A Facebookon egy rendszámkiadással kapcsolatos frissen megjelent álhírre reagálva a Nyelvtudományi Kutatóközpont az alábbit hozza az érdeklődők tudomására:

  • A Nyelvtudományi Kutatóközpontnak nem feladata, illetve nincs joga és lehetősége megvétózni egy rendszám engedélyezését.

  • A Nyelvtudományi Kutatóközpontban a kormányhivataltól érkező hasonló megkeresések során minden alkalommal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogi döntés nem a mi kompetenciánk és ennek megfelelően a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a döntés meghozatalában nincs semmi szerepe és felelőssége.

  • A totalcar.hu facebook-oldalán említett konkrét ügyben a kormányhivataltól a Nyelvtudományi Kutatóközponthoz semmilyen megkeresés nem érkezett.

Ezért a NYTK kezdeményezte a totalcar.hu-nál, hogy a NYTK-t érintő bejegyzésüket – mivel az egyszerűen nem igaz – azonnal vegyék le a honlapjukról és a Facebook-oldalukról, jelezve az olvasóknak, hogy a hír valótlan állítást tartalmazott.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont miniszteri elismerő oklevélben részesült a tavalyi Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való eredményes felkészítő munkájáért.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoportja nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázatot hirdet középiskolásoknak. A pályamunkák beküldési határideje: 2023. április 23. További részletek itt olvashatók. A plakát itt nézhető meg.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont az MTA által kiírt Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Programban két alprogramot is vezet  (A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában, az MTA Könyvtár és Információs Központtal konzorciumban, illetve A magyar nyelv digitális fenntarthatósága)
Interjú Prószéky Gábor főigazgatóval, a két alprogram vezető kutatójával

Fájó szvível tudatjuk, hogy Dr. Somogyi Józsefné, született Hámori Antónia, a Nyelvtudományi Kutatóközpont egykori Nyelvtörténeti Osztályának tudományos munkatársa, több meghatározó kézikönyv közreműködője, életének 95. évében elhunyt. Gyászjelentése itt olvasható.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja 2022.12.14-én megtartotta az Erasmus +: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146) című projekt keretében szervezett meseíró pályázatának ünnepélyes eredményhirdetését.

Interjú Gerstner Károly tudományos főmunkatárssal az Új magyar etimológiai szótárról 2023. január 9-én a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

Interjú az InfoRádióban 2022. december 6-án Prószéky Gábor főigazgatóval a Magyar Tudomány Ünnepén 2022. nov. 23-án tartott, A mesterséges intelligencia és a magyar nyelv című előadások kapcsán.

Értesítjük a hozzánk fordulókat, hogy a nyelvi tanácsadás 2022. december 24-től 2023. január 1-ig szünetel.

Kenesei István 2022. október 10-i székfoglaló előadásának videófelvétele.
Az előadás cikk formájában itt olvasható.

Elhunyt kollégánk, Tóth Lajos búcsúztatása 2022. november 24-én 9 órakor lesz az Új Köztemetőben a 39-1/0/0/68-as urnánál.

2022. november 10-11-én a Nyelvtudományi Kutatóközpontban kerül megrendezésre a formális történeti szemantikai kutatások első számú tudományos fóruma, a Formal Diachronic Semantics műhelykonferencia. Tovább információk és regisztráció a konferencia honlapján.

2022. november 29-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében bemutatjuk az Új magyar etimológiai szótárt.

Bánréti Zoltán szerkesztésében megjelent az Amsterdam University Pressnél  a Syntax of Hungarian: Coordination and Ellipsis című kötet. A Comprehensive Grammar Resources sorozat új kutatási eredmények alapján mutatja be egy-egy nyelv, jelen esetben a magyar nyelv nyelvtanát a lehető legteljesebben úgy, hogy az a modern nyelvészeknek is szóljon, de a nem szakemberek számára is jól használható forrásként szolgáljon. A most megjelent Syntax of Hungarian: Coordination and Ellipsis (ed. Z.Bánréti, 2022.) című kötet átfogó leírást ad a magyar nyelv mellérendelő szerkezeteiről, a mellérendelő kötőszók szintaktikai és szemantikai osztályairól, valamint a mondatokban és rövid párbeszédekben előforduló ellipszisek típusairól. Részletesen tárgyalja a többszörözött kötőszókat, a mellérendelt kérdőszavas konstrukciókat, a főnévi és az igei szerkezetek ellipsziseit és a mondattöredékekre vonatkozó nyelvtani szabályokat a magyarban.

Kenesei István Van képünk hozzá? Nyelv – jelentés – vizualitás c. akadémiai székfoglaló előadása október 10-én 11 órától lesz az MTA Székház Nagytermében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet).

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal alapkutatási pályázatain idén kutatóközpontunk két kutatója nyert támogatást: "fiatal kutatói kiválósági program" kategóriában Káldi Tamás (Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet) A mondatfeldolgozás, mondatprodukció és a figyelmi allokáció mechanizmusainak kapcsolatai afáziában c. projektumával, "posztdoktori kiválósági program" kategóriában pedig Kalivoda Ágnes (Lexikológiai Intézet) Az igekötős szerkezetek kialakulása a magyar nyelvben: korpuszvezérelt megközelítés c. kutatásával. Ezúton gratulálunk mindkettejüknek!

A Societas Linguistica Europaea több száz fő részvételével Bukarestben megtartott 55. konferenciáján intézetünk munkatársai: Lena Borise és Ekaterina Georgieva nyerték a "legjobb posztdoktori prezentáció" díját.

Interjú Prószéky Gáborral, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatójával és Ludányi Zsófiával, a Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoport vezetőjével (24.hu, 2022.08.28.)

Interjú az M1-en Raátz Judit tudományos főmunkatárssal az utónévadásról (2022.08.18.)

A névügyekkel kapcsolatos telefonos szolgáltatás szabadság miatt 2022. július 26. és augusztus 8. között szünetel.

Interjú Bakró-Nagy Marianne-nal a most megjelent The Oxford Guide to the Uralic Languages című kötetről

A Nyelvtudományi Kutatóközpont könyvtára augusztus 1-től 19-ig zárva lesz.

Dr. Posgay Ildikó, a Nyelvtudományi Intézet (jelenleg Nyelvtudományi Kutatóközpont) nyugalmazott tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docense 2022. július 6-án, életének 76. évében elhunyt. A család nekrológja és Gerstner Károly megemlékezése, valamint a gyászjelentés itt olvasható.

152 kutató nyerte el idén az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma döntése nyomán. A Nyelvtudományi Kutatóközpontból Halm Tamás, a Történeti és Összehasonlító Mondattani Kutatócsoport tudományos munkatársa nyerte el idén a Bolyai-ösztöndíjat. Ezúton is gratulálunk neki!

A Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoport 2022 februárjában nyelvinapló-író pályázatot hirdetett, amelyre összesen 44 magyarországi és határon túli diák 16 pályamunkája érkezett be egyéni és csoportos kategóriában. A 2022. június 14-én megrendezett döntőn az öt legjobb nyelvi naplót mutatták be a diákok, akik közül összesen tizenketten részesültek elismerésben. További részletek itt olvashatók

Gratulálunk tudományos tanácsadó kollégánknak, Surányi Balázsnak, hogy az Academia Europae 2022. júniusában rendes tagjai közé választotta.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont társszervezésében 2022. június 14. és 16. között online formában tartandó Syntax of Uralic Languages 4 (SOUL4) konferencia programja elérhető a konferencia honlapján. A háromnapos esemény több mint negyven előadása az uráli nyelvek szintaktikai leírásának empirikus és elméleti kérdéseivel foglalkozik. Előzetes regisztráció után a részvétel minden érdeklődő számára ingyenes.

100 éven ezen a napon, június 2-án született Kiss Lajos akadémikus, a 20. századi magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja, akinek a magyar és a szláv nyelvek lexikológiai és etimológiai vizsgálata mellett a lexikográfia és a névtan terén végzett munkássága is jelentős, egyebek mellett nevéhez fűződik a mindmáig egyetlen magyar helynévtörténeti szótár, a Földrajzi nevek etimológiai szótára összeállítása.
Kiss Lajos 1957-től volt munkatársa a Nyelvtudományi Intézetnek (a Nyelvtudományi Kutatóközpont elődjének). Jelentős szótárak készítésében vett részt, például munkatársa volt A magyar nyelv értelmező szótárának, szerkesztette és írta A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára első két kötetét, munkatársa volt a Gáldi László és Hadrovics László által összeállított orosz-magyar szótárnak, és 1986 és 1996 között ő irányította A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára (később: Nagyszótár) munkálatait. 1998-as nyugdíjba vonulása után kutatóprofesszori minőségben dolgozott az intézetben.

Híradás a Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport ERASMUS+ Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projektjének előrehaladásáról.

Száztíz, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül választotta meg az Akadémikusok Gyűlése az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait május 3-án. Büszkén adjuk hírül, hogy Kenesei Istvánt, a Nyelvtudományi Intézet korábbi igazgatóját, jelenleg a Nyelvtudományi Kutatóközpont professor emeritusát akadémikussá választották.  Kenesei István sorozatszerkesztője az Amsterdam University Pressnél megjelenő Comprehensive Grammar Resources és a Hungarian Comprehensive Grammar köteteinek. Nagy visszhangot váltott ki az az általa szerkesztett és részben írt kötet is, melynek fejezetei Chomsky 90. születésnapja alkalmából a generatív nyelvelmélet interdiszciplináris hatását elemzik. Ezúton is gratulálunk neki!

Interjú Prószéky Gábor főigazgatóval az Innotéka magazinban (2022. március)

Beszélgetés Gósy Mária tudományos tanácsadóval a Kossuth Rádióban (2022.03.30.)

2022. március 29-én Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a 2021. évi Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákon eredményesen szerepelt olimpikonoknak és felkészítőiknek elismerő okleveleket adott át.
A NYTK munkatársai közül a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiára való sikeres felkészítésért Oszkó Beatrix, Baló András Márton és Yang Zijian Győző kaptak miniszteri elismerést, továbbá azok a korábbi olimpikonjaink (Bíró Barna Soma, Tímár Veronika és Mazzag Bálint), akik felkészítő munkájukat a NYTK képviseletében önkéntesként végezték.
A Nyelvtudományi Kutatóközpont mint támogató szervezet maga is elismerésben részesült.

Megrendülten tudatjuk, hogy a Nyelvtudományi Kutatóközpont korábbi munkatársa, Bogár Edit 2022. március 17-én, életének 59. évében elhunyt. Búcsúztatása április 4-én lesz szűk családi körben.

