Nyitólap > Testületek

 

 

Testületek

 

I. Igazgatótanács

 

Az Igazgatótanács (a továbbiakban: IT) a kutatóintézet igazgatójának döntés-előkészítő és tanácsadó testülete, amely ülésein a kutatóintézetet érintő minden fontosabb kérdésben véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet. Az igazgató az ülésen elhangzottak alapján dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Az IT elnöke az igazgató. Akadályoztatása, távolléte esetén az IT üléseit a tudományos igazgatóhelyettes vezeti, aki a döntésekről utólagos beszámolással köteles tájékoztatni az igazgatót. Az IT titkára a tudományos titkár.

Az IT tagjai: az igazgató, a tudományos igazgatóhelyettes, az ügyvezető igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, továbbá az igazgató által felkért, tudományos munkakörben foglalkoztatott személy(ek), valamint tanácskozási joggal a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a könyvtárvezető és a tudományos titkár. A Közalkalmazotti Tanács elnöke nem vesz részt az IT ülésén azon napirendi pontoknál, amelyek megtárgyalása jogszabály, az irányító szerv vagy az igazgató rendelkezései szerint csak meghatározott kör számára nyilvános (például üzleti titkot, minősített adatot érint). Az IT ülésén tanácskozási joggal részt vesznek az érdekvédelmi szervezetek képviselői, illetve az igazgató által felkért személyek.  

A továbbiakat lásd: A Nyelvtudományi Intézet Szervezeti és működési szabályzata (2019), Bevezető rendelkezések III. fejezet, 13.1.  

Az IT tagjai:

Prószéky Gábor igazgató

Bartos Huba tudományos igazgatóhelyettes

Váradi Tamás ügyvezető igazgatóhelyettes

Temesvári Judit gazdasági vezető  

Kas Bence tudományos főmunkatárs  

Surányi Balázs tudományos tanácsadó  

Tanácskozási jogú tagok:

Gyuris Beáta, a KT elnöke  

Lipp Veronika, tudományos titkár

Ludányi Zsófia, szakszervezeti bizalmi  

Timár Dávid, könyvtárvezető  

 

Az IT ügyrendje

-- fejlesztés alatt --

 

 

II. Kutatóintézeti Tudományos Tanács (KUTTA)  

-- fejlesztés alatt --

 

 

 

 

Módosítva: 2020.07.22.

üvegzseb
az intézet vendégei
Rólunk írták