Nyitólap > Archívum > A Nyelvtudományi Intézetben elhangzott előadások anyagai

 

 

A Nyelvtudományi Intézetben elhangzott előadások anyagai

 

 

 

 

 

A Nyelvtudományi Intézetben elhangzott előadások videófelvételei

 

2019. május 7.   Kálmán László (NYTI)   A Tulipán-terv: A formai analógiák részleges kezelése / The Tulip Project: A partial treatment of formal analogies   vetítmény
             
2018. július 5.   Kálmán László (NYTI)   A vonzatosság alternatív felfogása   vetítmény
             
2018. január 18.   Baló András Márton (NYTI)   Morfológiai variáció az északi oláh cigány főnévi rendszerében   vetítmény
             
2017. november 16.   Kuniya Nasukawa (Tohoku Gakuin University, Sendai, Japan)   Acoustic prominence and phonological head-dependent structure   vetítmény
             
2017. május 23.   Kardos Éva (Debreceni Egyetem)   On the semantics and syntax of situation aspect in Hungarian   vetítmény
             
2017. március 28.   Rebrus Péter – Törkenczy Miklós – Szigetvári Péter (MTA NYTI – ELTE)   Haverük fotela vs. haveruk fotele. Miért hiányoznak egyes birtokos toldalékváltozatok?   vetítmény
             
2017. február 16.   Fejes László (MTA NYTI)   A nganaszan „kerekségi harmónia” megjósolhatóságáról   vetítmény
             
2017. február 9.   Mády Katalin (MTA NYTI) – Szalontai Ádám (MTA NYTI)   Prosodic prominence in Hungarian and German: same, same, but different   vetítmény
             
2017. január 17.   Gyarmathy Dorottya (MTA NYTI)   A néma szünetek funkciói spontán beszédben   cikk
             
2016. november 29.   Borbély Anna (MTA NYTI)   A fenntartható kétnyelvűség mérése klaszteranalízissel   vetítmény
             
2016. november 24.   Julia Bacskai-Atkari(Universität Potsdam)   Equative elements and relative clauses  

vetítmény

kiosztmány

             
2016. november 3.   Jóhannes Gísli Jónsson   Subjects and objects in sign languages   vetítmény
             
2016. november 3.   Thórhallur Eythórsson   Weak explicit arguments   kiosztmány
             
2016. október 11.   Gregory Grefenstette (INRIA TAO, Université Paris Sud)   Organizing Personal Data with Personal Semantics and Natural Language Processing   vetítmény
             
2016. szeptember 15.   Ilan Kernerman (K Dictionaries, Tel Aviv)   Lexicography today: From a wordbook to knowledge systems   vetítmény
             
2016. június 14.   Farrell Ackerman (University of California San Diego)   Inferential Organization in Grammar Systems: Word Structure, Paradigm Organization and Learnability   vetítmény
             
2016. június 14.   Hans Kamp (Universität Stuttgart)   Epistemic Specificity: An Example of, and a Guide Towards, a Communication–based Theory of Linguistic Meaning   vetítmény
             
2016. június 7.   Nádasdy Ádám (ELTE)   Az Isteni Színjáték magyar fordításának nyelvészeti kérdései   kiosztmány
             
2016. április 5.   Zólyomi Gábor (ELTE)   Copular clauses in Sumerian   kiosztmány
             
2016. március 29.   Kenesei István (MTA NYTI)   A szófajok meghatározásáról   vetítmény
             
2016. március 1.   Bárány András (MTA NYTI)   Object agreement in Hungarian: person features, syntax and morphology   vetítmény
             
2016. január 28.   Kiefer Ferenc (MTA NYTI)   Dieter Wunderlich a nyelvekről (Sprachen der Welt) szóló munkájáról    
             
2016. január 19.   Susan Gal (University of Chicago)   A nyelvi változás újabb mechanizmusai a szociolingvisztika szempontjából   vetítmény
             
2015. december 3.   Kálmán László (MTA NYTI)   Some analogical phenomena in Hungarian syntax   vetítmény
             
2015. november 24.   Marcin Wągiel (Palacky University, Olomouc)   Adjectives and kind modification  

vetítmény

cikk

             
2015. november 3.   Borbély Anna (MTA NYTI)   Egyéni fenntartható kétnyelvűség   vetítmény
             
2015. október 29.   Bene Annamária (MTA Domus ösztöndíjas; Újvidéki Egyetem)   A vajdasági magyar nyelvről   vetítmény
             
2015. október 20.   Oszkó Beatrix (MTA NYTI)   Nyelvmegőrzés és attitűd   vetítmény
             
2015. szeptember 22.   Pajzs Júlia (MTA NYTI)   A Magyar Wordnetből nyert szemantikai jegyekkel kombinált keresés a NooJ program segítségével   vetítmény
             
2015. június 11.   Hindrik Sijens (Fryske Akademy)   The World of Dictionary Portals   vetítmény
             
2015. április 28.   Tjeerd de Graaf (Fryske Akademy)   Description of Minority Languages in Russia on the Basis of Census Data, Sound Archives and Fieldwork   vetítmény
             
2015. január 29.   Raátz Judit – Gerstner Károly – Sass Bálint (MTA NYTI)   Sokféle neveknek sorsáról -- az Utónévbizottság munkájáról  

vetítmény 1.

vetítmény 2.

vetítmény 3.

