , 531 p. ISBN: 978-963-9074-866

Kemény, Gábor: Tanuljunk magyarul is!: Válogatott nyelvművelő cikkek 2009–2019.  Budapest : Tinta Könyvkiadó (2020) , 219 p. ISBN: 978-963-4092-452

Kenesei, István (főszerk.) (szerk.) ; Dékány, Éva (szerk.) ; Halm, Tamás (szerk.) ; Surányi, Balázs (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII.: Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2020), 460 p. ISBN: 978-963-4545-927

Kocsis, Zsuzsanna: Kora újkori levélírnokok: Kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei. Budapest : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2020) ISBN: 978-615-8032-541

Ludányi, Zsófia (szerk.) ; Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020: XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia Budapest : Nyelvtudományi Intézet (2020) ISBN: 978-963-9074-880 

Pachné Heltai Borbála: Többnyelvűség Geresdlakon. Budapest: L'Harmattan Kiadó, (2020) ISBN: 978-963-4146-50-6

 

2019:

Bartos, Huba (szerk.), Hamar, Imre (szerk.) 2019. Kínai-magyar szótár A-Z. Budapest: Akadémiai Kiadó, ELTE Konfuciusz Intézet.  2096 p. ISBN: 978-963-4890-447

Bóna, Judit (szerk.) ; Horváth, Viktória (szerk.) 2019. Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 978-963-3123-102 

Bozsik, Gabriella (szerk.) ; Ludányi, Zsófia (szerk.) 2019. Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen: A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger, Líceum Kiadó. 288 p. ISBN: 978-963-4961-109

É. Kiss, Katalin (szerk.) ; Hegedűs, Attila (szerk.) ; Pintér, Lilla (szerk.) 2019. Nyelvelmélet és kontaktológia 4. Budapest, Piliscsaba. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar.  ISBN: 978-963-3083-611

Gocsál, Ákos (szerk.) 2019. Hang – Élmény – Tanítás. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar.  90 p.

Gyuris, Beáta (szerk.) ; Mády, Katalin (szerk.) ; Recski, Gábor (szerk.) 2019. K + K = 120: Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays.  Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences.  582 p. ISBN: 978-963-9074-828

Kenesei, István (szerk.) 2019. Nyelv, biológia, szabadság: A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. Budapest, Gondolat Kiadó. ISBN: 978-963-6939-243

Kenesei, István (szerk.) ; Siptár, Péter (szerk.) 2019. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXI.: Fonológiai tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó. 388 p. ISBN: 978-963-4543-657

Kiss, Gábor (szerk.) ; Kohári, Anna (szerk.) 2019. Nyelvészeti kisszótár. Budapest, Tinta Könyvkiadó.  ISBN: 978-963-7094-132

Ludányi, Zsófia 2019. Szabályok, normák, nyelvszokás : Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. ISBN 978-963-496-112-3

Ludányi, Zsófia (szerk.) ; Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) 2019. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019. XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet. ISBN: 978-963-9074-811

 

2018:

Bakró-Nagy, Marianne (szerk.) Okok és okozat: A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben. Budapest: Gondolat Kiadó (2018) 174 p. ISBN: 9789636938864

Bárkányi, Zsuzsanna (szerk.); Santosné, Blastik Margit (szerk.) Palabras enlazadas: Estudios en homenaje al profesor László Scholz. Szeged: JATEPress Kiadó (2018) 433 p. ISBN: 9789633153819

Bartos, Huba (szerk.); Marcel, den Dikken (szerk.); Bánréti, Zoltán (szerk.); Váradi, Tamás (szerk.) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Cham (Svájc), Svájc : Springer International Publishing (2018) ISBN:  9783319907093

Den Dikken, Marcel: Dependency and directionality. Cambridge: Cambridge University Press (2018) ISBN: 9781316822821

Dömötör, Adrienne ; Szentgyörgyi, Rudolf: Három körösztyén leány: Az első magyar nyelvű dráma. Budapest, Magyarország : Balassi Kiadó (2018) 127 p. ISBN: 9789634560234

Dömötör, Adrienne ; Varga, Mónika: „Könyörüljön tenagyságtok rajtunk!”: 50 irat a XVI. századi jobbágylevelezésből. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Nemzeti Levéltár (2018) 235 p. ISBN: 9786155061165