Magyarország köztársasági elnöke március 15-e alkalmából kitüntetéseket adományozott, az elismeréseket március 14-én az Országházban adták át. Gratulálunk kollégánknak, Gósy Mária tudományos tanácsadónak, aki idén Széchenyi-díjat kapott. Gósy Mária kutatási területe az általános és a magyar fonetika, pszicholingvisztika, a koartikulációs és megakadásjelenségek, a beszédhangok redukálódása, a beszédhangok akusztikai-fonetikai elemzése, a gyermeknyelv, a beszédpercepció, a patológiás beszéd. A szintetizált beszéd alkalmazása a hallásszűrésben eljárásra munkatársaival 1984-ben kapott szabadalmi oltalmat. Beszédpercepciós kutatásain alapszik a GMP standardizált beszédpercepciós diagnosztika, nevéhez fűződik az első többféle beszédtípust (spontán beszédet is) tartalmazó nagy méretű magyar Beszélt Nyelvi Adatbázis (BEA) fejlesztésének elindítása és irányítása.

Gratulálunk kollégánknak, Dékány Éva tudományos főmunkatársnak, amiért beválasztották a Global Young Academy tagjai közé.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoportja nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázatot hirdet középiskolásoknak. A pályamunkák beküldési határideje: 2022. április 20. További részletek itt olvashatók. A plakát itt nézhető meg.

2022. január 7-én elhunyt Szépe Judit, aki 1985 és 2014 között a Nyelvtudományi Intézet munkatársa majd tudományos főmunkatársa volt. Közben vendégtanárként dolgozott a Strasbourg-i Egyetemen is. Az intézeti időszakát követően a Magyar Nyelvstratégiai Intézet főosztályvezetője lett, majd 2016 és 2018 között a Pozsonyi Comenius Egyetem vendégtanára, 2018-2021 között pedig az Eszterházy Károly Egyetem lektora volt. Munkássága centrumában a fonológiai szekvenciák szerveződésének nyelvtani-információs alapelvei álltak. A nyelvbotlások és a fonológiai tévesztések, zavarok leírásai alapján figyelemreméltó, saját elméletet fejlesztett ki olyan általános elvekre vonatkozóan, amik az ép beszélők, az afáziás valamint az idős személyek fonológiai tévesztéseinek hátterében állnak. Kimutatta, hogy vannak olyan szótagszervezési eljárások, melyek többségénél magának a fonológiai károsodásnak a súlyossága a döntő és nem pedig az afázia klinikai főtípusába való tartozás. Csendes, halk szavú, mélyen intelligens és rendkívüli empátiával bíró munkatársként ismertük. Szívesen gyakorolta a finom iróniát és a rezignált humort. Nagyon kedves mosolyú ember volt.  Emlékét megőrizzük.

Interjú Prószéky Gábor főigazgatóval az Inforádió Szigma c. műsorában (Inforádió, 2021.11.16.)

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016-ban alapította a Deme László-díjat a magyar nyelvtudományban, nyelvi ismeretterjesztésben, nyelvi kultúraápolásban kiemelkedő eredményt felmutató személyeknek. Idén kollégánk, Ludányi Zsófia tudományos munkatárs, a Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport vezetője kapta a Deme László-díjat. Ezúton is gratulálunk neki!

Pályázati fehívás a Nyelvtudományi Kutatóközpont gazdasági vezetői munkakörének ellátására (A pályázat beadási határideje: 2022. január 10.)

Nehéz szívvel, megrendülten tudatjuk, hogy életének 64. évében elhunyt kollégánk, Kálmán László tudományos főmunkatárs, az ELTE egyetemi docense, az ELTE elméleti nyelvészet szakának egyik megalapítója, a szakcsoport (később tanszék, majd központ) "szíve és lelke". Kálmán László 1984 óta volt (kisebb megszakításokkal) munkatársunk, távozásával nagy űr maradt utána. Kálmán Lászlót a Nyelvtudományi Kutatóközpont saját halottjának tekinti.
A megemlékezések itt olvashatók.

Értesítjük a hozzánk fordulókat, hogy a nyelvi tanácsadás munkatársai az alábbi mobiltelefonszámokon is elérhetők: 06-30/136-1461 (és 06/30/136-1464), kedden és csütörtökön 10-től 14 óráig. Az e-mailes tanácsadás is folyamatosan működik.

Az ELKH Titkársága által meghirdetett 2021. évi Bárány Róbert-díjat a Nyelvtudományi Kutatóközpontból Kalivoda Ágnes (Lexikológiai Intézet, Lexikai tudásreprezentáció kutatócsoport) kapta meg a tudományos élet területén elért kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként.
Ezúton is gratulálunk neki!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, Pusztai Ferenc nyelvész életének 81. esztendejében, 2021. szeptember 23-án elhunyt. Temetéséről később intézkednek.

Elméleti nyelvész kollégánk, Dékány Éva tudományos főmunkatárs Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert idén. Gratulálunk, és további eredményes kutatómunkát kívánunk!

Beszélgetés Prószéky Gábor főigazgatóval Papp Ferenc nyelvészről a Katolikus Rádióban (2021.09.19.)

Nyelvtechnológus kollégánk, Sass Bálint tudományos munkatárs Bolyai-emléklapot kapott a kiemelkedő minősítéssel lezárt pályázatáért. Ezúton gratulálunk neki!

Értesítjük a hozzánk fordulókat, hogy az utónevekkel kapcsolatos kérdésekkel a névtani munkacsoport munkatársai az alábbi mobiltelefonszámon is elérhetők: 06-30/092-1986 kedden és csütörtökön 10-től 12 óráig. Az e-mailes tanácsadás is folyamatosan működik (nevtanacs@nytud.hu).

Professor emerita kollégánkat, Bakró-Nagy Marianne-t az Academia Europaea idén a rendes tagjai közé választotta. Az 1988-ban alapított Academia Europaea (AE) az Európai Tudományos Akadémia, amely több mint 4500 tagot – köztük jelenleg 76 Nobel-díjast is – a soraiban tud. Az AE célkitűzései között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára.
Bakró-Nagy Marianne kutatási területe az obi-ugor nyelvek fonotaxisa, történeti fonológiája, tipológiai összefüggései, a nyelvtörténeti adat módszertani és elméleti problematikája, a nyelvi tabu megközelítési lehetőségei.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal alapkutatási pályázatain idén kutatóközpontunk két kutatója nyert támogatást: "kutatási témapályázat" kategóriában Rebrus Péter (Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet) A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból c. projektuma, "fiatal kutatói kiválósági program" kategóriában pedig Vargha Fruzsina Sára (Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet) Magyar nyelvjárások akusztikai és dialektometriai vizsgálata c. kutatása.
Ezúton gratulálunk mindkettejüknek!

É. Kiss Katalint, kutatóközpontunk kutatóprofesszor emeritáját (az MTA és az Academia Europaea után) tagjává választotta a Brit Akadémia is gratulálunk neki.

Tudományos tanácsadó kollégánkat, Kádár Zoltán Dánielt az Academia Europae rendes tagjai közé választotta 2021 júniusában.

Meghívó a Gyuris B., Mády K., Recski G.(szerk) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthday c. tanulmánykötet bemutatójára. A könyvbemutató 2021. július 15-én lesz a Nyelvtudományi Kutatóközpont földszinti előadótermében. Az esemény online is követkető, a zoom link a meghívóban található.

Pályázat a Nyelvtudományi Kutatóközpont Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézete intézetigazgatói munkakörének ellátására.
(A pályázat beadási határideje: 2021. június 17.)

Tanárunk, kollégánk, barátunk, Kiefer Ferenc emlékére 2021. május 25-én, kedden, 9:30 és 18:00 óra között nemzetközi résztvevőkkel megemlékezést tartunk a zoom internetes platform segítségével. A link és a részletes műsor, valamint további információk az esemény honlapján olvashatók.

Megjelent a The Hungarian nominal functional sequence című könyv. Dékány Éva monográfiája a szintaktikai kartográfia és a kompozicionális szemantika módszerével vizsgálja a magyar főnévi szintagma szerkezetét. A könyv alulról felfelé haladva egyenként tárgyalja a főnévi szerkezetek funkcionális rétegeit és az azokban helyet foglaló módosítókat, különös figyelmet szentelve a számlálószóknak, a tulajdonneveknek, a mutató és személyes névmásoknak valamint a birtokos szerkezeteknek. Az elemzés a megfelelő pontokon kitekint más nyelvek főnévi szerkezeteire, és kiemeli az Univerzális Grammatika szempontjából releváns, magyar adatok alapján megfogalmazható következtetéseket is.  

Írások az oltakozik igéről

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja elnyerte az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatását: a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projekt 2021 március elsejével indult és a megvalósítása 2023 februárig tart (futamidő 24 hónap). 

Megjelent a Comprehensive Grammar Resources: Hungarian legújabb kötete, a Postpositions and Postpositional Phrases (eds. Katalin É. Kiss and Veronika Hegedűs) és szabadon letölthető innen.
A kiadó oldala itt érhető el.

Pályázat a Nyelvtudományi Kutatóközpont Általános és Magyar Nyelvészeti Intézete intézetigazgatói munkakörének ellátására.
(A pályázat beadási határideje: 2021. május 31.)

Pályázat a Nyelvtudományi Kutatóközpont Lexikológiai Intézete intézetigazgatói munkakörének ellátására.
(A pályázat beadási határideje: 2021. május 31.)

Pályázat a Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézete intézetigazgatói munkakörének ellátására.
(A pályázat beadási határideje: 2021. május 31.)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kemény Gábor nyelvész, az MTA doktora, a Nyelvtudományi Intézet korábbi tudományos tanácsadója, a Miskolci Egyetem professor emeritusa, 2021. március 7-én, életének 73. évében elhunyt.
Kemény Gábor egyetemi tanulmányai befejezése után tudományos ösztöndíjas gyakornokként került a Nyelvtudományi Intézetbe. Fő kutatási területe a stilisztika volt. Első jelentős publikációja 1974-ben Krúdy képalkotása címmel jelent meg a Nyelvtudományi Értekezésekben, de egész életét végigkísérte Krúdy Gyula művészetének vizsgálata. Munkásságának jelentős területe volt a nyelvi ismeretterjesztés, 1992-től szerkesztője volt az Édes Anyanyelvünk című lapnak. Grétsy Lászlóval együtt szerkesztette a Képes diákszótárt és a Nyelvművelő kéziszótárt, szerkesztőként és lektorként dolgozott a Magyar értelmező kéziszótár új kiadásában, és haláláig lektora volt A magyar nyelv nagyszótárának.
A gyászjelentés itt olvasható.