             
2014. december 16.   Ittzés Nóra (MTA NYTI)   Az igekötői szófaj nagyszótári feldolgozásáról, különös tekintettel az el igekötőre  

prezi

kiosztmány

             
2014. december 4.   Pajzs Júlia (MTA NYTI)   Kollokációk vizsgálata az MNSZ2-ben   vetítmény
             
2014. június 26.   Kálmán László (MTA NYTI)   Making sense of sense   vetítmény
             
2014. június 17.   Siptár Péter (MTA NYTI)   Fonológiai ábrázolás és fonetikai megvalósítás  

vetítmény

képek

             
2014. június 10.   Cser András (PPKE)   Magánhangzó-váltakozások a latinban   vetítmény
             
2014. június 3.   Uwe Reichel & Katalin Mády (University of Munich – MTA NYTI)   Character contours, accent groups, and prosodic phrasing  

vetítmény

képek

             
2014. április 1   Bácskai-Atkári Júlia (University of Potsdam)   Comparative Deletion and the Overtness Requirement  

vetítmény

kiosztmány

képek

             
2014. március 13.   Kálmán László (NYTI) – Forró Orsolya (PPKE)   „Lökött” korlátok nyomában   vetítmény
             
2014. március 6.   Kálmán László (NYTI)   Argumentumszerkezet: Lexikális szabályok, vagy konstrukciók?  

videó

vetítmény

képek

             
2014. február 25.  

Elmélet és kísérlet a nyelvészetben ― kerekasztal beszélgetés

Résztvevők: É. Kiss Katalin, Lukács Ágnes, Mády Katalin. Felkért hozzászólók: Surányi Balázs és Zétényi Tamás. Moderátor: Bánréti Zoltán

 

videó

képek

             
2014. január 28.   Olach Zsuzsanna (MTA-SzTE Turkológiai Kutatócsoport)   Ószövetségi szövegek halicsi karaim fordításának nyelvészeti tanulságai   vetítmény
             
2014. január 23.   Andreas Nolda (SzTE)   Word-formation types. Definition, identification, classification   kiosztmány
             
2013. december 12.   Zhang Yongwei (CASS IL, Peking)   From Conceptual Model to Data Model in Multimedia & Multimodal Corpus Integration  

vetítmény

képek

             
2013. december 10.   Tang Zhengda (CASS IL, Peking)   Topicalization as a prominent device in Chinese: With reference to relativization and complementation  

vetítmény

képek

             
2013. december 3.   Heltainé Nagy Erzsébet   "Magyarul így!" A nyelvművelő Gárdonyi Géza  

vetítmény

képek

             
2013. november 28.   Pajzs Júlia (NytI)   Beszámoló Az Európai Média Monitor magyar modulja első évének tapasztalatairól   vetítmény
             
2013. november 19.   Nagy Noémi (NytI)   Európai nyelvi jogok és szabályozások  

vetítmény

képek

             
2013. november 19.   Heltai Borbála (NytI)   Szociolingvisztika és határterületei egy többnyelvűségi kutatásban   vetítmény
             
2013. november 12.   Laczkó Tibor (Debreceni Egyetem és NytI, Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíj)   A magyar mondatszerkezetről lexikai-funkcionális megközelítésben  

vetítmény

kiosztmány

             
2013. november 5.   Borbély Anna (NytI)   Kísérlet egy kétnyelvű közösség átfogó nyelvészeti bemutatására   vetítmény
térkép
             
2013. október 29.   Lipták Anikó (Leiden University) - Kenesei István (NytI)   A -hAtÓ toldalékról: egy újabb nonfinit tagmondat a magyarban?  

kiosztmány

képek

             
2013. október 8.   Gráczi Tekla Etelka (NytI)   A magánhangzó a követő zöngésség függvényében  

vetítmény

képek

             
2013. október 3.   Kensei Sugayama (Ryukoku University Kyoto/JSPS )   Furniture on Its Really Peculiar Behaviour: A Functional Account  

kiosztmány

képek

             
2013. szeptember 17.   Simon Zsolt (NyTI)   Az örmény nyelv állítólagos hettita-luvi jövevényszavai és történeti jelentőségük  

kiosztmány

képek

             
2013. június 27.   Ladányi Enikő   Konfliktusfeloldó működések a lexikai
előhívás során
 

kiosztmány

képek

             
2013. június 25.   Mus Nikolett   Névszói predikátumok a tundrai nyenyecben   kiosztmány
             

2013. április 30.