É., Kiss Katalin ; Gerstner, Károly ; Hegedűs, Attila: Fejezetek a magyar nyelv történetéből
Budapest: Akadémiai Kiadó (2018) ISBN: 9789634542476

É, Kiss Katalin (szerk.); Zétényi, Tamás (szerk.) Linguistic and Cognitive Aspects of Quantification. Cham: Springer (2018) 219 p. ISBN: 9783319915654

Gósy, Mária (szerk.); Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. Budapest: Research Institute for Linguistics, HAS (2018) 206 p. ISBN: 9789639074767

Ittzés, Nóra (főszerk.) A magyar nyelv nagyszótára: 7. El-elz. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2018) 1206 p. ISBN: 9789639074774

Kenesei, István (főszerk.) Alberti, Gábor (szerk.); Laczkó, Tibor (szerk.); Syntax of Hungarian: Nouns and noun phrases 1-2. Amsterdam: Amsterdam University Press (2018) 1258 p. ISBN: 9789462982710, 9789462982703

Kiefer, Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó (2018) ISBN: 9789634540533

Kohári, Anna: Időzítési mintázatok a magyar beszédben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, MTA (2018) ISBN: 9789633123003

Ludányi Zsófia – Gráczi Tekla Etelka – Krepsz Valéria 2018. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet. ISBN 978-963-9074-78-1 

Tóth, Péter (szerk.); Maior, Enikő (szerk.); Horváth, Kinga (szerk.); Kautnik, András (szerk.); Duchon, Jenő (szerk.); Sass, Bálint (szerk.) Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben: III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia: tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (2018) 929 p. ISBN: 9789634491156

 

2017:

Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek: A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2017. 240 p. ISBN: 978-963-409-100-4

Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Örök névnaptár: A mai magyar keresztnevek legteljesebb gyűjteménye. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2017. 240 p. 2017. ISBN: 978-963-164-727-3

Gósy Mária, Krepsz Valéria: Morfémák időzítési mintázatai a beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017. 264 p. ISBN: 978-963-9074-69-9

Gyarmathy Dorottya: Megakadásjelenségek a magyar spontán beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017. 195 p. ISBN: 978-963-9074-71-2

Gyuris Beáta, Mády Katalin, Recski Gábor (szerk.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 2017. ISBN: 978-963-9074-73-6

Jonathan Culpeper, Michael Haugh, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) The Palgrave Handbook of Linguistic (Im)politeness. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017. 624 p. ISBN: 978-1-137-37507-0

Kádár Zoltán Dániel: Politeness, Impoliteness, and Ritual: Managing the Moral Order in Interpersonal Interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 280 p. ISBN: 978-1107-052-185

Kemény Gábor (szerk.) KGG 100: Centenáriumi emlékkönyv Kemény G. Gáborról. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2017. 110 p. ISBN: 978-963-409-085-4

Kenesei István (főszerk.) Bánréti Zoltán (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok 29: Kísérletes nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. 430 p. ISBN: 978-963-454-072-4

Kiefer Ferenc, Blevins James P, Bartos Huba (szerk.) Perspectives on Morphological Organization: Data and Analyses. Leiden: Brill, 2017. 244 p. ( Empirical Approaches to Linguistic Theory ) ISBN: 978-90-043-4291-0

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 3. Budapest; Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, 2017. 162p. ISBN: 978-963-308-299-7

Ludányi Zsófia (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017: XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017. 205 p. ISBN: 978-963-9074-70-5

 

2016:

Balázs József, Bojtos Anita, Paár Tamás, Tompa Zsófia, Turi Gergő, Vadász Noémi (szerk.) STUDIA VARIA: Tanulmánykötet. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2016. 522 p. ISBN: 978-963-308-275-1

Bartha Csilla (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28.: A többnyelvűség dimenziói: terek, kontextusok, kutatási távlatok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016. 372 p. ISBN: 978 963 05 9861 3  [tartalommjegyzék] [szerkesztői bevezető] [főszerkesztői utószó]

Christina Tortora , Theresa O’Neill , Ignacio Montoya , Dikken Marcel den (szerk.) Romance Linguistics 2013: Selected Papers from the 43rd Linguistic Symposium on Romance Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2016.