Elérhető az adatbázis a szovjet táborok magyar foglyairól (Index, 2021.03.23.)
Információk a Szovjet táborok magyar foglyainak adatbázisáról

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére a Pszicho- és Neurolingvisztikai Kutatócsoportban
(A pályázat beadási határideje: 2021. március 30.)

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére a Nyelvtudományi Kutatóközpontban
(A pályázat beadási határideje: 2021. március 30.)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2021. március 4-én elhunyt Fabó Kinga költő, nyelvész, esszéista. Az 1953. november 1-jén Mezőtúron született költőnő magyar–angol tanárnak tanult, diplomázását követően, 1978-től két évig az ELTE bölcsészkarán dolgozott, majd 1981–1986 között  a  Nyelvtudományi Intézet munkatársa volt.

Idén kollégánk, Adamik Béla, a Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztálya Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának vezetője, tudományos tanácsadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin Tanszékének egyetemi docense a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának megismerését szolgáló számítógépes adatbázis létrehozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést. További munkájához sok sikert kívánunk, és gratulálunk!

2021. február 18-án együttműködési megállapodást írt alá Prószéky Gábor, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója és Dr. Bartus Dávid, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja, az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet közötti együttműködés megújításáról. A megállapodás célja az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet közötti együttműködés megújítása az elméleti nyelvészet BA, MA és PhD szintű oktatására az Elméleti Nyelvészeti Központ keretein belül.

2020 decemberében megjelent a Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon című tanulmánykötet, szerkesztője Borbély Anna. A tanulmányok a magyarországi beások, bolgárok, horvátok, németek, örmények, romák, románok, szerbek, szlovákok, szlovének és ukránok közösségeire vonatkozó nyelvi tájkép egy-egy szeletét ismertetik. A kötet és az album elérhető a Nyelvtudományi Intézet honlapján a Publikációk listában.

Pályázat tudományos osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán (A pályázat beadási határideje: 2021. január 7.)

2020. november 21-én, életének 90. évében elhunyt Kiefer Ferenc, intézetünk korábbi igazgatója, az MTA rendes tagja, a Széchenyi-díj és az Akadémiai Aranyérem kitüntetettje, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a londoni Európai Akadémia, az Osztrák Tudományos Akadémia, a párizsi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, az Amerikai Nyelvtudományi Társaság és a Brit Filológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a stockholmi, a párizsi és a szegedi egyetem díszdoktora,  nyelvésznemzedékek tanára és ösztönző támogatója. Munkássága az általános nyelvtudomány számos területére terjedt ki, különösen a jelentéstan, az alaktan és a nyelvhasználati szabályok kutatása terén alkotott maradandót, de szervező, szerkesztői tevékenysége révén közelebb kerültek egymáshoz a hidegháború által kettészakított világ tudósai is.
Kiefer Ferencet a Nyelvtudományi Intézet saját halottjának tekinti.

A gyászjelentés itt olvasható.

2020. november 25-én 19.00-tól a Klubrádió (Fm 92.9) Szószátyár c. műsorában a január 22-i adás ismétlését lehet meghallgatni, amiben Kálmán László Kiefer Ferenccel beszélgetett a modern nyelvészet helyzetéről Magyarországon. A Klubrádió online is hallgatható, itt.
Kálmán László és Nádasdy Ádám Szószátyár c. műsorának korábbi adásai visszakereshetők és meghallgathatók Kálmán László archívumában is, ezen az oldalon

A Nyelvtudományi Intézet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2020. november 5-én tudományos ülésszakot rendezett Nyelvfeldolgozás mesterséges intelligenciával. Áttörés a magyar nyelv digitális nyelvi modellezésében címmel. Az előadások megtekinthetők az MTA honlapján.

Idén három kollégánk, Prószéky Gábor, Kádár Zoltán és Káldi Tamás is részt vett a Tudományok Fővárosa című rendezvényen: Prószéky Gábor előadása, Kádár Zoltán előadása, Káldi Tamás előadása

Interjú Prószéky Gáborral a Magyar Krónikában (2020.10.03)

Interjú Prószéky Gáborral a nyelvfeldolgozási kutatásokról a Mesterséges Intelligencia Koalíció stúdiójában (2020.09.25.)

Megjelent az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXII. kötete. A kötet a nyelvelmélet, a nyelvtörténet, valamint az uralisztika köréből gyűjt egybe új tanulmányokat, képet adva az ezeken a tudományterületeken ma folyó egyes hazai és nemzetközi kutatási irányokról. A gyűjtemény egyúttal Intézetünk vezető kutatója, az ezeket a területeket munkájában kiemelkedő eredményességgel integráló É.Kiss Katalin előtt tiszteleg.
A kötet szeptember 17-én csütörtökön 9 órakor kezdődő intézeti átadójába az érdeklődők ezen a linken kapcsolódhatnak be online.

Gárdai Kinga, Kohári Anna és Molnár Cecília szerkesztésében, a GyurMa100 Munkacsoport kiadásában, a borítón Recski Gábor alkotásaival készült el a 'GyurMa100: Kérdések Gyuris Beának és Mády Katinak'  című kötet, amelyben a Nyelvtudományi Intézet két kutatójának fogalmaztak meg kollégáik a kutatási profiljaikba illeszkedő tréfás és komoly kutatási problémákat. A szerzők között megtalálható Rebrus Péter, Cser András, Kenesei István, Maitz Péter, Tomáš Duběda, Hans-Martin Gärtner, Gráczi Tekla Etelka, Gyarmathy Dorottya, Horváth Viktória, Huszár Anna, Krepsz Valéria, Winkler István, Sass Bálint, Bárkányi Zsuzsanna, Szalontai Ádám, Kiss Angelika, Németh T. Enikő, Kálmán László, Kohári Anna, és Molnár Cecília Sarolta. A kötetet az ELTE-MTA Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Központja által szervezett baráti összejövetel során adták át a megajándékozottaknak, az eseményről képek itt tekinthetők meg. Az ünnepeltek örömmel hívják a nyelvészközösség tagjait a problémákon való közös gondolkodásra!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Nyomárkay István, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa 2020. augusztus 6-án, életének 84. évében elhunyt. Búcsúztatása református szertartás szerint 2020. szeptember 11-én, Sátoraljaújhelyen lesz szűk családi körben.

Krepsz Valéria, a Fonetikai Osztály tudományos munkatársa elnyerte az Alexander von Humboldt Alapítvány (AvH) posztdoktori ösztöndíját 18 hónap időtartamra. A pályázat címe "Relationship between speech planning and speech respiration in Hungarian". Németországi vendéglátója Christine Mooshammer, a berlini Humboldt Egyetem Német Nyelvi és Nyelvészeti Intézetének professzora lesz.

99 éves korában elhunyt intézetünk egykori munkatársa, Hell György. Búcsúztatása augusztus 17-én 11 órakor lesz a Szondi utcai Szent Család Plébániatemplomban. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Pályázat tudományos munkatársi munkakör betöltésére a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában
(A pályázat beadási határideje: 2020. július 28.)

Pályázat tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére a Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán
(A pályázat beadási határideje: 2020. július 24.)

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére a Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztályának Nyelvtörténeti Kutatócsoportjában
(A pályázat beadási határideje: 2020. július 15.)

Hamarosan megjelenik kollégánk, Kádár Zoltán Dániel és Helen Spencer-Oatey könyve a Cambridge University Pressnél Intercultural Politeness címmel

Kádár Zoltán Dániel és Juliane House COVID-blogja.

Hosszan tartó súlyos betegség után, életének 75. évében elhunyt Kassai Ilona, a nyelvtudományok doktora, intézetünk volt tudományos tanácsadója, a PTE nyugalmazott egyetemi tanára. Emlékét kegyelettel őrizzük.
Búcsúztatása június 18-án lesz 11:15-kor a Farkasréti temető Makovecz ravatalozójában.

Megjelent Cser András The Phonology of Classical Latin című könyve.

A Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információkat tesz közzé jelnyelven és romani nyelven, erről tudósít a Mercator Newsletter legújabb száma is.

Megjelent az Approaches to Hungarian sorozat 16. kötete, mely szabadon (open access) hozzáférhető mindenki számára az amszterdami John Benjamins kiadó honlapján.
Open access letöltéshez közvetlen link itt található.

Lovász László, az MTA elnöke, az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programban részt vevő kiváló munkát végző pedagógusokat, köztük az MTA-NYTI NyelvEsély Kutatási csoport három partnerpedagógusát elismerő oklevélben részesítette. Gratulálunk Rézműves Melindának, Babutsán Ritának és Nagyné Kiss Annának!

Fehér Judit orientalista, a nyelvtudomány kandidátusa, intézetünk korábbi tudományos főmunkatársa, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára 2019. február 12-én elhunyt. Temetésére március 12-én kerül sor.

2020. február 23-án elhunyt Balogh Lajos, a magyar élőnyelvi kutatások, a dialektológia és szociolingvisztika jeles művelője, az MTA Nyelvtudományi Intézet egykori kutatója.

Pályázat pályázati referens beosztás ellátására a Nyelvtudományi Intézetben (A pályázat beadási határideje: 2020. február 24.)

Pályázat igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására a Nyelvtudományi Intézetben (A pályázat beadási határideje: 2020. február 10.)

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére a Nyelvtudományi Intézet Pragmatika Központjában ( A pályázat beadási határideje: 2020. január 6.)

Gratulálunk Hoffmann Ildikónak (Pszicho- és Neurolingvisztikai Osztály), aki a Nyelvi és kognitív változások összefüggései Sclerosis Multiplexben című projektjével, és Kádár Zoltán Dánielnek (Pragmatika Központ), aki a Globalizáció és nyelvhasználat - Kontrasztív pragmatikai modell című projektjével sikeresen pályázott az NKFIH által meghirdetett, az  "OTKA" kutatói kezdeményezésű témapályázaton (K_19).

A Nyelvtudományi Intézet megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Kiválósági Tanúsítványát, mely alapján a Nyelvtudományi Intézet jogosult a "Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely" megnevezés és az MTA-logó használatára.

Pályázat tudományos osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztályán ( A pályázat beadási határideje: 2019. november 25.)

Gratulálunk Ballagó Júliának, az MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztálya tudományos segédmunkatársának, aki elnyerte idén a Pro Scientia Aranyérem kitüntetést. Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott.

