MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 109. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 109. kötet

 

 
Honti László: „Vanni vagy nem vanni” ’to be or not to be’, avagy létige és kopula az uráli nyelvekben [„To be or not to be” or the existential verb and the copula in the Uralic languages] 7
Maticsák Sándor: Finnugor etimológiai szótárak [Finno-Ugric etymological dictionaries] 33
Honti László: Etimológiai adalékok [Etymological notes] 69
Csepregi Márta: Többfunkciós morfémakapcsolatok a szurguti hantiban [Multifunctional morpheme-clusters in Surgut Khanty] 91
Virtanen, Susanna: Grammaticalized preverbs of aspect and their contribution to expressing transitivity in Eastern Mansi 109
Sipőcz Katalin: Ditranzitív igék a manysiban [Ditransitive verbs in Mansi] 123
Bíró Bernadett: Ditranzitív igékből képzett cselekvésnevek a manysiban [Mansi nomina actionis derived from ditransitive verbs] 137
Simoncsics Péter: Linguistic gestures: On negation, with special reference to the Permian languages 151
Kelemen Ivett: Pluratívák morfoszemantikai vizsgálata az északi lappban [The morphosemantics of pluratives in Northern Sami] 171
Tolcsvai Nagy Gábor: Az igekötő + ige szerkezet szemantikája [The semantics of preverb + verb constructions] 187
Tóth Valéria: Szempontok a források személyjelölő szerkezeteinek értékeléséhez [Notes on the use of onomastic data found in medieval sources] 277
Rácz Anita: Ethnic groups and settlement names in Hungary 255
Holler László: Kronológia és szövegrekonstrukció: a 120 éve felfedezett Königsbergi Szalagok alapkérdéseiről [Chronology and textual reconstruction: revisiting the Königsberg fragments, discovered 120 years ago] 267
Cser András: A latin labiovelárisok fonológiai elemzéséhez [A phonological analysis of the Latin labiovelars] 337
Vígh-Szabó Melinda: Die deutsche Sprache im Baltikum [The German language in the Baltic] 355
 

KÁLMÁN BÉLA EMLÉKÜLÉS

 

 
Honti László: Főszerkesztői bevezető [Foreword by the editor-in-chief] 373
Paládi-Kovács Attila: Megnyitó beszéd [Opening address] 373
Honti László: A finnugrista Kálmán Béla [Béla Kálmán the Finno-Ugrist] 376
Kiss Jenő: Kálmán Béla, a magyar nyelvjárások és nyelvtörténet kutatója [Béla Kálmán on the history and dialectology of Hungarian] 384
Hoffmann István: Kálmán Béla és a nevek világa [Béla Kálmán on onomastics] 392
Keresztes László: Kálmán Béla, a tanár [Béla Kálmán the teacher] 400

 

BERECZKI GÁBOR EMLÉKÜLÉS

 

 
Honti László: Főszerkesztői bevezető [Foreword by the editor-in-chief] 407
Csepregi Márta: Megnyitó beszéd [Opening address] 407
Honti László: Bereczki Gábor, az etimológus és hangtörténész [Gábor Bereczki the etymologist and historical phonologist] 410
Saarinen, Sirkka: Budapesttől Birszkig: Bereczki Gábor, a cseremisz nyelv kutatója [From Budapest to Birsk: Gábor Bereczki the expert on Cheremis] 420
Agyagási Klára: Egy igazi, tökéletes munkakapcsolat – és mögötte az ember: Bereczki Gábor [A perfect professional relationship – and the person behind it: Gábor Bereczki] 426
Klettenberg, Reet: Bereczki Gábor és Észtország [Gábor Bereczki and Estonia] 433
Fehérvári Győző: Bereczki Gábor, az irodalmár [Gábor Bereczki and literature] 438
Voigt Vilmos: Körkép Bereczki Gáborról, a finnugor népköltészet magyarra fordítójáról [On Gábor Bereczki the translator of Finno-Ugric folk poetry] 443
Klima László: A Volga-vidéki area történeti és régészeti szemszögből [The Volga area from a historical and archaeological point of view] 450

 

SZEMLE, ISMERTETÉSEK

 

 
Róna-Tas András - Agyagási Klára: Vasilij Dimitrievič Dimitriev (1924–2013) 461
Kesztyűs Tibor: Futaky István (1926–2013) 463
Simoncsics Péter: Vászolyi Erik (1933–2013) 465
Maticsák Sándor: Nyirkos István (1933–2013) 470
Kylstra, A. D. - Hahmo, Sirkka-Liisa - Hofstra, Tette - Nikkilä, Osmo: Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen (Keresztes László) 473
Metsmägi, Iris - Sedrik, Meeli - Soosaar, Sven-Erik: Eesti etümoloogia-sõnaraamat [Estonian etymological dictionary] (Zaicz Gábor) 480
A lív lexikográfia másfél évszázada [150 years of Livian lexicography] (Tóth Anikó Nikolett) 487
Larsson, Lars-Gunnar: Grenzen und Gruppierung im Umesamischen (Keresztes László) 492
Maticsák Sándor: A mordvin írásbeliség kezdetei [The beginnings of Mordvin literacy] (Vígh-Szabó Melinda) 495
Jakab László: Magyar–finn szótár [Hungarian–Finnish dictionary] (Buzgó Anita) 499
A magyar családnévkutatás legújabb eredményei [Recent results in research on Hungarian family names] (Takács Judit – Buzgó Anita) 504