 

Ana Maria Brito

(Universidade do

Porto)

 

The alternation between improper indirect questions and DPs containing a restrictive relative

 

kiosztmány

cikk

             

2013. április 25.

 

Koczogh Helga

 

Disagreement in Hungarian

 

vetítmény

             

2013. április 16.

 

Németh T. Enikő

 

Intenciók és nézőpontok a nyelvhasználatban

 

vetítmény

képek

             
2013. január 31.   Simonyi András (Alkalmazott Logikai Labor)   Jerry Hobbs's semantic programme and the heterological paradox   vetítmény
             

 

Korábbi előadások anyagai:

 

2012. december 20.   Kálmán László   Abstractness meets explanation   vetítmény
             

2012. december 18.

 

Borbély Anna

 

Kétnyelvűség: variabilitás és változás magyarországi közösségekben

 

vetítmény

 

 

 

 

 

 

 

2012. december 13.

 

Felicitas Kleber

(Ludwig-Maximilians-Universität München)

 

ToBI transcription systems for different languages and dialects

 

vetítmény

 

 

 

 

 

 

 

2012. december 4.

 

Gerstner Károly

 

Az Új magyar etimológiai szótár munkálatairól

 

vetítmény

 

 

 

 

 

 

 

2012. november 29.

 

Pajzs Júlia

 

Az európai médiafigyelő magyar moduljának fejlesztéséről

 

vetítmény

 

 

 

 

 

 

 

2012. november 27.

 

Varga Mónika

 

Maguk között mulatván, azután eltűntenek

 

vetítmény

képek

 

 

 

 

 

 

 

2012. november 20.

 

Horváth László

 

Három Halotti Beszéd az etimológiai statisztika tükrében

 

kiosztmány

 

 

 

 

 

 

 

2012. november 6.

 

Szabó Tamás Péter

 

Ágencia a metanyelvben. Nyelvhasználati narratívák és nyelvi ideológiák elemzése

 

vetítmény

 

 

 

 

 

 

 

2012. október 30.

 

Heltainé Nagy Erzsébet

 

Terminológiai kérdések a nyelvi tanácsadásban

 

vetítmény

 

 

 

 

 

 

 

2012. október 16.

 

Kovács Tímea

 

A kódváltás törvényszerűségei az optimalitás elméleti keretében

 

az előadás szövege

vetítmény

 

 

 

 

 

 

 

2012. szeptember 27.

 

Mus Nikolett

 

Az északi-szamojéd kérdőszavak tipológiai vizsgálata

 

kiosztmány

 

 

 

 

 

 

 

2012. szeptember 18.

 

Dalmi Gréte

 

Generikus inkluzív üres alany a magyarban

 

kiosztmány

 

 

 

 

 

 

 

2012. június 28.

 

Dékány Éva

 

A főnévi és névmási többes szám néhány kérdéséről a magyarban

 

kiosztmány

 

 

 

 

 

 

 

2012. június 12.

 

Polgárdi Krisztina:

 

The distribution of English vowels and glides, and the representation of diphthongs in Strict CV Phonology

 

kiosztmány

 

 

 

 

 

 

 

 2012. április 17.

 

Mády Katalin

 

Prosodic cues of focus marking in Hungarian: do they exist?

 

vetítmény  

 

 

 

 

 

 

 

2012. április 3.

 

Gärtner, Hans-Martin

-- Gyuris Beáta

 

Hungarian Quotative Inversion

 

cikk

képek

 

 

 

 

 

 

 

2012. február 28.

 

Ittzés Nóra

 

A grammatikai háttérmunka szerepe néhány nagyszótári szócikk jelentésstruktúrájának kialakításában

 

az előadás szövege

 

 

 

 

 

 

 

2012. február 21.

 

Gósy Mária

 

Sorozatmegakadások mintázata a spontán beszédben

 

vetítmény

 

 

 

 

 

 

 

2012. június 12.

 

Polgárdi Krisztina

 

The distribution of English vowels and glides, and the representation of diphthongs in Strict CV Phonology

 

kiosztmány

 

 

 

 

 

 

 

2012. február 2.

 

Kenesei István

 

Az -i melléknévképzőről

 

cikk

képek

 

 

 

 

 

 

 

2012. január 24.

 

Szabó Mária Helga

 

Vonzatszerkezetek a magyar jelnyelvben

 

 

 

Módosítva: 2019.05.20.