Huszthy Bálint, az MTA Nyelvtudányi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályának tudományos segédmunkatársa elnyerte a firenzei Accadamia della Crusca által meghirdetett díjat (Premio Giovanni Nencioni 2019), amelyet minden évben a legjobb nem Olaszországban írt olasz nyelvészeti doktori disszertációért ítélnek oda. Huszthy Bálint az első a díj történetében, aki nem (külföldön élő) olaszként nyerte el a Firenzei Tudományos Akadémia eme kitüntetését.

Az eddigi legeredményesebb szerepléssel vettek részt a Dél-Koreában megrendezett Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián a magyar diákok, akiknek felkészítésében vezető szerepük volt intézetünk kutatóinak.

Az elmúlt időszakban a kormány (ill. a képviseletében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium) és a Magyar Tudományos Akadémia között kialakult, az MTA kutatóintézet-hálózatának státusát és költségvetési finanszírozását érintő vitával kapcsolatos dokumentumok, állásfoglalások, közlemények és egyéb információs anyagok az MTA erre a célra létrehozott weblapján összegyűjtve olvashatók.

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének tanácsadó szolgálata minden nyelvi, nyelvhasználati, helyesírási kérdésben tanácsot, nyelvi szakvéleményt csakis kérésre, e-mailes vagy telefonos megkeresésekre válaszként ad. Ha honlapja „Kapcsolat” menüpontján keresztül olyan üzenetet kap, amelyben válaszcímnek a tanacs@nytud.mta.hu címet adták meg, az az üzenet nem intézetünktől származik, annak tartalmáért felelősséget nem vállalhatunk. Kérjük, hogy ilyenkor a visszaélések megakadályozása érdekében szíveskedjék ezt jelezni nekünk ugyanezen a címen.
Nyelvi, helyesírási kérdések esetén továbbra is rendelkezésére állunk az alábbi elérhetőségen is: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/helpline.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán május 28-án megvédte a romani–magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okaival és megoldási lehetőségeivel foglalkozó doktori disszertációját Lakatos Péter görögkatolikus pap, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa.

Diskurzus ünnepi konfigurációban: Műhelykonferencia É. Kiss Katalin köszöntésére május 28-án az MTA Nyelvtudományi Intézetében.

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán  (A pályázat beadási határideje: 2019. június 4.)

Pályázat tudományos osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán (A pályázat beadási határideje: 2019. május 30.)

A Nyelvtudományi Intézetben kihirdették a Herman József Fiatal Kutatói Díj és a Szépe György publikációs díj nyerteseit.

Gratulálunk Gicziné Szőnyi Márta bér- és munkaügyi ügyintézőnek, aki sok éves, folyamatosan kiemelkedő munkájáért Igazgatói Elismerésben részesült.

Ballagó Júlia,  az MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztályának munkatársa A társas deixis működésének műfajspecifikus vonatkozásai számítógép közvetítette diskurzusokban című pályamunkájával a XXXIV. OTDK Humán Tudományi Szekciójának Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, pragmatika tagozatában I. helyezést ért el, és a "Nyelvészeti tagozat kiemelkedő helyezése" elnevezésű különdíjban részesült.

Kas Bence interjúja a Szigma magazinban szókincsfejlődési folyamatokról, ennek vizsgálati lehetőségeiről, a folyamatban lévő kutatások céljairól, illetve a Kis Tudósok Délutánja című kezdeményezésről, melyen bemutatkoznak a hazai fejlődéskutató szakmai műhelyek.

Pályázat tudományos ügyintézői munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztályán (A pályázat beadási határideje: 2019. február 19.)

Bemutatták A magyar nyelv nagyszótárának hetedik kötetét

Az esemény sajtóvisszhangja (folyamatosan frissül)

Gratulálunk Raátz Juditnak, aki az Országházban átvehette a magyar nyelv ápolásáért járó Magyar Nyelvőr Díjat.

Gratulálunk É. Kiss Katalinnak, akinek a Veszélyeztetett uráli nyelvek szintaxis-elméleti és magyar nyelvtörténeti tanulságai című projektje elnyerte az NKFIH által meghirdetett Élvonal Kutató kiválósági program támogatását.

Pályázat tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztályán (A pályázat beadási határideje: 2019. január 10.) 

Értesítjük a hozzánk fordulókat, hogy a nyelvi és az utónevekkel kapcsolatos tanácsadás 2018. december 20-tól 2019. január 8-ig szünetel.

2018. december 10-én, életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora, intézetünk nyugalmazott tudományos főmunkatársa. A gyászjelentés itt olvasható.

Gratulálunk Surányi Balázsnak, akinek A fókusz szerepe a mondatmegértésben: Magyar anyanyelvű óvodáskorú gyermekek és felnőttek fókusz-azonosításának és fókusz-értelmezésének kísérletes vizsgálata című projektje bekerült az NKFI "Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására" kiírt pályázatának (KH_18) nyertesei közé.

Az M5 csatorna november 17-i, A nagyok című portréműsorának vendége É. Kiss Katalin volt. Ebben a személyes hangvételű sorozatban Ugron Zsolna író a magyar kultúra legendás nagyjaival beszélget titkokról, életről, sikerekről, kudarcokról.
A második rész november 24-én 17:25-kor lesz látható.

Pályázat tudományos osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztályán (A pályázat beadási határideje: 2018. november 30.)

Dömötör Adrienne-t, az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának munkatársát az Intézet szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtitkári Kutatói Elismerésben, Sebestyén Zsoltot, az MTA Nyelvtudományi Intézet üzemeltetési vezetőjét pedig az Intézet szolgálatában magas színvonalon végzett kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben részesítette a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

Pályázat karbantartó munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézetben (A pályázat beadási határideje: 2018. október 25.)

Alapkutatás és innováció az Akadémián amit Magyarország legnagyobb kutatóhálózatáról feltétlenül tudni kell (MTA hír, 2018.09.18)

Az Európai Parlament 2018. szeptember 11-i állásfoglalása a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban

Az MTA Nyelvtudományi Intézete az épületfelújítás után már ismét rendes helyén, a Benczúr u. 33. sz. alatt működik.

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályán (A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 30.)

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályán (A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 30.)

Az NKFIH pályázatain ebben az évben intézetünk négy kutatója nyert támogatást: K típusban Veresné Horváth Viktória Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggése és Szalai Andrea Udvariasság, kapcsolati rítusok és viszonyulás a romani és a beás interakcióban című pályázata, FK típusban pedig Gráczi Tekla Etelka Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben és Mus Nikolett Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben című projektuma. Gratulálunk!

Pályázat tudományos ügyintéző munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztályán (A pályázat beadási határideje: 2018. július 28.)

A Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan III. Morfológia digitális kiadása megjelent az Akadémiai Kiadónál, és regisztráció valamint előfizetés után elérhető a MeRSZ online könyvtárban.

Az alábbi két meghirdetett álláshely közül csak az egyik lesz betölthető, a pályázati sikeresség függvényében:

 

MTA Nyelvtudományi Intézet Lendület Interakciós Rítus Kutatócsoportjában tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére (A pályázat beadási határideje: 2018. július 3.)

 

MTA Nyelvtudományi Intézet Lendület Interakciós Rítus Kutatócsoportjában tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére (A pályázat beadási határideje: 2018. július 3.)

Interjú Prószéky Gáborral, a Nyelvtudományi Intézet igazgatójával, számítógépes nyelvészetről, gépi fordításról, a 21. századi nyelvészeti paradigmaváltásról. (Quibit, 2018.06.11.)

A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának adatkezelési tájékoztatója (2018. május 25.)

Kádár Zoltán Dániellel, Intézetünk tudományos tanácsadójával megjelent interjú látható az MTV 5-ön, május 25-én, pénteken, délután 16:35-kor. Kádár Zoltán Dániel a kultúraközi kommunikáció és a szocio-pragmatika témakörökben tart előadást.

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Pszicholingvisztikai Kutatócsoportjában

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Neurolingvisztikai Kutatócsoportjában

Kiefer Ferenc, intézetünk egykori igazgatója, az MTA rendes tagja vehette át a Magyar Tudományos Akadémia 189. közgyűlésének hétfői nyilvános ünnepi ülésén az Akadémiai Aranyérmet.
Szívből gratulálunk neki az elismeréshez!

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésésre az MTA Nyelvtudományi Intézet Gazdasági Osztályán  (A pályázat beadási határideje: 2018. május 4.)

Gratulálunk március 15. alkalmából magas állami kitüntetést kapott munkatársainknak: Siptár Péter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat), Heltainé Nagy Erzsébet és Gerstner Károly pedig a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

A nyelv nem akkor változik, amikor új szavakat vesz fel, hanem akkor, amikor a nyelvtani szerkezetek is változnak. Beszélgetés Prószéky Gáborral, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatójával az InfoRádió "Szigma - A holnap világa" című műsorában.

"Túl a nyelven, túl a beszéden" – Prószéky Gábor előadása, mely 2017. november 13-án hangzott el a Magyar Tudomány Ünnepén, már elérhető videón az MTA honlapjáról.

Életének 87. évében elhunyt Wacha Imre nyelvész, főiskolai tanár, intézetünk egykori munkatársa. Temetése 2018. március 8-án, csütörtökön 15 órakor lesz a Szent Család Templomban (1063 Budapest, Szondi u. 67.).

A kis nyelvek digitális életképességének támogatását hangsúlyozza az Index cikke, É. Kiss Katalin Bolyai díjas nyelvészkutatóval készített interjúra hivatkozva (2018. február 27.).

Mesterséges intelligencia és gépi fordítás. Interjú Prószéky Gáborral a Civil Rádió 117 perc c. műsorában (2018. február 2.).

Dékány Éva Katalin, az MTA Nyelvtudományi Intézet MTA Prémium posztdoktori ösztöndíjasa a magyar főnévi csoportok funkcionális projekcióinak vizsgálatáért megkapta az Akadémiai Ifjúsági Díjat.

Megjelent a Syntax of Hungarian könyvsorozat első, Nouns and Noun Phrases című része. A 2018. január 30-án az MTA Székházban tartott könyvbemutatót Lovász László, az MTA elnöke nyitotta meg. (folyamatosan frissülő sajtóvisszhang)
Az MTA Open Access támogatásának köszönhetően a kötet ingyenesen letölthető innen.

'K + K = 120' Workshop: Dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays

A Nyelvtudományi Intézetben kihirdették a Herman József Fiatal Kutatói Díj és a Szépe György publikációs díj nyerteseit.

