MTA Nyelvtudományi Intézet

  Nyelvtechnológiai Kutatócsoport


[English version]

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály > Nyelvtechnológiai Kutatócsoport > Projektek > INLEX

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis (INLEX)

MTA Nyelvtudományi Intézet
2003–2004
A projekt célja az információs társadalom követelményeinek megfelelő korszerű, elektronikus géppel olvasható szótár, lexikai adatbázis kifejlesztése és hálózaton történő kereshetőségének biztosítása. Az adatbázis nemzetközi szabványokat követő és azokat alkalmazó technológiával készül, a számítógépes alkalmazások igényeihez igazodva kellően explicit, gyakorlatias, és ennél fogva mind a legkülönbözőbb nyelvtechnológiai alkalmazások, mind a tudományos és oktatási szféra valamint a nagyközönség számára naprakész, igényeikhez rugalmasan alkalmazkodó információt képes nyújtani. A projekt alapvetően egy technológiai és egy tartalmi forrásra támaszkodik. A CONCEDE projekt során, melyben a Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztálya is résztvett, kidolgozásra került egy olyan reprezentációs formalizmus, mely a nemzetközi szabványokon alapulva, de figyelembe véve az egyes nyelvek, így a magyar sajátosságait is, képes a szótári információt a fenti követelményeknek megfelelően kódolni és tárolni. Az INLEX az így kialakított technológiát kívánja felhasználni illetve továbbfejleszteni. Az elektronikus szótár tartalmi kiindulópontja a Nyelvtudományi Intézetben készült Értelmező Kéziszótár, mely már a CONCEDE projekt nyersanyagaként is szolgált, de az nem tudta felvállalni az egész szótár feldolgozását, csupán egyes részleteit használta tesztadatként.
Pályázat azonosítója: IHM-ITEM 2003-2004 – Támogató : Informatikai és Hírközlési Minisztérium
 
  vissza  
NyitólapOsztályokNyelvtech/AlknyelvNyelvtechnológiaProjektek
MGTSZ2Finn-OTKATrendMinerSlovake.euSzlovák-magyarECOINNOBraille-rövidírásINNETMATRICAMGTSZhelyesírás.mta.huEFNILEX Media MonitorCESARMONYEKiTranslate4.euAMICUSCLARAHuComTechBUSZI-2PlatformIgei szerkezetekCLARINCACAOTartalomelemzésMagyar WordNetGépi fordító MEOE-SzókincsEUROVOCINLEXNyelvi PortálMondatszintaxisMNSZ onlineNewsProMATCHPADMNSZCONCEDETELRIMULTEXT-EAST