MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 106. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 106. kötet

 

 

Csúcs Sándor – Molnár Zoltán: Alternatív rekonstruktumok az UEW-ben

7

Mészáros Éva: Az igeidő szelektív sérülésének mintázata magyar agrammatikus afáziásoknál

72
Cser András: A likvidák fonológiájához: a klasszikus latin esete 101
Cser András: A hangváltozások osztályozásához 115

 

Kisebb közlemények

 

 

Honti László: Tűnődések tárgyas igeragozásunk kialakulásáról 132
Szirmai Diána: Az át jelentésstruktúrájának leírása egy kognitív szemantikai modell segítségével 147
Fejes László – Ruttkay-Miklián Eszter: A szánkózó kisfiú – hanti mese 172
Ruttkay-Miklián Eszter: Szinjai hanti mesék 186
Szeverényi Sándor: A nganaszan íz- és szagnevek rendszere 210
Simon Zsolt: Az indoeurópai fémnév-terminológia 227
Hoffmann Ildikó – Németh Dezső – Irinyi Tamás – Pákáski Magdolna – Kálmán János: Verbális munkamemória és a fonológiai rövid távú emlékezet szerepe Alzheimer-kórban 242
Surányi Balázs: Probléma-eltolódások a generatív nyelvészetben: mi minimális a minimalizmusban? 258
Szende Tamás: Nyelvbotlások: a nyelvtudomány Rubik-kockája  266

 

Emlékülések

 

 
Honti László: Főszerkesztői bevezető  
Paládi-Kovács Attila: Emlékülés Reguly Antal halálának 150. és Lakó György születésének 100. évfordulója alkalmából 279
Szíj Enikő: Reguly Antal életpályája  283
Klinghammer István: Reguly Antal szerepe az Északi-Urál megismerésében 290
Onina, Sof’ja: Reguly Antal obi-ugor gyűjtése 300
Vándor Anna: Az antropológus Reguly adatközlői 306
Bereczki Gábor: Lakó György emlékezete 343
Rombandeeva, E. I.: Lakó György, a manysi nyelv kutatója 350
Загребин, Алексей: Вклад иностранных ученых в изучение пермских народов 352

 

Szemle, ismertetések

 

 
Kontra Miklós: Décsy Gyula (1925–2008) 362
Yudakin, A. P.: Comparative Grammar of the Finno-Ugric Languages (An Essay) (Honti László) 366
Kozmács, István: Az -śk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében (Bartens, Raija) 373
Hamari, Arja: The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages (Janurik Boglárka) 376
Szótár kék-fehérben – néhány gondolat. Jakab László: Finn–magyar diákszótár (Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 382
Hunyadi László (szerk.): Kísérleti fonetika, laboratóriumi fonológia a gyakorlatban (Gyarmathy Zsófia) 387
Тихонов, А. Н. – Хашимов, Р. И. (ред.): Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык. Том 1–2. (H. Varga Márta) 397
Szabó József: A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében (Mokány Sándor) 403
Bartha Csilla (szerk.): Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében (Baló András Márton) 417