Ittzés Nóra (főszerk.) A magyar nyelv nagyszótára 6. Di–ek. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. 980 p. ISBN: 978-963-9074-67-5

Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. 381 p. ISBN: 9789639074644

Kemény Gábor: Krúdy körül: Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. ( Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 187. ) ISBN: 9789634090601

É Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3.  Budapest; Piliscsaba: Szent István Társulat, 2016. 201 p. ISBN: 978 963 277 629 3

Lainio Jarmo , van der Meer Cor , Huizinga Jorrit , Jones Elin H G , Bartha Csilla , Varjasi Szabolcs, Vila Xavier F , Pujades Guillem: The LEARNMe White Paper on Linguistic Diversity Leeuwarden: Fryske Akademy, 2016. 84 p.

Oszkó Beatrix: Megszólalok magyarul. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. ISBN: 978-615-5219-05-4

Siptár Péter , Keszler Borbála , Tóth Etelka: Kis magyar helyesírás: 100 szabálypont magyarázatokkal és példákkal A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása alapján. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016. 131 p. ISBN: 978 963 05 9728 9

Tommi A Pirinen, Eszter Simon, Francis F. Tyers, Veronika Vincze (szerk.) Proceedings of the Second International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2016. ISBN: 978-963-306-504-4

Váradi Tamás (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2016: X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. 100 p. ISBN: 978-963-9074-66-8

 

2015:

Antalné Szabó Ágnes , Laczkó Krisztina , Raátz Judit (szerk.) Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv-és irodalompedagógiai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015. 209 p. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok; 2.) ISBN: 978-963-284-615-6

Bárkányi Zsuzsanna , Perényi Katalin (szerk.) Határvidékek: köztes világok, köztes kategóriák. Budapest: Eötvös Kiadó, 2015. (Lazarillo-Fiatal hispanisták tanulmányai; 6.) ISBN: 978-963-312-190-0

Beke András: Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. (Beszéd, kutatás, alkalmazás) ISBN: 978-963-312-234-1

É. Kiss Katalin , Surányi Balázs , Dékány Éva (szerk.)Approaches to Hungarian: Volume 14: Papers from the 2013 Piliscsaba Conference. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2015. ISBN:978-90-72-0484-4

É. Kiss Katalin , Hegedűs Attila , Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. Budapest: Szent István Társulat, 2015. 261 p. ISBN: 978-963-277-545-6

Gósy Mária (szerk.) Diszharmóniás jelenségek a beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2015. 261 p. ISBN: 978-963-9074-63-7

Kas Bence , Billédi Katalin , Cs Ferenczi Szilvia , Csákvári Judit , Tánczos Éva: Családi védőfaktorok alkalmazása a gyakorlatban. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2015. 92 p. ISBN: 978-615-5558-66-5

Kas Bence , Billédi Katalin , Cs Ferenczi Szilvia , Csákvári Judit , Tánczos Éva: Védőfaktorok a családok erősítésében. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2015. 93 p. ISBN: 978-615-555865-8

Kenesei István , É. Kiss Katalin (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII: Diakrón mondattani kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. 220 p. ISBN: 978-963-05-9671-8

Keszler Borbála , Tóth Etelka , Siptár Péter (szerk.) A magyar helyesírás szabályai: Tizenkettedik kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. 611 p. ISBN: 978-963-05-8630-6

Márku Anita , Hires-László Kornélia (szerk.) Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból- Ungvár: Autdor-Shark, 2015. ISBN: 978-617-7132-21-8

Raátz Judit (szerk.)A bemutató beszéd: „A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenhatodik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: Trezor Kiadó, 2015. 272 p. ISBN: 978-963-8144-46-1

Siptár Péter: Kis magyar fonológia: Válogatott karcolatok. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, 2015. 100 p. ISBN: 978-963-396-065-3

Szabó Réka: Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi metaforák elméletének összevetése. Budapest: Oriold és Társai Kiadó, 2015. 231 p. ISBN: 978-615-5443-25-1

Váradi Tamás (szerk.) IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2015. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2015. ISBN: 978-963-9074-62-0

 

2014:

Bartha Csilla, Visy Zsolt (szerk.) A kulturális és nyelvi sokszínűség lehetőségei és korlátai a Kárpát-medencében. Budapest: L'Harmattan, 2014. 336 p. (MultilingVia Könyvek; 3.)