Pályázat tudományos osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán

Pályázat tudományos osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Pszicho-Neuro- és Szociolingvisztikai Osztályán

Gyarmathy Dorottyát, az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának tudományos munkatársát, az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtitkári Kutatói Elismerésben, Timár Dávidot, az MTA Nyelvtudományi Intézet könyvtárvezetőjét pedig, az Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben  részesítette a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

2017. november 9-10-én Budapesten tartották a Siketek Világszövetségének 3. nemzetközi konferenciáját, melyen az MTA Nyelvtudományi Intézet két munkatársa, Dr. Bartha Csilla és Romanek Péter Zalán is plenáris előadást tartott "Diversity, shared, re-shaped authenticities and partnership in learning and knowledge construction: The SIGNificant Chance Project" címmel.

Halm Tamás (MTA NYTI, Elméleti Nyelvészeti osztály) elnyerte az MTA 2017. évi Prémium posztdoktori pályázatának támogatását.

2017. október végétől egy évig a NYTI vendégkutatója lesz Dr. DU Xiang lexikográfus, aki kínai partnerintézményünkből, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia (KTTA/CASS) Nyelvi Intézetéből érkezik, és a KTTA ösztöndíjával fogja kutatásait itt végezni.

Rebecca Woods  (University of Huddersfield) vendége lesz 2017. november 13. és 17 között a The grammar and pragmatics of interrogatives and their (special) uses című projektnek.

Dékány Éva, az MTA Nyelvtudományi Intézet kutatója, Burgen Scholar kiválósági díjat kapott az Európai Tudományos Akadémiától (Academia Europaea).

A Strukturális magyar nyelvtan első és második kötete egy ingyenes regisztrációt követően elérhető az alábbi linkeken: Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan, Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. II. Fonológia

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán

Pályázat tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztályán

Pályázat tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályán

Pályázat tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztályán

Az NKFIH pályázatain intézetünk kutatói, kutatócsoportjai idén hat pályázattal nyertek: K típusban Adamik Béla Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 4. szakasz, Gerstner Károly Új magyar etimológiai szótár. Második ütem, Kálmán László A Magyarországon beszélt romani nyelvváltozatok dokumentálása és az alaktani ingadozások leírása, illetve Kas Bence Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben című pályázata nyert. FK típusban Egedi Barbara Uráli nyelvek névszói szerkezete, PD típusban pedig Egedi Barbara A magyar főnévi kifejezések történeti nyelvtana című pályázatai nyertek. Nyertes pályázóinknak gratulálunk!

Az MTA Nyelvtudományi Intézet két kutatója részesül Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban az idei évtől: Gugán Katalin és Sass Bálint.

Az MTA 2017. évi Vendégkutatói Programjának nyerteseként szeptembertől 4 hónapra a Nyelvtudományi Intézet vendége lesz Maria Polinsky a University of Maryland professzora.

Dékány Éva elnyerte az MTA 2017. évi Prémium posztdoktori pályázatának támogatását.

'Lendület' kutatási pályázatot nyert el Kádár Zoltán Dániel az MTA Nyelvtudományi Intézetében.

Az MTA elnökének jóváhagyása alapján Kenesei Istvánnak kutatóprofesszor emeritus címet adományozott intézetünk igazgatója.

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Neuro- és Pszicholigvisztikai Kutatócsoportjában.

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Többnyelvűségi Kutatócsoportjában.

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztály Uráli Szintaxis Kutatócsoportjában.

Gratulálunk intézetünk  kutatóprofesszorának, É. Kiss Katalinnak, a Bolyai-díj, a magyar tudományosság legjelentősebb elismerése ez évi díjazottjának. (folyamatosan frissül)

A Nyelvtudományi Intézet kollektívája 70. születésnapja alkalmából köszöntötte Kenesei István leköszönő igazgatót.

2017-től az Acta Linguistica Hungarica új néven, Acta Linguistica Academica-ként kerül publikálásra. A 64. kötet első száma, mely először viseli az új címet, a kiadó honlapján szabadon (open access) elérhető. A szám Marcel den Dikken, Lipták Anikó és Kenesei István, Gregory Stump, Akira Watanabe és Jeroen van de Weijer írásait tartalmazza.

Gratulálunk intézetünk tudományos tanácsadójának, Bartha Csillának, akit kiemelkedő munkásságáért március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével (polgári tagozat) tüntetett ki a köztársasági elnök.

Prószéky Gábor, DSc, egyetemi tanár lett a Nyelvtudományi Intézet új igazgatója.

2017. február 11-én elhunyt Gulya János nyelvész, filológus, kultúrtörténész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének egykori munkatársa, a göttingeni Georg-August Universität professor emeritusa.

Bemutatták a Nyelvtudományi Intézetben A magyar nyelv nagyszótára legújabb, VI. kötetét Lovász László MTA elnök jelenlétében és Péterfy Gergely író irodalmi ajánlásával.

2017. február 20-24. között intézetünkben tart előadssorozatot Jonathan Bobaljik (University of Connecticut) és Gillian Ramchand (University of Tromso the Arctic University of Norway) az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont és a Nyelvtudományi Intézet közös szervezésében. Jonathan Bobaljik kurzusát a Nyelvészet az Oktatásban és a Kutatásban Alapítvány támogatja; Gillian Ramchand kurzusa pedig a Tempus Közalapítvány (EEA Financial Mechanism 2009-2014, HU08 Scholarship Programme, EGT/156/M2-0004) támogatásával valósul meg.

Az MTA Nyelvtudományi Intézet kutatója is résztvesz a kognitív zavarok beszédelemzéses felismerését célzó eljárás kidolgozásában.

Kenesei István megtartotta székfoglaló előadását a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.

Bakró-Nagy Marianne-t 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a Nyelvtudományi Intézetben és megkapta az MTA kutató professzor emerita címet.

Gratulálunk Dékány Évának, a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársának, aki Prima Junior Díjat kapott a "Tudomány" kategóriában.

Káldi Tamás, az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztályának munkatársa nyerte az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottsága által szervezett "MTA Fiatal Kutatók Félidőben Konferencia" I. díját.

Megjelent a pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatói állására.

Gratulálunk Máté Ildikónak a Nyelvtudományi Intézet gazdasági vezetőjének, aki magas színvonalú munkája elismeréseként Főtitkári Elismerésben részesült.

Az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának részletes reagálása a Magyar Idők c. napilap november 9-i számában megjelent interjú téves állításaira.

2016. október 17-18-án sikeresen lezajlott a Beszédkutatás konferenciasorozat 22. konferenciája a Nyelvtudományi Intézetben.

Heti Válasz és a HVG cikke a finnugor tanszékek és kutatások megszüntetésének hamis híréről.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2016. november 8-án a Nyelvtudományi Intézet 'Lendület' Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának tagjai előadást tartottak Íráshibáktól a nyelvjárásokig: a latin nyelv területi változatainak nyomában címmel az MTA Székházban.

 

Pályázat tudományos osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályán.

A pályázat eredményesen zárult: a Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály vezetésére dr. Sipos Mária tudományos főmunkatárs kapott megbízást 2019. dec. 31-ig.

 

Pályázat tudományos osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztályán

Lovász László MTA-elnök interjúja az Indexben (Index, 2016.10.14.)

Magyarország a CLARIN ERIC tagja: 2016 augusztus 1-től Magyarország tagja lett a CLARIN ERIC európai kutatási infrastruktúrának, amelynek célja az, hogy a bölcsészet és társadalomtudomány számára korszerű nyelvtechnológiai eszközöket és adatbázisokat bocsásson rendelkezésre és támogassa azok használatát.  A Nyelvtudományi Intézet alapító tagja volt az ESFRI 2006-os Útiterv nyomán megalakítult CLARIN projektnek, és vezető szerepet játszott a projekt  előkészítő szakaszában. Nemzeti támogatás hiányában eddig nem lehetett a CLARIN kiépítési szakaszában létrejött CLARIN ERIC  tagja. Az Intézet koordinálja a HUNCLARIN hálózati kutatási infrastruktúrát, amelynek jelenleg hét kutatóműhely a tagja. Tagságunk a jelenleg 19 országot tömörítő CLARIN ERIC  új együttműködési lehetőségeket kínál, és emeli a magyar bölcsészet- és társadalomtudományi kutatások minőségét és ismertségét.

Dezső László, a nyelvtudomány (MTA) doktora, egyetemi tanár, az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársa 1964 és 1972 között, később a debreceni, majd a padovai egyetem tanszékvezető professzora, a mondattani tipológiai kutatások egyik megalapozója, 2016. augusztus 16-án, életének 88. évében elhunyt. Emlékét megőrizzük.

Az NKFIH pályázatain intézetünk kutatói, kutatócsoportjai közül hárman nyertek támogatást: K típusban Kenesei István Nyílt hozzáférésű magyar mondattani könyvsorozat angol nyelven és Rebrus Péter A magánhangzó-harmónia mintázatainak kísérleti és elméleti vizsgálata, PD típusban pedig Hegedűs Veronika Hol van az eredmény? A magyar rezultatív és mozgást kifejező predikátumok argumentumszerkezete. Nyertes pályázóinknak gratulálunk!

Magyar Tudomány 2016. júniusi számában megjelent az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársainak a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozaton tavaly novemberben az MTA Székházában tartott öt előadása Kenesei István vendégszerkesztésében "A nyelvtudomány technikai evolúciója" címmel. Gráczi Tekla Etelka, Káldi Tamás, Pintér Lilla, Sass Bálint és Simon László tanulmányai olvashatók a folyóiratban.

Az MTA Nyelvtudományi Intézet két kutatója részesül Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban az idei évtől: Beke András és Neuberger Tilda.

Köszöntötték a Nyelvtudományi Intézetben Bánréti Zoltán tudományos tanácsadót közelgő 70. születésnapja alkalmából.

A Nyelvtudományi Intézetben kihirdették a Herman József Fiatal Kutatói Díj nyerteseit.

Bartha Csilla, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia szakmódszertani pályázatán az MTA támogatását.

Az MTA 2016. évi Vendégkutatói Programjának egyik nyerteseként 3 hónapra a Nyelvtudományi Intézet vendége lesz Markus Wilhelm Steinbach (Georg-August-Universität Göttingen).

Újabb cikkek a sajtóban a Magyar Nyelvstratégiai Intézet kapcsán.

Május 24-én meghívott vendégek jelenlétében köszöntötték az MTA Nyelvtudományi Intézetében Kiefer Ferenc akadémikust, az Intézet korábbi igazgatóját 85. születésnapja alkalmából és átadták neki azt az egyetlen példányban készült díszes albumot, amelybe külföldi és hazai barátai, kollégái és tanítványai kézzel vagy géppel írott rövid emlékezései és üdvözletei kerültek. Kiefer Ferenc a köszöntésre válaszul megosztotta a közönséggel további szakmai terveit.

