MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 97. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 97. kötet

 

 

Csúcs Sándor, A permi vokalizmus története [The History of Permic vowel system]

3

Siptár Péter – Törkenczy Miklós, Magánhangzó – semmi váltakozások a magyarban [Vowel ~ zero alternations in Hungarian]

64

 

Kisebb közlemények

 

 

Rédei Károly, Szófejtések [Etymologies]

131

Rédei Károly, Accusativus a permi nyelvekben (A PU *t többesjel kérdéséhez) [The Accusative in Permic languagues. On the problem of the PU plural marker *t.]

140

Rédei Károly, Néhány gondolat a zürjén rénszarvas származásáról és koráról [Some thoughts on the origin and age of Zyrian reindeer]

147

Bereczki Gábor, A cseremisz melléknév török kapcsolatai [The Turkic connections of the Cheremis adjective]

150

Agyagási Klára, Az átadó nyelvjárások kérdése a csuvas nyelv mari eredetű jövevény­szó-állományában [The issue of source dialects in the case of Mari loanwords in Chuvash]

155

Berta Árpád, A magyar nyelv korai török jövevényszavainak törökségi hátteréhez [On the Turkic background of the early Turkic loanwords in Hungarian]

183

Szatmári Sándor, Korai „altaji” lexikális elemek a déli szláv nyelvekben [Early „Altaic”lexical elements in the South-Slavic Languagues]

196

Szépe Judit: Fonológiai információhiányt áthidaló stratégiák szerepe és változatai afáziások közléseiben [Restrained access to phonological information in aphasics]

223

 

Gyarmathi-emlékülés

 

 

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa: Az Affinitas nyelvtani terminusainak fordításáról [On translating the grammatical terms of Affinitas]

237

Egyed Emese: „Scytha vagyok” Kéziratos paszkvillus a Demonstratioról – Sajno­vitsnak ["I'm a Scythian" – A manuscript pasquinade on Demonstratio – to Sajnovits]

246

Lőrinczy Réka: Megjegyzések és újabb adalékok a finnugor nyelvrokonítás fogadtatásához [Some remarks and contributions to the reception of the idea of Finno-Ugric relatedness]

261

Szíj Enikő: Gyarmathi és Reguly és az Affinitas és az affinitas [Gyarmathi and Reguly and the Affinitas and affinity]

273

 

Szemle, ismertetések

 

 

Szemle, ismertetések I.  
 

Mikola Tibor 1936–2000.

281

 

Mikola Tibor tudományos munkássága (bibliográfia) [Tibor Mikola's Bibliography]

287

 

Csepregi Márta, Nyelvészetről – könnyedén [About linguistics – without effort]

292

 

Pusztay János „Diskussionsbeiträge zur Grundsprachenforschung (Beispiel: das Uralische)” (Honti László)

296

 

Simon Valéria, A Joensuui Egyetemen folyó Karjala-kutatásokról [Research on Karjala at Joensuu University]

330

 

Mészáros Edit – Raisa Širmankina, Erza-mordvin–magyar szótár [Ersa-Mordvin–Hungarian Dictionary] (Zaicz Gábor)

335

 

Эдит Месарош, Словообразовательные суффиксы глагола в эрзянском языке (Raisa Sirmankina – Zaicz Gábor)

344

 

Csepregi Márta, Újdonságok Jugriából [News from Jugria]

352

 

Anneli Sarhimaa, Syntactic transfer, contact-induced change, and the evolution of bilingual mixed codes. (Csepregi Márta)

372

Szemle, ismertetések II.  
 

La transizione dal latino alle lingue romanze (Giampaolo Salvi)

375

 

Szépe György – Derényi András (szerk.), Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások (Csernicskó István) [Language, power, equality. Papers on language policy]

380

 

Lancz Edina – Steven Berbeco, A magyar jelnyelv szótára (Szabó M. Helga) [The dictionary of Hungarian sign language]

385