Borbély Anna: Kétnyelvűség: Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Budapest: L'Harmattan, 2014. 333 p. (MultilingVia Könyvek; 2.) ISBN:978-963-236-723-1

É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar generatív történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. 309 p. ISBN:978-963-05-9456-1

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2014. ISBN:978-963-308-183-9

É. Kiss Katalin (szerk.) The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford: Oxford University Press, 2014. 263 p. (Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics; 11.) ISBN:978-0-19-870985-5

Horváth Viktória: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 116 p. (Beszéd - Kutatás - Alkalmazás; 3.) ISBN:978-963-312-205-1

Neuberger Tilda: A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 184 p. (Beszéd - Kutatás - Alkalmazás; 4.) ISBN:978-963-312-204-4 Raátz Judit, Tóth Etelka (szerk.) A régi-új retorika: A politikai beszéd: "A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában" c. konferencia előadásai és a tizenötödik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.  Budapest: Trezor Kiadó, 2014. ISBN: 978-963-8144-43-0

Ruttkay-Miklián Eszter: Amikor a láb elnehezül…: A szinjai hantik tisztaságkoncepciója. Budapest: L'Harmattan, 2014. 268 p. ISBN: 9789632368900  

Váradi Tamás (szerk.) Alknyelvdok8: doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2014. 142 p. ISBN: 978-963-9074-61-3

 

2013:

Agyagási K, Hegedűs A, É. Kiss K (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2013. 257 p. (ISBN:978 963 308 116 7)

Borbély Anna: Limbă română şi identitate românească în Ungaria: Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice Gyula: Publicaţie a Institutului de Cercetâri al Românilor din Ungaria, 2013. 151 p.

É. Kiss K, Gerstner K, Hegedűs A, Gerstner K (szerk.): Kis magyar nyelvtörténet: Egyetemi jegyzet. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013. 175 p. (ISBN:978 963 308 133 4)

Gärtner HM, Gutzmann D (szerk.): Beyond Expressives: Explorations in Use-Conditional Meaning. Leiden: Brill Academic Publishers, 2013. x, 322 p. (Current Research in the Semantics / Pragmatics Interface; 28.) (ISBN:9789004252172)

Ittzés N (főszerk.), Csengery K, Fiers M, Gyenese I, Győrffy A, Kiss Cs (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára V.: C–dézs Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2013. 1247 p. (ISBN:978-963-9074-60-6)

Kádár ZD: Relational Rituals and Communication: Ritual Interaction in Groups Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. 236 p.
(ISBN:978-0-230-39304-2)

Kádár ZD, Haugh M: Understanding Politeness. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 306 p. (ISBN:9781107626942)

É Kiss Katalin, Gerstner K, Hegedűs A, Gerstner K (szerk.): Fejezetek a magyar nyelv történetéből: Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettud. Kar, 2013. (ISBN:978-963-308-101-3)

Raátz J (szerk.): Anyanyelv és szövegértés. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt, 2013. 176 p.
(ISBN:978-963-19-7463-8)

Raátz J, Tóth E (szerk.): Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2012.10.09-2012.10.10. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 2013. 240 p. (ISBN:978-963-284-348-3)

Sampson G, Babarczy A: Grammar Without Grammaticality: Growth and Limits of Grammatical Precision. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2013. 341 p. (Trends in Linguistics) (ISBN:978-3110289770)

Siptár P, Szentgyörgyi Sz: Optimális esszék a magyar fonológiáról. Veszprém: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 2013. 124 p.
(ISBN:978-615-5044-75-5) Link(ek):

Surányi B (szerk.): Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students (CECIL’S 2). Konferencia helye, ideje: Piliscsaba, Magyarország, 2012.08.24-2012.08.25. Piliscsaba; Budapest: Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities, 2013. 258 p. (ISBN:978-963-308-103-7)

 

2012:

Bax M, Kádár ZD (szerk.): The Historical Understanding of Historical (Im)politeness: Relational linguistic practice over time and across cultures. Amsterdam: Benjamins, 2012. 283 p.

Dékány É: A profile of the Hungarian DP: The interaction of lexicalization, agreement and linearization with the functional sequence. Tromso: University of Tromso, 2012. 351 p.

Dömötör A, Haader L (szerk.): „Halandó, ezeket megmondjad!”: Magyar nyelvű imádságok a XV-XVI. századból. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012. 208 p.