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésésre az MTA Nyelvtudományi Intézet Gazdasági Osztályán

Intézetünk igazgatóját, Kenesei Istvánt, az MTA Akadémikusok Gyűlése az MTA levelező tagjává választotta.

Az alábbi négy kutatói pályázathoz három álláshely áll rendelkezésre. A pályázatokat, mint eddig is minőségi szempontok alapján rangsoroljuk. A beadott pályázati anyagok alapján az ígéretes jelölteket előadás megtartására hívjuk be, melyet szűkkörű szakértő közönség előtt rendezünk meg.

Eredményt az összes előadás megtartása után hirdetünk, előreláthatólag június végéig.

  Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán   
  Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztály Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoportjában   
  Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Neurolingvisztikai Kutatócsoportjában   
  Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Pszicholingvisztikai Kutatócsoportjában   

Magas akadémiai elismerésben részesült Gál Zsuzsa (Susan Gal), a University of Chicago professzora.

Kas Bence (MTA-NYTI) és Lukács Ágnes (BME) szakmai irányításával elkészült egy tájékoztató film a specifikus nyelvi zavarról a Raising Awareness of Language Learning Impairments (RALLI) nemzetközi kampány keretében.

Az Amszterdamban rendezett 'Open Science – From Vision to Action' konferencia eredményeként egy felhívás jött létre Amsterdam Call for Action on Open Science névvel. Ez a dokumentum egész Európa számára célokat tűz ki a nyílt hozzáférésű publikálás és a kutatási adatok felhasználása terén, illetve 12 cselekvési lépést fogalmaz meg a célok elérése érdekében.

Szabadon letölthető a Strukturális magyar nyelvtan I. Mondattan című kötet.

Gärtner Hans-Martin, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója tartja a Göttingeni Egyetem nyelvészeti tanszékei és Courant Kutatócentruma által szervezett, interdiszciplinális nyelvészeti nyári egyetem (Göttingen Spirit Summer School on Complex Clauses) egyik kurzusát. A nyári egyetem egyik speciális esti előadásának megtartására Gyuris Beátát, a Nyelvtudományi Intézet tudományos főmunkatársát kérték fel a szervezők.

Elkészült a Magyar történeti szövegtár új változata.

Megjelent a Mercator Hálózat kiadásában a  Fehér könyv a nyelvi sokszínűségről. Rövid változata hozzáférhető ITT. Teljes változata letölthető a www.learnme.eu címről.

Megjelent az első négy tanulmány és szerkesztői bevezető a Glossa nevű új, nyílt hozzáférésű általános nyelvészeti folyóiratban. A folyóiratot  a Lingua korábbi szerkesztői kezelik, kiadója a Ubiquity Press.

Életének 93. esztendejében elhunyt Juhász József szlavista, lexikográfus, a Nyelvtudományi Intézet egykori tudományos főmunkatársa. Búcsúztatására 2016. március 30-án került sor az Új Köztemetőben.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdet tudományos fokozattal rendelkező kiváló fiatal kutatók számára, hogy lehetőséget biztosítson a legjobb hazai kutatóműhelyekben történő kutatómunkájuk végzésére.

Gratulálunk Bakró-Nagy Marianne-nak, aki a Magyar Érdemrend Tisztikeresztét kapta a nemzetközi uralisztika területén meghatározó, többek között a szociolingvisztikai vizsgálatok meghonosítására, illetve a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló kutatásokat is magába foglaló tudományos pályája, valamint nagyhatású oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

Az MTA pályázati felhívást tett közzé prémium posztdoktori kutatói támogatásra az MTA kutatóintézet-hálózatában és magyarországi egyetemeken a 2016. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra.

A Tudományos Csopa Cafe minden hónap második keddjén különféle területek kutatóit látja vendégül egy beszélgetés és egy ismeretterjesztő előadás erejéig. 2016. február 9-én a nyelvészeké volt a főszerep, Ludányi Zsófia, Kovács Réka és Falyuna Nóra tartottak előadást, amely megtekinthető itt.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati felhívást írt ki kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_16). (Ez váltja fel a korábbi OTKA pályázatot.)

Az intézeti könyvtár értékes könyvadománnyal (olasz grammatika, lexikográfia) gyarapodott Antal Lajos (1934-2015) hagyatékából.

Dékány Évának, a Nyelvtudományi Intézet egyik posztdoktori kutatójának a beszámolója is megjelent az MTA honlapján.

Kádár Zoltán Dániel részfoglalkozású tudományos tanácsadói kinevezést kapott az Elméleti Nyelvészeti Osztályon.

A Nyelvtudományi Intézet Igazgatótanácsának egyhangú támogatása alapján Gósy Mária tudományos tanácsadót öt éves időtartamra az Osztály vezetőjévé kinevezték.

Pályázati felhívás a Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának vezetésére

2016. január 7-én, életének 84. évében elhunyt Hazai György turkológus, nyugdíjas egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja, 1991-től nyugdíjba vonulásáig intézetünk tudományos tanácsadója, a 2011-ig intézetünkben működött Turkológiai Kutatócsoport vezetője.

Bánréti Zoltán társszerzőségével a szakterülete egyik kiemelkedő folyóiratában jelent meg tanulmány.

Glossa címmel új, nyílt hozzáférésű általános nyelvészeti folyóirat indul a Ubiquity Press kiadásában és a Lingua korábbi szerkesztői kezelésében

Gratulálunk Deme Andreának, akinek 2015. december 3-án adta át Pálné Kovács Ilona, az MTA AKT Társadalomtudományi Szakbizottság elnöke a „Fiatal kutatók félidőben” című konferencia I. díját.

Lovász László interjúja az Magyar Tudományos Akadémia szerepéről

Gratulálunk É. Kiss Katalinnak, a Nyelvtudományi Intézet kutatóprofesszorának, aki 2015. december 4-én Príma Díjat kapott.

É. Kiss Katalin elnyerte az NKFI Hivatal 18 hónapos, 45 millió forint értékű pályázatát.

Kádár Zoltán Dániel, a Nyelvtudományi Intézet részfoglalkozású tudományos főmunkatársa, a University of Huddersfield professzora kiemelkedő tudományos munkássága alapján megkapta a Doctor of Letters (D.Litt.) kitüntető címet.

Pályázati felhívás a Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának vezetésére

Megemlékezés Lőrincze Lajos (1915-1993) születésének 100. évfordulójáról

A Helyes blog harmadik helyezést ért el a Kut@tók a Neten 2015-ös Kutatói Blog, Web- és Facebook-oldal Találkozóján.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából A nyelvtudomány technológiai alapú evolúciója címmel a Nyelvtudományi Intézet munkatársai 2015. november 10-én előadássorozatot tartottak az MTA Székházban.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívást írt ki új, 2016-ban induló Lendület-kutatócsoportok létrehozására.

Az É. Kiss Katalin által szerkesztett Magyar generatív történeti mondattan című kötet elnyerte az Akadémiai Kiadó Nívódíját.

Krezinger Szonja: A jelnyelv adhat esélyt a siket gyermekeknek (metropol.hu, 2015.10.28.)

Szerkesztők és kiadók konfliktusa a nyílt hozzáférés (Open Access) ügyében.

Réger Zita (1944-2001) nyelvészeti munkásságát idézi fel Murányi Gábornak a HVG.hu 2015. október 07-én megjelent cikke  

Simon Zsolt, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa, elnyerte a visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2015. évi ifjúsági díját.

Pályázat tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály Neurolingvisztikai Kutatócsoportjában

Az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja a nemzetközi Mercator-hálózat tagjaként a Mercator LEARNMe projekt lezárása alkalmából nemzetközi konferenciát rendezett „Mindennapi Többnyelvűség, Fenntartható Nyelvi Sokszínűség és Többnyelvű Bevonódás - kisebbségi nyelvek kutatása, oktatási gyakorlat és politika: a módszertan, tanulás és bevett fogalmak újraértelmezése” címmel 2015. szeptember 18-19-én Budapesten.

Szeptember 3-án az MTA Székházában nagy érdeklődés közepette került sor a helyesírási szabályzat 12. kiadásának bemutatására. Az új kiadás folyamatosan frissülő sajtóvisszhangja itt található. Az Intézet által üzemeltetett helyesiras.mta.hu helyesírási tanácsadó portál fejlesztőgárdája már a hivatalos bemutató előtt megkezdte a felkészülést a portál frissítésére. Ennek eredményeként a könyvvel egy időben az új szabályzat szövege elektronikus változatban elérhető a portálon is. A megváltozott alakok esetén a portál egy éven át mind a régi mind az új szabályzat szerinti alakot közli. A helyesírási tanácsadó portál sajtóvisszhangja itt található.

Az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja Bartha Csilla vezetésével elnyerte a Visegrádi Alap Small Grant elnevezésű támogatását nemzetközi konferencia szervezésre, ezúton is köszönjük a Visegrádi Alap támogatását.

A Nyelvtudományi Intézet három OTKA pályázata támogatást nyert. Gyuris Beáta "A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája" (28.466.000 Ft), Dömötör Adrienne "Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés" (36.628.000 Ft) és Váradi Tamás "A multimodális kommunikáció időszerkezete" (16.290.000 Ft, konzorcium társpályázat) című kutatási pályázatai kapnak támogatást.  

Kétszáz éve írják, és még nem látják a végét (Népszabadság 2015.08.22.)

Rokonok más kultúrával (Népszabadság 2015.07.31.)

2015. augusztus 15-én, életének 75. évében elhunyt Szende Tamás, a nyelvtudomány (MTA) doktora, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára.

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésésre az MTA Nyelvtudományi Intézet Gazdasági osztályán   

A telefonos nyelvi tanácsadás 2015. július 28-tól augusztus 31-ig szünetel. Az e-mailes megkeresésekre sürgős esetekben ez idő alatt is válaszolunk: utónevekkel kapcsolatban a nevtanacs[kukac]nytud.mta.hu, helyesírási és nyelvhelyességi kérdésekben a tanacs[kukac]nytud.mta.hu címen.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el a Nyelvtudományi Intézet két munkatársa: Egedi Barbara és Kas Bence.

A Nyelvtudományi Intézet, illetve az Átfogó magyar nyelvtan kutatócsoport munkatársai nagy számban vettek részt a leideni ICSH konferencián.

Szeptemberben jelenik meg A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadása (MTA, 2015.05.26.)

Kétéves MTA Posztdoktori Támogatást nyert el intézetünk két munkatársa, Dékány Éva (Elméleti Nyelvészeti Osztály, témavezető: É. Kiss Katalin) és Neuberger Tilda (Fonetikai Osztály, témavezető: Gósy Mária).

