Nyitólap > Osztályok > Nyelvtech/Alknyelv > Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport

 

Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport

 

Vezető: Heltainé Nagy Erzsébet, tudományos főmunkatárs

Telefon: 3214-830/123

Közönségszolgálat (kedden és csütörtökön 10-14h között): 06-30/136-1461, 06-30/136-1464

E-mail:
Nyelvi tanácsadás (nyelvhasználat, helyesírás stb.) tanacs[kukac]nytud.hu
Emléktáblák nyelvi lektorálása: emlektabla[kukac]nytud.hu
Nyelvi szakvélemény kérése: szakvelemeny[kukac]nytud.hu
Utónevekkel kapcsolatban nevtanacs[kukac]nytud.hu

 

Közérdekű információ:

A Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport (2008. május 31-ig Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Osztály) 2003-ban kezdte vizsgálni a kodifikált nyelvi formákkal szemben megnyilvánuló nyelvi attitűdöt. A kutatás résztvevői arra keresik a választ, hogy a magyar társadalom iskolázott tagjai mennyire normakövetők. A kutatás első szakaszában az osztály munkatársai főiskolások és egyetemi hallgatók körében végeztek kérdőíves anyaggyűjtést egy általuk összeállított, 56 kérdésből álló kérdőív segítségével.  A próbagyűjtés eredményei alapján átdolgozták a kérdőívet, majd megismételték a terepmunkát. A gyűjtés eredményeképpen megközelítőleg 500 kérdőív adatait fogják feldolgozni és értékelni. A kérdőíves gyűjtést szociolingvisztikai interjúk anyagával egészítik ki. (Próbainterjúk már készültek.) Az eddigi eredményekről tanulmányokban és konferenciaelőadások formájában számoltak be.

Konzorciumi pályázat keretében a csoport egyik munkatársa témavezetőként vesz részt 2005 óta az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszékével, valamint az MTA Zenetudományi Intézetével együttműködve A magyar nyelvváltozatok geolingvisztikai kutatása c. projektumban, amelynek során egy kutatási és oktatási célokat egyaránt szolgáló digitális hangarchívumot hoznak létre.

Az osztály munkatársai az elmúlt négy év során elkészítettek egy komplex értelmező szótárt 12—16 éves diákoknak, valamint a magyart idegen nyelvként tanulóknak. A kétkötetes szótár az alapszókincsen kívül tartalmazza az iskolai tantárgyak terminológiájának fontosabb részét és a fiatalok által használt új szavakat, de felvett terjedelmével arányosan határon túli lexikai elemeket is. A szótár a szavak jelentések szerinti értelmezésén és az ezt illusztráló példamondatokon kívül megad jelentések szerinti szinonimákat, szinonim frazeológiai egységeket, szinonim tájszavakat, antonimákat is. A szócikkekben a szavak etimológiája, valamint nyelvhasználati tanácsok is megtalálhatók.

A csoport munkatársai több éve rendszeres munkakapcsolatban állnak a dunaszerdahelyi (Szlovákia) Gramma Nyelvi Irodával. A nyelvművelés megújításáról, a nyelvi problémakezelés és a nyelvi tanácsadás kérdéseiről eddig három közös tudományos konferenciát szerveztek, amelyek anyagát önálló kötetben is megjelentetik. A Nyelvtudományi Intézet és az MTA határon túli kutatóállomásai között 2007. május 8-án aláírt szakmai együttműködési megállapodás értelmében a Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport ezentúl hivatalosan is segíti a környező országokban működő magyar nyelvi irodák ill. kutatóhelyek közönségszolgálati munkáját.

A Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport tagjai egyéni kutatásként stilisztikával, szövegtannal, szövegtipológiával, lexikográfiával, szociolingvisztikával, névtannal, terminológiai és szaknyelvi kérdésekkel foglalkoznak.

A csoportnak társadalmi elvárásra is igényt tartó munkája a nyelvi közönségszolgálat és nyelvi tanácsadás. Ennek keretében a csoport munkatársai telefonon, levélben, faxon vagy e-mailben fogadják a nyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseket, s válaszolnak rájuk. A nyelvi ismeretterjesztésben publikációkkal, rádió- és televízióműsorokban való szerepléssel vesznek részt. A közönségszolgálat elérhető a 322-8038-as telefonszámon (kedden és csütörtökön 10-14h között) és a tanacs[kukac]nytud.hu e-mailcímen.

A csoport munkatársai közérdekű feladatként a 2002. december 15-én életbe lépett, Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításához, valamint a 2003. január 1-jén életbe lépett a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI.törvény végrehajtásához nyújtanak szakmai segítséget. Utónevekkel kapcsolatban a csoport a nevtanacs[kukac]nytud.hu e-mailcímen fogadja a kérdéseket.

 
 vissza