Ferenc Kiefer, Mária Ladányi, Péter Siptár (szerk.): Current Issues in Morphological Theory: (Ir)Regularity, Analogy and Frequency. Selected papers from the 14th International Morphology Meeting. Konferencia helye, ideje: , 2010.05.13-2010.05.16. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012. 268 p. (Current Issues In Linguistic Theory 322)

Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012. 

Hattyár H, Hugyecz E, Krepsz V, Vladár Zs (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet: Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.02.08-2012.02.09. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012. 203 p.(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 147.)

Kas Bence, Lőrik József, Molnárné Bogáth Réka, Szabóné Vékony Andrea, Szatmáriné Mályi Nóra: SZÓL-E?: Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. Székesfehérvár: LogoTech+ Kft, 2012. 57 p.

Kiefer F, Bánréti Z (szerk.): Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest: A selection of papers from the 2010 conference celebrating the twentieth anniversary of the Theoretical Linguistics Porgramme of Eötvös Loránd University. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.11.25-2010.11.27.. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012. 241 p.

É Kiss K, Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 2. Konferencia helye, ideje: Piliscsaba, Magyarország, 2011.11.15-2011.11.16. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2012. 185 p.

Pintér T, Pődör D, P Márkus K (szerk.): Szavak pásztora: Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Könyvkiadó, 2012. 
 

Prószéky G, Váradi T (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.: Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012. 352 p.
 

Raátz J, Tóthfalussy Zs (szerk.): A retorikai elemzés: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenharmadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 2012. 272 p.

Ruttkay-Miklián E: Testi-lelki rokonság: A szinjai hantik rokonsági csoportjai. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2012.  (Kultúrák keresztútján; 17.)

Simon E, Lendvai P, Németh G, Olaszy G, Vicsi K: Rehm G, Uszkoreit H (szerk.) A magyar nyelv a digitális korban = The Hungarian Language in the Digital Age Berlin ; Heidelberg: Springer Verlag, 2012. 73 p. (White Paper Series; 6.)

Surányi B, Varga D (szerk.): Proceedings of the First Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Konferencia helye, ideje: Piliscsaba, Magyarország, 2011.08.30-2011.08.31. Budapest: Pázmány Péter Catholic University, 2012. 

Szabó TP: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”: A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. Dunaszerdahely: Gramma, 2012. 286 p.

Váradi T (szerk.): VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Budapest, 2012. 02. 03. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. 

 

2011:

Bakró-Nagy M, Forgács T (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2011. 265 p.  

Bánréti Z (szerk.): Rekurzió a nyelvben II.: Neurolingvisztikai megközelítés Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. 167 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 124.)  

Bartha Cs, Péntek J, Nádor O (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben: Kárpát-medencei körkép Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. 360 p.  

Bartos H (szerk.): Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. 439 p. (Általános Nyelvészeti Tanulmányok; XXIII.)  

É Kiss K, Hegedűs A (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia Piliscsaba ; Budapest: PPKE BTK ; Szt. István Társulat, 2011. 246 p.  

Ittzés N, Csengery K, Fiers M, Gyenese I, Kiss Cs, Mártonfi A (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. 1039 p. 3., B–bes  

Ittzés N, Csengery K, Fiers M, Gyenese I, Győrffy A, Kiss Cs, Mártonfi A (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. 1020 p. 4., Besz–by  

Kádár ZD, Pan Y (szerk.): Chinese Discourse and Interaction London: Equinox, 2011. 320 p.  

Kádár ZD: Gaku-kanwa: A Ryūkyūan Source of Language Education Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2011. 135 p.  

Kádár ZD, Mills S (szerk.): Politeness in East Asia Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 314 p.  

Kenesei I. (szerk): A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. Hatodik, javított, bővített kiadás. (a könyv honlapja feladatmegoldásokkal)

Kenesei I, Vago R, Fenyvesi A: Hungarian London: Routledge, 2011. xxxiv, 472 p. (Descriptive Grammars Series) (2010 new pb. ed.)  

Onyina Sz: Ruttkay-Miklián E (szerk.) Szinjai hanti szövegek Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék, 2011. (Finnugor Füzetek; 21.)  

Pan Y, Kádár DZ: Politeness in Historical and Contemporary Chinese London: Continuum, 2011. 202 p.  

Raátz J, Tótfalussy Zs (szerk.): A filozófia és a szónoki beszéd Budapest: Trezor Kiadó, 2011.  