Szépe György publikációs díjat nyert el a Nyelvtudományi Intézet négy munkatársa: Duray Zsuzsanna, Kálmán László, Simon Zsolt és Sipos Mária.

Pályázatok új határozott időtartamú kutatói álláshelyek betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézetben

A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2014. évről és fő kutatási céljai a 2015. évben

"Lendület" kutatási pályázatot nyert el Adamik Béla az MTA Nyelvtudományi Intézetében

Elekfi László 95 éves.

Az MTA vezetői április 16-án látogatást tettek intézetünkben

Elhunyt William J. Nemser professzor, az MTA Nyelvtudományi Intézetében folyó angol-magyar kontrasztív munkálatok egykori vezetője.

Állásfoglalás, tanulmány és cikkek a magyar nyelv rokonságát tárgyaló tankönyvekről, valamint ezek sajtóvisszhangja

Közlemény férfi becenévkérelmek elutasításával kapcsolatban

A Nyelvtechnológiai valamint a Matematikai nyelvészeti kutatócsoport sikeres közös pályázatot adott be az MTA 2015. évi infrastruktúrafejlesztési pályázat 2. kategóriájában. A 86 m Ft elnyert támogatású pályázat célja a magyar nyelvtechnológiai eszközök integrálása, és egy nyílt, szabadon használható nyelvtechnológiai kutatási infrastruktúra kiépítése. A pályázatról részletesebb leírás itt található.

Konferencia-támogatási pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézetében

Gratulálunk Heltainé Nagy Erzsébetnek, az MTA Nyelvtudományi Intézet főmunkatársának, aki a magyar helyesírás gondozásában, tanításában végzett eredményes kutatói, tanári munkája elismeréseként Implom József-díjat vehetett át Gyulán, az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjén (2015. február 26–28).

Megalakult a Magyar Jelnyelvtudományi Egyesület

Az MTA  Nyelvtudományi Intézet Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoportjának több tagja fog előadást tartani a 17. Diachronic Generatív Syntax nevű rangos nemzetközi konferencián Reykjavíkban.

Az MTA Nyelvtudományi Intézet új igazgatóhelyettese Bartos Huba tudományos főmunkatárs, tudományos osztályvezető.

A Nyelvtudományi Intézet vendégkutatója, Marcel den Dikken professzor interjúja (MTA, 2015.02.03.) [Az interjú vágatlan szövege]

Sok tehetség kiszorulhat a felsőoktatásból. Interjú Lovász Lászlóval, az MTA elnökével (2015.02.02.)

Beszámoló az Nyelvtudományi Intézetben az utónevekről tartott előadásokról (2015.01.30.)

Pálinkás József: kiszámítható kutatás-fejlesztési szakpolitikára van szükség (MTA hír, 2015.01.19.)

"Nem hiszem, hogy túl sok a diplomás" ─ a felsőoktatásról beszélt az MTA elnöke (MTA hír, 2015.01.12.)

Az MTA Nyelvtudományi Intézet "Herman József Fiatal Kutatói Díjra" ír ki pályázatot az MTA szervezetén kívül dolgozó kutatók számára.

A Bartha Csilla tudományos tanácsadó vezette kutatócsoport támogatást nyert el az MTA elnöke által kiírt pályázaton "a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő, alapvetően új vagy a hazai módszertani hagyományokra építő, interdiszciplináris kutatások 12 hónapon át történő támogatására".

Neuberger Tildának, az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztálya munkatársának 2014. december 15-én adta át Fülöp Márta, az MTA AKT Társadalom-, Gazdaság- és Humán Tudományi Szakbizottság elnöke az "MTA Fiatal Kutatók Félidőben Konferencia" I. díját.

Az MTA Nyelvtudományi Intézete 2014. novemberében meghívta a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Nyelvi Intézetének két professzorát: Hu Jianhuát és Li Aijunt egyhetes tudományos együttműködést megvalósító látogatásra a két akadémia közötti kutatási keretegyezmény részeként.

Megjelent a Jelentés és Nyelvhasználat című online tudományos folyóirat első száma

Simon Zsolt, az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztálya tudományos munkatársa, a tavalyi MTA Ifjúsági Díja után 2014. november 26-án a bölcsészet- és társadalomtudomány területén egyedüli díjazottként Junior Prima Díjat vehetett át az MTA Székházában.

Az MTA elnöke a szakmai értékelések és a szakbizottság véleménye alapján az MTA Nyelvtudományi Intézet Surányi Balázs vezette Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoportjának eddigi hároméves munkáját "kiválóra" értékelte és véglegesítette, vagyis a kutatócsoport költségvetését 2015 júliusától a meghatározott mértékben beépíti az Intézet költségvetésébe. Gratulálunk Surányi Balázs tudományos tanácsadónak és a csoportja tagjainak!  

Az MTA Nyelvtudományi Intézet nyelvészei a Magyar Nyelv Napja ünnepségén

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása posztdoktori kutatói támogatásra az MTA kutatóhálózatában és magyarországi egyetemeken

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3 – 12 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása az új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2015-2020

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 12-én a Nyelvtudományi Intézet "A korszerű nyelvtudomány mint a jövő alakításának eszköze" címmel sikeres előadássorozatot tartott az MTA Székházában.  

Pálinkás József és Lovász László interjúja a Klubrádióban az OTKA jövőjéről (2014. október 6.)

Pálinkás József nyilatkozata a tudományfinanszírozásról

A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 az MTA Székházában öt kiemelt eseményt, kutatóintézeteiben, valamint egyéb helyszíneken számos konferenciát és előadást kínál.

Kormányrendelet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet megalapításáról (Folyamatosan frissülő sajtóvisszhanggal. Frissítve: 2014.10.30.)

Az ÉS könyve októberben - A magyar nyelv nagyszótára V. C–DÉZS. Parti Nagy Lajos írása (ÉS, 2014. október 22.)

Jelentősen megnőtt a Nyelvtudományi Intézet elérését biztosító, külső internetes vonal kapacitása, az NIIF üzembe helyezte a 100Mbit/s kapacitású vonalunkat. Az intézeti internet hálózat korszerűsítésében fontos szerepet játszottak az MTA infrastruktúra fejlesztési pályázatain elnyert támogatások.

Európai Nyelvi Díjat vehetett át Dr. Bartha Csilla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó Magyar jelnyelvi specializáció szakfelelőseként.

Interjú hangzott el Dr. Bartha Csillával, az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjának vezetőjével és a JelEsély projekt szakmai vezetőjével, valamint Dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselővel a Kossuth Rádió szeptember 26-i Napközben című műsorában 09:41-től 10:00-ig a Siketek Világnapja alkalmából.

Pályázati felhívás a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris kutatások támogatására

Szabadon hozzáférhető az Általános Nyelvészeti Tanulmányok két korábbi kötete. (Az oldalon a "Szintfelmérők és tananyagok" menüpontra kell klikkelni.)

Új, 3 éves kutatási projekt kezdődött az MTA Nyelvtudományi Intézetben 'Grammatika és Pragmatika' címmel a Bielefeldi Egyetem munkatársaival együttműködésben a Humboldt Alapítvány Partnerintézményi Programja támogatásával.

A Nagyszótár V. kötetének ismertetése a Magyar Tudomány-ban

Konferencia-támogatási pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézetében

Pályázat vendégkutatók számára az MTA Nyelvtudományi Intézetében

Calls for fellowship applications at CEU IAS (Application deadline: October 19, 2014)

Bartha Krisztina, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatója vendégkutatóként dolgozik az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán.

Lovász László MTA-elnök interjúja a Magyar Tudomány 2014/8 számában.

Megjelent a Magyar Tudományban az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársainak a Magyar Tudomány Ünnepén tavaly novemberben az MTA Székházában tartott négy előadása a Magyar Tudomány 2014/9 számában.

The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax címen megjelent a magyar történeti generatív mondattan angolul az Oxford University Pressnél

Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos interjúja az Inforádióban a Hivatal feladatairól és a kutatástámogatás várható új rendszeréről

Utolsó felvonásához ért az intelligens szakosodáson alapuló kutatási és innovációs stratégia (S3) tervezési folyamata, mely elengedhetetlen feltétele a Strukturális Alapokból érkező, több mint 700 milliárd forintnyi EU-s forráshoz történő hozzáférésnek.

 

Szépe Judit, intézetünk tudományos főmunkatársa 2014. szeptember 1-től a Magyar Nyelvstratégiai Intézet főosztályvezetője lett.

2014. szeptember 1-jén megkezdte vendégkutatói munkáját az MTA Nyelvtudományi Intézetében Marcel den Dikken, a City University of New York nemzetközileg elismert nyelvészprofesszora. Den Dikken professzor az MTA 2014/2015-ös vendégkutatói pályázatának egyik nyertese, 10 hónapot fog a Nyelvtudományi Intézetben tölteni. Itt-tartózkodása során az ún. filler-gap (fej és űr) függőségi viszonyokat, illetve ezek lokalitási megszorításait fogja vizsgálni a természetes nyelvekben.

Kormányrendelet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet megalapításáról (Folyamatosan frissülő sajtóvisszhanggal. Frissítve: 2014.09.03.)

Az MTA elnöke pályázatot hirdetett az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatói beosztásának ellátására.

A Nyelvtudományi Intézet a 2015-ös évtől kezdve az előző év publikációs tevékenységét "Szépe György Publikációs Díjjal" ismeri el, a Nyelvtudományi Intézetnek elsősorban a fiatalabb munkatársait motiválandó a nemzetközi folyóiratokban való megjelenésre.

Tekintélyes nemzetközi konferencia az MTA Nyelvtudományi Intézetben

A Nyelvtudományi Intézet 2014-ben benyújtott és támogatott OTKA pályázatai.

Bemutatták az É. Kiss Katalin szerkesztésében a Nyelvtudományi Intézetben készült Magyar generatív történeti mondattan c. könyvet
A kötet megvásárolható itt.

Marcel den Dikken elnyerte az MTA vendégkutatói pályázatát a Nyelvtudományi Intézetbe (MTA hír, 2014.04.28.)

