Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport

 

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtech/Alknyelv > Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport > A kutatócsoport legfontosabb publikációi

 

A kutatócsoport fontosabb publikációi

 

 

Grétsy László—Kemény Gábor szerk. Képes diákszótár. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992. 1110 l.

Kemény Gábor szerk. Normatudat — nyelvi norma. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, Linguistica Series A, Studia et dissertationes, 8., 1992. 257 l.

Kemény Gábor—Kardos Tamás szerk. A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, Linguistica Series A, Studia et dissertationes 16., 1994. 188 l.

Grétsy László—Kemény Gábor szerk. Nyelvművelő kéziszótár. Budapest, Auktor Könyvkiadó, 1996. 645 l.

Szűts László—Kardos Tamás: Diáksóder. Budapest, Ciceró, é.n. [1996] 197 l.

Bíró Ágnes: Új magyar utónévkönyv. Névjegyzék. Budapest, BM Kiadó, 1997. 108 l.

Ladó János—Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv. Budapest, Vince Kiadó, 1998. 261 l.

Heltainé Nagy Erzsébet: Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében. Ady Endrétől Illyés Gyuláig. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, Linguistica Series A, Studia et dissertationes 23., 2000. 143 l.

Eőry, V.—Hasová L.: Hungarians in the Czech Republic. On the emergence of a „new”   linguistic minority after the division of Czechoslovakia. International Journal of the Sociology of Language 2003. 162: 85—102.

Eőry Vilma főszerk. Értelmező szótár +. I—II. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2007. 1826 l.

Domonkosi Ágnes—Lanstyák István—Posgay Ildikó szerk. Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Dunaszerdahely—Budapest, Gramma Nyelvi Iroda—Tinta Könyvkiadó, 2007. m.a.

 

Módosítva: 2008.02.19.

 

 

 vissza