Raátz J (szerk.): Szövegértés lépésről lépésre Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011. 279 p.  

Simon Zs: Vorarbeiten zu einer hethitischen Demographie 1. Die Einwohnerzahl des hethitischen Reiches anhand der schriftlichen Quellen Budapest: ELTE BTK, 2011. 82 p. (István Hahn Lecturers; 3.)  

Sipos M (szerk.): Medvekultusz: Schmidt Éva írásai Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. 173 p. (Schmidt Éva Könyvtár; 5.)  

Takács G: Studies in Afro-Asiatic Comparative Phonology: Consonants Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2011. 258 p.  

 

2010:

B. Lőrinczy É., Hosszú F. (szerk.): Új magyar tájszótár 5. Sz–Zs. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. 856 p.

Kádár Z. D, Bargiela-Chiappini F (szerk.): Politeness across cultures. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2010. 274 p.

Kemény G.: A nyelvtől a stílusig: Válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 460 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 100.)

Kontra M., Borbély A. (szerk.): A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) egydimenziós tesztadatai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. 91 p. (ISBN:978-963-315-029-0)

Kovács J., Siptár P.: A–Z angol kiejtés.: Tankönyv és gyakorlókönyv [CD-melléklettel] Budapest: Corvina Kiadó, 2010. 422 p. Második kiadás
 
Ladányi M., Gerstner K., P. Lakatos I. (szerk.): „…csak testetlen szavaim ragyognak…”.: G. Varga Györgyi válogatott nyelvészeti írásai. Budapest: Barrus Könyvkiadó, 2010. 334 p.
 
Raátz J., Tóthfalussy Zs. (szerk.): A retorika és határtudományai. Budapest: Trezor Kiadó, 2010. 220 p.

Raátz J., Szőke-Milinte E. (szerk.): Üzleti kommunikáció. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010. 279 p.
 
Sass B., Váradi T., Pajzs J., Kiss M. (szerk.): Magyar igei szerkezetek.: A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 520 p.

Tamm A.: Reversible lexical databases. Saarbrücken: VDM Verlag, 2010. 92 p.

Váradi T., Kuti J., Silberztein M (szerk.): Applications of finite-state language processing.: Selected Papers from the 2008 International. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 207 p. [letölthető változat]

2009:

Adamik B: A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig. Budapest: Argumentum Kiadó, 2009. 281 p.  

Blaho S, Rice C: Modeling Ungrammaticality in Optimality Theory. London: Equinox Publishing, 2009. 304 p. (Advances in Optimality Theory) (ISBN:9781845532161)  

Borbély A, Vanconé Kremmer I, Hattyár H: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány, Szlovákia, 2008. szeptember 4-6. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 543 p.  

Culpeper J, Kádár DZ: Historical (Im)politeness. Bern: Peter Lang, 2009. 305 p. (Linguistic Insights. Studies in Language and Communication; 65)  

É. Kiss K: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Berlin: de Gruyter Mouton, 2009. 377 p. (Interface Explorations; 20)  

É. Kiss K, Hegedűs A (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészeti Tanszék - Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2009. 248 p. (ISBN:978-963-9206-71-7)  

Fercsik E, Raátz J: Keresztnevek enciklopédiája. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 440 p. (A magyar nyelv kézikönyvei; 16.)  

Gyuris B: The Semantics and Pragmatics of the Contrastive Topic in Hungarian. Budapest: Lexica, 2009. 155 p.  

Kádár DZ: Historical Chinese Letter Writing. London: Continuum, 2009. 288 p.  

Kádár DZ: Model Letters in Late Imperial China. 60 Selected Epistles from 'Letters of Snow Swan Retreat'. München: Lincom, 2009. 240 p.  

Kálmán L (szerk): Tanári kincsestár. Magyar nyelv. Budapest: Raabe Kiadó, 2009.  

Kálmán L, Zimányi M, Fadgyas T: A LISP programozási nyelv. Online változat. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2009.

Kontra M, Bakró-Nagy M: A nyelvészetről - egyes szám, első személyben II. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 2009. 223 p. (ISBN:978 963 482 3)

Váradi T: Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia 3. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2009. 190 p.

Proceedings of The Tenth Symposium on Logic and Language. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences-Theoretical Linguistics Program, Eötvös Loránd University, 2009. 170 p.