Pályázat tudományos kutatói munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-Neuro- és Szociolingvisztikai Osztályának Neurolingvisztikai Kutatócsoportjában

Pályázat tudományos kutatói munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának Fonetikai Kutatócsoportjában

Pályázat tudományos kutatói munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho-Neuro- és Szociolingvisztikai Osztályának Szociolingvisztikai Kutatócsoportjában

Pályázat tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán (2/2014)
a pályázat nyertese

Pályázat tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán (1/2014)
a pályázat nyertese

A Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának állásfoglalása az 55/2014. (III. 4.) kormányrendelettel létrehozott Magyar Nyelvstratégiai Intézetről

Bencze Lóránt lett a Nyelvstratégiai Intézet igazgatója (folyamatosan frissül)

Egyhangú országgyűlési bizottsági támogatás az Akadémia országgyűlési beszámolójának.
Beszámoló a Magyar Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2011-2012

Gratulálunk Kas Bencének, aki a "Konvergencia-Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj-2013 (A2-EPFK-13)" elnevezésű pályázat ösztöndíját megnyerte "Mérföldkövek a magyar nyelv elsajátításában: a korai nyelvi fejlődés tipikus folyamatainak és a nyelvfejlődési zavar tüneti jeleinek felderítése" című pályázatával.

Gratulálunk Bartos Hubának, akit a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntettek ki március 15-e alkalmából.

Bemutatták A magyar nyelv nagyszótára legújabb, V. kötetét 2014. február 20-án az MTA Nyelvtudományi Intézetében.

Sajtóbemutatón ismertették az MTA Nyelvtudományi Intézet által elnyert, a jelnyelv sztenderdizációját célzó JelEsély nevű programot az MTA Székházban 2014. február 19-én.

Simon Zsolt a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült.
Simon Zsolt honlapja

Az MTA Nyelvtudományi Intézet közleménye a Magyar Nemzet c. laphoz eljuttatott helyesbítéssel kapcsolatban

Charles J. Fillmore, a University of California at Berkeley professor emeritusa, a lexikális szemantika úttörő kutatója, sok magyar nyelvész mentora és barátja, gyakori vendégünk Magyarországon, 2014. február 13-án elhunyt.

A NYTI-nek az utóbbi években elnyert pályázatai a Pályázatok fül alatt láthatók.

A Duna Televízió riportot készített a helyesírás.mta.hu portálról.

Megjelent a Nyelvtudományi Közlemények 109. kötete.

Jelentős TÁMOP-pályázatot nyert el a Nyelvtudományi Intézet a siketek jelnyelvének tudományos leírására.

A Nyelvtudományi Intézet kutatásairól az MTA honlapján

A korábban lezajlott osztályvezetői pályázatok eredményeképpen az osztályokon megtartott értekezletek és az IT támogatása  alapján a Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály vezetője Bakró-Nagy Marianne, DSc, tudományos tanácsadó, a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály vezetője Váradi Tamás, PhD, tudományos főmunkatárs lett.

É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja 2013. december 9-én tartotta akadémiai székfoglaló előadását az MTA Székház Felolvasótermében "Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet?" címmel. (Frissítve az előadás szövegével és vetítményével.)

Szabó Tamás Péter Finnországban folytatja kutatásait.

Megjelent az Általános  Nyelvészeti  Tanulmányok  XXV. kötete "A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában" címmel, Pléh Csaba szerkesztésében.

A Hajdú Péter vendégkutatói pályázat 2014. tavaszi félévi nyertese a bírálóbizottság döntése alapján Dr. Cser András egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem).

Pályázat osztályvezetői feladatok ellátására az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályán valamint a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztályán

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából "Velünk élő nyelvtudomány" címmel számoltak be a NYTI munkatársai 2013. nov. 11-én az MTA Székházában azokról az Intézetben folyó munkálatokról, amelyek társadalmi-gazdasági igényeket, illetve szükségleteket elégítenek ki, vagy éppen elébe mennek azoknak.

Bánlaki D. Stella: Hülye nevekkel akarunk kitűnni. Interjú Raátz Judittal a névadási szokásokról (Index, 2013.10.12.)

Kenesei Istvánt tagjai közé választotta az Európai Tudományos Akadémia, az Academia Europaea.
A 2013-ban felvett tagok listája itt olvasható.
Az Európai Akadémia nyelvész tagjainak a listája itt található.

Megjelent az Approaches to Hungarian legújabb kötete a Nyelvtudományi Intézet több munkatársának cikkeivel

Prof. Kensei Sugayama a Japan Foundation ösztöndíjával a Nyelvtudományi Intézetben kutat szeptember 16-tól egy hónapig. Előadást október 3-án 11.00-tól  tart.

Gazdik Anna, aki 2011. szeptemberétől fiatal kutatóként volt alkalmazásban a NYTI-ben, 2013. október 1-jétől a grazi Karl Franzens Egyem Romanisztikai Intézetében lesz posztdoktori kutatói állásban, ahol francia nyelvészeti kurzusok tartása mellett a melléknevekkel azonos alakú határozószókkal fog foglalkozni, szinkrón és diakrón nézőpontból. Az OTKA 100804-es projekt munkájában továbbra is részt vesz..  

Meghalt Ivan Sag (1949-2013), a Stanford University nyelvészprofesszora, a GPSG és a HPSG néven ismert grammatikák egyik kitalálója, sok magyar nyelvész barátja, a Nyelvtudományi Intézet gyakori vendége.

The Stanford Linguistics Newsletter: Ivan Sag (1949-2013)

Egymillió oldalmegtekintésen túl a helyesírás.mta.hu portál

Pályázat vendégkutatók számára az MTA Nyelvtudományi Intézetben

"INFRA 2013" MTA infrastrukturális fejlesztési pályázat

A kutatói pályázatok nyertesei: az Elméleti Nyelvészeti Osztályon Deme Andrea és Szalontai Ádám, a Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályon Horváth Csilla.

Az MTA 2013.évi posztdoktori pályázatán a Nyelvtudományi Intézet két pályázója volt eredményes: Dékány Éva és Márku Anita nyert 24 hónapos ösztöndíjat.

Koreai nyelvészek látogatása az MTA Nyelvtudományi Intézetében

Intézetünkből több OTKA-pályázat részesült támogatásban: É. Kiss Katalin: A kvantorok grammatikája és a nyelvi relativizmus (48 hónap, 42.136 EFt); Gósy Mária: A BEA beszélt nyelvi adatbázis annotálása és fejlesztése (48 hónap, 27.480 EFt); Váradi Tamás: Finnugor nyelvű közösségek nyelvtechnológiai támogatása online tartalmak létrehozásában (48 hónap, 40.212 EFt). Gratulálunk a nyertes pályázóknak!

Az MTA Nyelvtudományi Intézet támogatásával sikeresen lezárult a a Magyar Nyelvészeti Diákolimpia 2012/2013-as évi programja az országos döntővel. (nyest.hu, 2013.06.28.)

Thaiföldi érdeklődés a Nyelvtudományi Intézetnél kutatási együttműködés céljából

Pályázat tudományos kutatói munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészet Osztályának Fonológiai Kutatócsoportjában

Pályázat tudományos kutatói munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészet Osztályának Átfogó Magyar Nyelvtan Kutatócsoportjában

Pályázat tudományos kutatói munkakör betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának Finnugor kutatócsoportjában

Gratulálunk É. Kiss Katalinnak, akit az MTA Közgyűlése május 6-án az MTA rendes tagjai közé választott.

Csángó adatközlők a Nyelvtudományi Intézetben

Megnyílt a Helyesírási tanácsadó portál.

 

A Helyesírási tanácsadó portál médiavisszhangja (folyamatosan frissül)

 

Nagy sikerű előadássorozatot tartott a Nyelvtudományi Intézet "A magyar nyelv hete" alkalmából az MTA Székházában. (folyamatosan frissül)

 

A Hajdú Péter vendégkutatói pályázat 2013. őszi félévi nyertese a bírálóbizottság egyhangú döntése alapján Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens (Debreceni Egyetem).

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézet többéves fejlesztőmunkával elkészítette az online helyesírási tanácsadó weblapot, amely ingyenesen áll majd a helyesírási tanácsot igénylők rendelkezésére.
A sajtóbemutatóval egybekötött ismertetés 2013 április 30-án 14 órakor lesz az MTA székházában.
A megnyitóig is kísérje figyelemmel a szolgáltatás facebook oldalát.

 

Németh T. Enikő Intenciók és nézőpontok a nyelvhasználatban c. 2013. április 16-i előadásának anyaga itt elolvasható.

 

Hans-Martin Gärtner tartja az egyik plenáris előadást a 25th Scandinavian Conference in Linguistics konferencián, Reykjavíkban

 

Tájékoztató az MTA posztdoktori pályázat beadásának menetéről a Nyelvtudományi Intézetbe

 

a Posztdoktori Kutatói Program pályázati felhívása

 

angol nyelvű nyomtatvány

 

Szépe György tanulságos emlékezete --Bánréti Zoltán írása megjelent a Magyar Nyelv 2012:4 számában (108. évf.) 497-501.

 

Pályázat vendégkutatók számára az MTA Nyelvtudományi Intézetben

 

Szabó Tamás Péter: Szabály, vélemény vagy hagyomány? Nyelvi értékítéletek nyomában c. elődadásának felvétele (Debreceni Egyetem, Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport előadássorozatának március 4-én elhangzott előadása)

 

Kálmán László: Mi a szabályos, és mi a szabálytalan? c. előadásának felvétele (Debreceni Egyetem, Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport előadássorozatának február 25-én elhangzott előadása)

 

Szakmai együttműködési megállapodás az Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete és az MTA Nyelvtudományi Intézete között

 

Február 10-én, vasárnap, Petőfi S. János, a magyar és nemzetközi nyelvtudomány és szemiotika jelentős személyisége, az MTA külső tagja, a NYTI Külső Tanácsadó Testületének tagja, elhunyt.
Emlékét megőrizzük.
     Megemlékezés Petőfi S. János egyetemi tanárról (folyamatosan frissül)

 

Az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Szótári Munkabizottság 2013. október 16-án rendezi meg a 9. Szótárnapot

 

Megjelent a jelentés hazai kutatási infrastruktúrák helyzetéről

 

"A magyar nyelv helyzete a digitális korban" című konferencia

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete és a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke közös rendezésében került sor 2013. január 18-án "A magyar nyelv helyzete a digitális korban" című konferenciára, amely egyben az Európai Bizottság és az MTA által támogatott CESAR projekt záróeseménye volt.

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének pályázati kiírása a Herman József Fiatal Kutatói Díjra.

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete az új Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. január 1-jei életbe lépésével megváltozott osztályszerkezetben működik tovább.

 

Gratulálunk Bartha Csilla tudományos tanácsadónak, akinek Magyarország Miniszterelnöke 2012. december 18-án "A Nemzetiségekért Díj"-at adományozta.

 

TOVÁBB